Arsboni Cikkíró Pályázat 2016 eredményhirdetés!

Véget ért a Siegler Ügyvédi Iroda/Weil, Gotshal & Manges, az Új Jogtár és az Arsboni által szervezett Cikkíró Pályázat. Hatalmas öröm számunkra évről-évre megrendezni ezt a pályázatot, ezúton is köszönünk minden támogatást és segítséget, ami hozzájárult, hogy az idei pályázat is sok emberhez jusson el, és értékes pályaművek szülessenek.


cikkiro_logoknelkul_600

Elsőként a pályázat szponzorainak jár a köszönet: a Siegler Ügyvédi Iroda/Weil, Gotshal & Manges-nek, az Új Jogtárnak, a Közép-Európai Brókerképző Alapítványnak, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának,  a Schönherr Hetényi Ügyvédi Irodának, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, a CMS Budapest-nek, az Anglofon Studiónak, a Mathias Corvinus Collegiumnak, és a Pauker Nyomdának!

Külön köszönjük a szakmai zsűri munkáját. A pályázatok szakmai értékelésében Fábián Adrián, Fézer Tamás, Karsai Krisztina és Somssich Réka vett részt.

Végül de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni mindenki munkáját, aki segített a pályázat hírének terjesztésében, aminek köszönhetően az ország minden jogi karáról születtek írások, összesen közel 140 pályamű!

Kerestél már jogi állást vagy gyakornoki helyet? Nyerj két Sziget napijegyet!

Joghallgatók és jogászok munkakeresési szokásait vizsgáljuk. A tapasztalatokat megosztjuk a kutatásban részt vevő ügyvédi irodákkal. Ha érdeklik az eredmények, vegye fel velünk a kapcsolatot az arsboni@arsboni.hu e-mail címen.

Az Idei évben talán minden eddiginél magasabb volt a beérkező pályaművek színvonala, így a zsűrinek nem volt egyszerű dolga. Az alábbi eredmények születtek – a linkekre kattintva elolvashatóak a győztes írások!

Közönségdíj

3. helyezett 431 szavazattal Szabó Adél

Az etikus, szenzációhajhászástól mentes sajtó eszményképe” c. írása

Nyereménye egy a Kommentár a Büntető Törvénykönyvhöz című kötet.

2. helyezett 731 szavazattal Luciné Teráz Lilla 

Egy Janus arcú rendelkezés” c. pályaműve

Nyereménye két napijegy a Wolters Kluwer Jogi konferenciára.

1. helyezett 826 szavazattal Dr. Molnár Anna 

Vagyonszerzés utáni illetékfizetés öröklés esetén

Nyereménye 50.000 Forint

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala különdíjasztnh-kulondij

A legjobb szellemi tulajdon védelmével foglalkozó írás különdíját Kaskovits Melinda nyerte el “Nyomtatószalonunk kínálatából: Mona Lisa, Disney plüssfigura” c. pályaművével.

Zsűri értékelése: „Egy aktuális és bonyolult szerzői jogi problémát az USA joga alapján dolgoz fel a szerző. A tárgyalt problémára vonatkozó konkrét eseteken túl, az analógia eszközével élve tereli szerzői jogi doktrínák alá a 3D nyomtatás jogi aspektusait.
Nyereménye 50.000 Forint

A Közép-európai Brókerképző Alapítvány különdíjabrokerkepzo-kulondij

A legjobb pénzügyi jogi írás különdíját Király Péter Bálint A válságmegelőzés új eszköze: a makroprudenciális politika” c. munkája nyerte el.

Zsűri értékelése: „A pályamű a makroprudenciális politika fogalmát és hazai megvalósulását vizsgálja, magas szakmai színvonalon, közgazdasági és jogi szempontból.

Nyereménye 50.000 Forint

Anglofon Studió különdíja

A legjobb magyar jogi témájú, angol nyelvű írás különdíjat a zsűri Nagy Virág Eszter “The corrupt industry” c. cikkének ítélte oda.

Zsűri értékelése: „A pályamű kompakt, jól felépített, dinamikusan kibontakozó írás, szakszerű, de jól is követhető. Fontos és aktuális témát dolgoz fel, mind magyar vonatkozásokat, mind nemzetközi trendeket megragad.

Nyereménye 30.000 Forint

A 2016-os Cikkíró Pályázat díjazottjaipenzmoso-ugyved

10. helyezést ért Tóth Attila Tas Hogyan válhat az ügyvéd pénzmosóvá?” c. írása.

Zsűri értékelése: „A mű jól követhetően, magas szakmai színvonalon és logikus ívben tárgyalja a választott témakört. Fontos de lege ferenda javaslatot is tett a szerző, alapos érvelést olvashattunk a dekriminalizáció mellett.”

Nyereménye 1 éves Új Jogtár előfizetés.

