Sólyom László, az ELTE ÁJK oktatói és a Jogtudományi Intézet is a CEU mellett

Az elmúlt napokban számos egyetemi oktató, kutató és véleményformáló állt ki a kormányzat törvényjavaslata ellen, amely nehéz helyzetbe hozná a Közép-európai Egyetemet. Többek között Sólyom László, volt köztársasági elnök, az ELTE ÁJK 69 oktatója és a Jogtudományi Intézet is elítélte a holnapi nap folyamán elfogadni tervezett jogszabályt. Az alábbiakban az ő nyilatkozataikat közöljük.

Sólyom László nyilatkozata

A tudomány és az oktatás nemzetközi. Az egyetem, az Universitas intézménye kilencszáz éve ezt valósítja meg. A Magyarországon működő egyetemek sokféleképpen részei ennek a világméretű közösségnek. Elismerésük Magyarország javára szolgál. Ez a rang adja a CEU értékét az ország és a magyar tudományos élet számára. Alapvető érdekünk, hogy működését folytathassa. Alapvető érdekünk az is, hogy a felsőoktatás törvényi szabályozása megfeleljen az Alaptörvénynek.

Az ELTE ÁJK 69 oktatójának levele a CEU rektorához

Tisztelt Rektor Úr!
A CEU a rendszerváltás óta a hazai felsőoktatás része. Egyszerre magyar és nemzetközi intézmény, a régiónk egyik kiemelkedő tudományos központja. A tervezett törvénymódosítás súlyosan sérti az egyetemi autonómiát, és ezért minket majdnem úgy érint, mint a CEU polgárait. Reméljük, hogy az ELTE és a CEU közötti tudományos együttműködés folytatódhat a jövőben is. Ezért, az ELTE ÁJK tanáraiként, kutatóiként és alkalmazottaiként a CEU mellett állunk.
Üdvözlettel,

Cikkíró Pályázat

Van egy érdekes témád?

Ez most nem egy évfolyamdolgozat, hanem az Arsboni ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Cikkíró Pályázata!

Az aláíró oktatók névsora itt olvasható.

Az MTA TK Jogtudományi Intézet közleménye

Az MTA TK Jogtudományi Intézetének kutatói szolidaritásukat fejezik ki a CEU-val.
A Közép-európai Egyetem rendelkezik Magyarországon a legnagyobb és legszínvonalasabb idegen nyelvű könyvtárral: bőséges kézikönyv- és szakkönyvállományán kívül rendkívül gazdag a folyóirat-gyűjteménye, mely szinte teljesen lefedi a régió folyóirat-választékát, valamint komoly adatbázisokhoz való hozzáférést tesz lehetővé. Intézetünk számára különösen fontos az önálló jogtudományi könyvtári részleg. Ennek a könyvtári anyagnak a hiányát jelenleg egyetlen magyarországi intézmény sem tudná pótolni.
A CEU olyan kiemelkedő színvonalat képvisel, amely a nemzetközi egyetemi rangsorokban is a vezető egyetemek közé helyezi (például a politikatudomány területén), ami a magyar egyetemi oktatásra és a társadalomtudományi, benne a jogtudományi kutatásokra is nagyon erőteljes pozitív húzóhatást gyakorol.
Nincs kétségünk afelől, hogy a régió számos országa szívesen befogadná a CEU-t, anyagi, presztízs- és egyéb szempontokat is figyelembe véve. Mi azonban azon a veszteségen túl, amit ez személyes kutatómunkánkban jelentene, a hazánk iránt érzett felelősségtől hajtva is sajnálatosnak tartanánk, ha azt a kapacitást és pozitív hatást, amelyet a CEU ittléte jelent, nem Magyarország élvezhetné.
#westandwithceu 

2017. 04.03. 18:48: – Frissítve:

Az írás publikálása óta megjelent az ELTE vezetőinek közleménye is, amit az alábbiakban olvashatnak.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem állásfoglalása a Közép-európai Egyetemmel (CEU) kapcsolatban.

Az elmúlt több mint egy évtized során az ELTE különböző Karai és szakkollégiumai folyamatos munkakapcsolatban álltak s állnak a Közép-európai Egyetem különböző Tanszékeivel. Számos kollégánk tanít vagy tanított mindkét egyetemen, sok oktatónk a CEU-n szerzett PhD-fokozatot. A Medieval Studies Tanszék könyvtára az ELTE BTK épületében kapott otthont, a CEU központi könyvtára ugyancsak nyitva áll oktatóink előtt. Hasonlóképp: az ELTE Egyetemi Könyvtára szívesen fogadja a CEU diákjait, oktatóit. Megannyi közös projektben vettek részt együtt a két egyetem oktatói, pályázatokon indultunk együtt, számos műhely között szoros munkakapcsolat alakult ki. A két intézmény között nemrég megújított együttműködési keretmegállapodás van érvényben.

A CEU-hoz közünk van, kölcsönösségen, elfogulatlanságon, a tudományos megismerés korlátozhatatlanságának hagyományán alapuló viszonyunk személyes, kollégiális, s reményeink szerint hosszú távú.

Az elmúlt napok eseményei mélységes aggodalommal töltenek el minket: meggyőződésünk, tapasztalatunk ugyanis, hogy a CEU mélyen integrálódott a magyar felsőoktatás rendszerébe, annak pótolhatatlan része, s az is kell hogy maradjon – itt, Budapesten. Nagypolitikai, ideológiai küzdelmeknek ne legyen köze az egyetemi világhoz, azaz a tudományos minőséghez, a független oktatáshoz, a kutatás csorbíthatatlan autonómiájának hosszú évszázadokra visszanyúló hagyományához.

Minden reményünk a jogbiztonságra és versenysemlegességre törekvő, érveken és tényeken alapuló párbeszédben van: s értelemszerűen abban feltétel nélkül részt veszünk.

Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemvezetői Értekezlete 2017. április 3-án. A nyilatkozathoz csatlakozott az ELTE Doktorandusz Önkormányzata is.”

2017.04.04 18:42: Frissítve

Elnézést kérünk, amiért tévesen az ELTE rektorát neveztük meg az ELTE oktatóinak levelének címzettjeként. Valójában a 69 oktató a CEU rektorának címezte a levelet. A hibánkat javítottuk.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.