Magunkról

Ius est ars boni et aequi.
A jog a jó és a méltányos művészete.

Az Ars Boni egy innovatív kezdeményezés, amelynek célja, hogy felületet biztosítson a hazai jogászság számára, hogy szakmai vitákat folytathasson jogfejlődésünk jelentős kérdéseiről. Nagy hangsúlyt fektetünk a jogtudomány nemzetközi fejleményeire, és fontos célkitűzésünk, hogy publikációs lehetőségekkel fiatal jogászok és joghallgatók minél szélesebb körét vonjuk be a diskurzusba.

Az Ars Boni két nagy részből áll:

Online felület

Honlapunkon cikkeket, interjúkat olvashat a nemzetközi és a hazai jog legaktuálisabb kérdéseiről. Amennyiben szeretne a honlapon cikket publikálni, hozzászólni egy-egy vitához, írjon nekünk, szívesen fogadunk minden színvonalas szakmai munkát.

Folyóirat

A negyedévente megjelenő folyóiratunkban főként olyan írások jelennek meg, amelyek a jogtudomány valamely jelentős vagy aktuális kérdését tudományos igényességgel vizsgálják, és új kutatáson alapulnak. Várjuk mindazok tanulmányait, akik szeretnének publikálni a folyóiratban. A publikáció feltételeiről bővebben a honlapunkon olvashat.

Az Ars Boni jogi folyóirat kiadója a jogi és közpolitikai kutatásokkal foglalkozó Stádium Intézet.

Kezdeményezésünk célja, hogy egy új, dinamikus intézmény kialakításával és a jogászszakma minél szélesebb rétegeinek bevonásával hozzájáruljunk a hazai jogtudomány fejlesztéséhez. Szívesen várjuk mindazok jelentkezését, akik ebben a vállalkozásunkban partnerek szeretnének lenni. Kérjük, keressen meg minket, ha partnerként, támogatóként, hirdetőként, szerzőként vagy a véleményével, tanácsával szeretné segíteni közös céljaink megvalósulását.