 

9. helyezést ért el Demjén Anna Katalin Véleménynyilvánítás szabadsága vs. aktivisták érzelmi világa” c. pályaműve.velemenynyilvanitas-szabadsaga

Zsűri értékelése: „A pályamű egy érzékeny kérdés jogi szabályozhatóságának és szabályozási szükségességének kérdését járja körbe magas színvonalú érveléssel, széleskörű szakirodalomra támaszkodva. A szerző a vizsgált kérdésben határozott, önálló álláspontot fogalmaz meg, amit jogi érvekkel alátámaszt.”

Nyereménye 1 éves Új Jogtár előfizetés.

8. helyezést ért el Kakuk Lili A kendőzetlen igazság” c. írása.kendozetlen-igazsag

Zsűri értékelése: „A cikk a valláson alapuló öltözködés problematikáját vizsgálja, alapvetően a francia – jogi, jogalkalmazói – fejlemények tükrében. Jó stílusú, magas színvonalú, igényes és aktuális kérdéskört vizsgáló írásmű.”

Nyereménye 1 éves Új Jogtár előfizetés és az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című kiadványa.

 

7. helyezést ért el Molnár Krisztina Tájékozatlan fogyasztói döntések és kihasználásuk” c. cikke.fogyasztovedelem

Zsűri értékelése: „A munka pontosan és jól követhetően mutatja be a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok egyik „gyöngyszemét” az árubemutatós megtévesztést. A szakmai tartalom adekvát és kellően mély, ugyanakkor kifejezetten tetszetős a kerettörténet és a szerző „irodalmi” stílusa is.”

Nyereménye 1 éves Új Jogtár előfizetés és az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című kiadványa.

6. helyezést ért el Monori Zsuzsa Segítség, Zaklatnak” c. pályaműve.zaklatas

Zsűri értékelése: „Az írás jól felépített módon, a joggyakorlat, a normatív szabályozás és a mögötte meghúzódó jogpolitikai indokok szintézisében tárgyalja a zaklatás problémakörét. A szerző a büntetőjogi hangsúly mellett közigazgatási jogi szempontból is közelít a választott témához. Következtései, a fennálló gyakorlatot kritizáló megállapítása kellően megindokolt, helytálló.

Nyereménye 1 éves Új Jogtár előfizetés és az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című kiadványa.

5. helyezést ért el Rudi Alexandra #sajtburesz” c. írása.sajtburesz

Zsűri értékelése: „A tanulmány az amerikai és az európai védjegyoltalmi rendszer hashtagelt kifejezésekkel kapcsolatos felfogását szakmailag helytállóan hasonlítja össze, egy magyar példa okán. Szellemes választás és jó felépítés jellemzi az írást.

Nyereménye 1 éves előfizetés az Új Jogtárra és a Polgári Jog c. folyóiratra és 1 db Polgári Jog Angolul című kiadvány.

4. helyezést ért el Kis Kelemen Bence Alkotmányos identitás Magyarországon” c. pályaművealkotmanyos-identitas

Zsűri értékelése: „A téma aktuális, rendkívül összetett, uniós és hazai jogi vonatkozású. A dolgozat nagyon jó érzékkel közelít hozzá, színvonalasan, körültekintő szakmaisággal vizsgálja, széles szakirodalmi megalapozottsággal

Nyereménye 1 éves előfizetés az Új Jogtárra és a Polgári Jog c. folyóiratra és 1 db Polgári Jog Angolul című kiadvány.

3. helyezést ért el Horváth HenriettA környezethez való jog (hiánya) az amerikai alkotmányban” c. munkájausa-alkotmany

Zsűri értékelése: „Az USA környezetvédelemmel kapcsolatos alkotmányi szabályozásának hiányosságára, és ennek (jogi) következményeire hívja fel a figyelmet. E nehéz, de globális jelentőségű témát körültekintően, színvonalasan, és komplexen vizsgálja a bírósági gyakorlat szempontjából.

Nyereménye 50.000 Forint

2. helyezést ért el dr. Rácz Ildikó A közösségi média és akozossegi-media munkajog kereszttüzében” c. cikke.

Zsűri értékelése: „A tanulmány kiváló didaktikai képességről tanúskodik, jól felépített, logikus és koherens gondolkodást mutat be, és javaslatokkal, következtetésekkel szolgál. A jogrendszereken keresztül ívelő jogesetek bemutatása fokozza az írás problémaorientált szemléletét.

Nyereménye 75.000 Forint

1. helyezést ért el Vincze Gabriella Anita “Pixel vagy papír” c.cikkiro-palyazat-gyoztes pályaműve.

Zsűri értékelése: „A dolgozat mind a téma, mind az ahhoz kapcsolódó jogi problémák elemzése szempontjából aktuális, magas színvonalú, jól strukturált, szakmailag alapos és igényes.

Nyereménye 125.000 Forint

 

 

 

***

Köszönjük minden pályázó munkáját! Számos értékes pályamű érkezett be, amelyek továbbra is olvashatók a honlapunkon. A legjobb dolgozatokat pedig újraközöljük itt, a blogunkon és a facebook-felületünkön is.

Jövőre folytatjuk!
Arsboni szerkesztősége