Eljöhet a jó állam az e-governance segítségével?

Az elmúlt évek fejleményei megerősítették a kormányzás államközpontú megközelítését és gyakorlatát, amely szerint az államnak kell értékteremtő és értékvédő szerepet vállalnia a politikai, társadalmi és gazdasági szférákban. Bebizonyosodott, hogy az állam különleges pozíciója folytán képes arra, hogy különböző szabályok és normák intézményesítése, valamint központilag irányított szervei révén biztosítsa többek között a társadalom koordinációját, a közjavak és közszolgáltatások ellátását. Ezt a szemléletmódváltást fejezi ki a „jó állam” fogalma, ami szorosan összekapcsolódik a jó kormányzás és a jó közigazgatás fogalmával. A jó kormányzás napjainkban egyet jelent, vagy legalábbis egyet kellene, hogy jelentsen az e-kormányzással, a jó közigazgatás pedig az e-közigazgatással.

Bánfai Edina a fenti címen előadást tart az Arsboni, Baker McKenzie Jog & Innováció konferencián május 27-én. Ha meghallgatnád, jelentkezz nézőnek ide kattintva!

Az e-kormányzást megvalósító országok prototípusa Észtország. A prototípussá válás folyamatának hajtómotorját Észtországban az állami szféra innovatív megoldások átvételében betöltött aktív szerepe képezte. Az e-kormányzás létrejöttében szintén fontos szerepet játszottak a banki, valamint a telekommunikációs szektor szereplőinek új technológiákba invesztált befektetései csak úgy, mint az állampolgárok felkészültsége az újítások mindennapjaik során történő alkalmazását illetően. És ami a témánk szempontjából a legfontosabb: a jogi keretek, a különböző jogszabályok is támogatták, elősegítették az adatok, valamint folyamatok digitalizálódását, lehetővé téve ezáltal az e-governance fejlődését.

Észtország a folyamatos fejlődés érdekében célul tűzte ki, hogy e-szolgáltatásai határokon átívelők legyenek. Ennek érdekében azt javasolják a többi ország számára, hogy erőiket egyesítve, közösen dolgozzanak ki megoldásokat és ne önállóan fejlesszék ki az alapvető infrastruktúrát. Kézenfekvőnek tűnhet az észt megoldások – beleértve a jogszabályi hátteret is – Magyarország általi átvétele, szükséges azonban megvizsgálni azt a környezetet, melyben az adott jogszabályok alkalmasak voltak a fejlődés ösztönzésére. Gondolva itt arra például, hogy míg Magyarországon a fejlett e-közigazgatási szolgáltatást használók aránya az internetező lakosságon belül 2015-ben 32% volt, addig az észt lakosság 95%-a interneten keresztül küldi vissza az adóbevallását.

Az előadás során az e-governance, e-government, valamint e-közigazgatás fogalmainak tisztázását követően, a vonatkozó észt jogszabályok, stratégiai dokumentumok ismertetése mellett hangsúlyt fektetek a környezet bemutatására is, melyben az e-governance prototípusa létrejöhetett, levonva a következtetéseket Magyarország vonatkozásában. Végezetül választ keresve a feltett kérdésre vázolom az e-governance megvalósulását követően jelentkező kihívásokat.

Bánfai Edina

Szakmai gyakorlat és munkatapasztalat:
2015 – 2016Kapitány Ügyvédi Iroda, gyakornok
Tanulmányok:
2015 – 2017PTE-ÁJK, Óriás Nándor Szakkollégium Civilisztika Tagozat tagja, 2016-tól vezetője
2015 – 2017PTE-ÁJK Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék, demonstrátor
2016ELSA Brno Summer School on IT Law
2016J.J. Stossmeyer University of Osijek Faculty of Law, Jean Monnet Summer School ”Procedural Law of the EU”
2012 –PTE-ÁJK, jogász
Nyelvtudás:angol, német


Nézőként jönnél? Regisztrálj a konferenciára!

Kép forrása

*** Wulters Kluwer logo A Jog és Innováció rovat támogatója a Wolters Kluwer

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.