Arsboni Cikkíró Pályázat 2016 eredményhirdetés!

Véget ért a Siegler Ügyvédi Iroda/Weil, Gotshal & Manges, az Új Jogtár és az Arsboni által szervezett Cikkíró Pályázat. Hatalmas öröm számunkra évről-évre megrendezni ezt a pályázatot, ezúton is köszönünk minden támogatást és segítséget, ami hozzájárult, hogy az idei pályázat is sok emberhez jusson el, és értékes pályaművek szülessenek.


cikkiro_logoknelkul_600

Elsőként a pályázat szponzorainak jár a köszönet: a Siegler Ügyvédi Iroda/Weil, Gotshal & Manges-nek, az Új Jogtárnak, a Közép-Európai Brókerképző Alapítványnak, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának,  a Schönherr Hetényi Ügyvédi Irodának, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, a CMS Budapest-nek, az Anglofon Studiónak, a Mathias Corvinus Collegiumnak, és a Pauker Nyomdának!

Külön köszönjük a szakmai zsűri munkáját. A pályázatok szakmai értékelésében Fábián Adrián, Fézer Tamás, Karsai Krisztina és Somssich Réka vett részt.

Végül de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni mindenki munkáját, aki segített a pályázat hírének terjesztésében, aminek köszönhetően az ország minden jogi karáról születtek írások, összesen közel 140 pályamű!

Az Idei évben talán minden eddiginél magasabb volt a beérkező pályaművek színvonala, így a zsűrinek nem volt egyszerű dolga. Az alábbi eredmények születtek – a linkekre kattintva elolvashatóak a győztes írások!

Közönségdíj

3. helyezett 431 szavazattal Szabó Adél

Az etikus, szenzációhajhászástól mentes sajtó eszményképe” c. írása

Nyereménye egy a Kommentár a Büntető Törvénykönyvhöz című kötet.

2. helyezett 731 szavazattal Luciné Teráz Lilla 

Egy Janus arcú rendelkezés” c. pályaműve

Nyereménye két napijegy a Wolters Kluwer Jogi konferenciára.

1. helyezett 826 szavazattal Dr. Molnár Anna 

Vagyonszerzés utáni illetékfizetés öröklés esetén

Nyereménye 50.000 Forint

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala különdíjasztnh-kulondij

A legjobb szellemi tulajdon védelmével foglalkozó írás különdíját Kaskovits Melinda nyerte el “Nyomtatószalonunk kínálatából: Mona Lisa, Disney plüssfigura” c. pályaművével.

Zsűri értékelése: „Egy aktuális és bonyolult szerzői jogi problémát az USA joga alapján dolgoz fel a szerző. A tárgyalt problémára vonatkozó konkrét eseteken túl, az analógia eszközével élve tereli szerzői jogi doktrínák alá a 3D nyomtatás jogi aspektusait.
Nyereménye 50.000 Forint

A Közép-európai Brókerképző Alapítvány különdíjabrokerkepzo-kulondij

A legjobb pénzügyi jogi írás különdíját Király Péter Bálint A válságmegelőzés új eszköze: a makroprudenciális politika” c. munkája nyerte el.

Zsűri értékelése: „A pályamű a makroprudenciális politika fogalmát és hazai megvalósulását vizsgálja, magas szakmai színvonalon, közgazdasági és jogi szempontból.

Nyereménye 50.000 Forint

Anglofon Studió különdíja

A legjobb magyar jogi témájú, angol nyelvű írás különdíjat a zsűri Nagy Virág Eszter “The corrupt industry” c. cikkének ítélte oda.

Zsűri értékelése: „A pályamű kompakt, jól felépített, dinamikusan kibontakozó írás, szakszerű, de jól is követhető. Fontos és aktuális témát dolgoz fel, mind magyar vonatkozásokat, mind nemzetközi trendeket megragad.

Nyereménye 30.000 Forint

A 2016-os Cikkíró Pályázat díjazottjaipenzmoso-ugyved

10. helyezést ért Tóth Attila Tas Hogyan válhat az ügyvéd pénzmosóvá?” c. írása.

Zsűri értékelése: „A mű jól követhetően, magas szakmai színvonalon és logikus ívben tárgyalja a választott témakört. Fontos de lege ferenda javaslatot is tett a szerző, alapos érvelést olvashattunk a dekriminalizáció mellett.”

Nyereménye 1 éves Új Jogtár előfizetés.

 

9. helyezést ért el Demjén Anna Katalin Véleménynyilvánítás szabadsága vs. aktivisták érzelmi világa” c. pályaműve.velemenynyilvanitas-szabadsaga

Zsűri értékelése: „A pályamű egy érzékeny kérdés jogi szabályozhatóságának és szabályozási szükségességének kérdését járja körbe magas színvonalú érveléssel, széleskörű szakirodalomra támaszkodva. A szerző a vizsgált kérdésben határozott, önálló álláspontot fogalmaz meg, amit jogi érvekkel alátámaszt.”

Nyereménye 1 éves Új Jogtár előfizetés.

8. helyezést ért el Kakuk Lili A kendőzetlen igazság” c. írása.kendozetlen-igazsag

Zsűri értékelése: „A cikk a valláson alapuló öltözködés problematikáját vizsgálja, alapvetően a francia – jogi, jogalkalmazói – fejlemények tükrében. Jó stílusú, magas színvonalú, igényes és aktuális kérdéskört vizsgáló írásmű.”

Nyereménye 1 éves Új Jogtár előfizetés és az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című kiadványa.

 

7. helyezést ért el Molnár Krisztina Tájékozatlan fogyasztói döntések és kihasználásuk” c. cikke.fogyasztovedelem

Zsűri értékelése: „A munka pontosan és jól követhetően mutatja be a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok egyik „gyöngyszemét” az árubemutatós megtévesztést. A szakmai tartalom adekvát és kellően mély, ugyanakkor kifejezetten tetszetős a kerettörténet és a szerző „irodalmi” stílusa is.”

Nyereménye 1 éves Új Jogtár előfizetés és az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című kiadványa.

6. helyezést ért el Monori Zsuzsa Segítség, Zaklatnak” c. pályaműve.zaklatas

Zsűri értékelése: „Az írás jól felépített módon, a joggyakorlat, a normatív szabályozás és a mögötte meghúzódó jogpolitikai indokok szintézisében tárgyalja a zaklatás problémakörét. A szerző a büntetőjogi hangsúly mellett közigazgatási jogi szempontból is közelít a választott témához. Következtései, a fennálló gyakorlatot kritizáló megállapítása kellően megindokolt, helytálló.

Nyereménye 1 éves Új Jogtár előfizetés és az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című kiadványa.

5. helyezést ért el Rudi Alexandra #sajtburesz” c. írása.sajtburesz

Zsűri értékelése: „A tanulmány az amerikai és az európai védjegyoltalmi rendszer hashtagelt kifejezésekkel kapcsolatos felfogását szakmailag helytállóan hasonlítja össze, egy magyar példa okán. Szellemes választás és jó felépítés jellemzi az írást.

Nyereménye 1 éves előfizetés az Új Jogtárra és a Polgári Jog c. folyóiratra és 1 db Polgári Jog Angolul című kiadvány.

4. helyezést ért el Kis Kelemen Bence Alkotmányos identitás Magyarországon” c. pályaművealkotmanyos-identitas

Zsűri értékelése: „A téma aktuális, rendkívül összetett, uniós és hazai jogi vonatkozású. A dolgozat nagyon jó érzékkel közelít hozzá, színvonalasan, körültekintő szakmaisággal vizsgálja, széles szakirodalmi megalapozottsággal

Nyereménye 1 éves előfizetés az Új Jogtárra és a Polgári Jog c. folyóiratra és 1 db Polgári Jog Angolul című kiadvány.

3. helyezést ért el Horváth HenriettA környezethez való jog (hiánya) az amerikai alkotmányban” c. munkájausa-alkotmany

Zsűri értékelése: „Az USA környezetvédelemmel kapcsolatos alkotmányi szabályozásának hiányosságára, és ennek (jogi) következményeire hívja fel a figyelmet. E nehéz, de globális jelentőségű témát körültekintően, színvonalasan, és komplexen vizsgálja a bírósági gyakorlat szempontjából.

Nyereménye 50.000 Forint

2. helyezést ért el dr. Rácz Ildikó A közösségi média és akozossegi-media munkajog kereszttüzében” c. cikke.

Zsűri értékelése: „A tanulmány kiváló didaktikai képességről tanúskodik, jól felépített, logikus és koherens gondolkodást mutat be, és javaslatokkal, következtetésekkel szolgál. A jogrendszereken keresztül ívelő jogesetek bemutatása fokozza az írás problémaorientált szemléletét.

Nyereménye 75.000 Forint

1. helyezést ért el Vincze Gabriella Anita “Pixel vagy papír” c.cikkiro-palyazat-gyoztes pályaműve.

Zsűri értékelése: „A dolgozat mind a téma, mind az ahhoz kapcsolódó jogi problémák elemzése szempontjából aktuális, magas színvonalú, jól strukturált, szakmailag alapos és igényes.

Nyereménye 125.000 Forint

 

 

 

***

Köszönjük minden pályázó munkáját! Számos értékes pályamű érkezett be, amelyek továbbra is olvashatók a honlapunkon. A legjobb dolgozatokat pedig újraközöljük itt, a blogunkon és a facebook-felületünkön is.

Jövőre folytatjuk!
Arsboni szerkesztősége

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.