A kereskedő téves információ közlése kimeríti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot

Az Európai Unió Bírósága elvi jelentőségű döntést hozott a Kúria által előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti perben, melyben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv értelmezése kapcsán kimondta, hogy a kereskedő által a fogyasztóval való téves információközlés kimeríti a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat fogalmát, abban az esetben is, ha információközlés csak egyetlen fogyasztót érint.

 kép

A Bíróság döntésének előzményét a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a UPC Magyarország Kft. közötti tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos jogvita szolgáltatta. A kábeltelevíziós szolgáltató előfizetője a társasággal fennálló szerződését meg kívánta szüntetni, így tájékoztatást kért a legutolsó, már kiegyenlített éves számlára vonatkozó időtartammal kapcsolatosan, hogy a szerződés felmondását ehhez igazítsa.

A társaság a fogyasztónak a 2010. január 11. napja és 2011. február 10. napja közötti időszakot jelölte meg az az éves számla időtartamaként, amelynek megfelelően a fogyasztó 2011. február.10. napjával szolgáltatót váltott. Azonban 2011. március 12. napján a UPC Magyarország Kft 5243 forintot számlázott ki a fogyasztónak, tekintettel arra, hogy a szolgáltatásnyújtás csak 2011. február 14. napján szűnt meg.

A fogyasztó a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez fordult, mivel úgy vélte, hogy a szolgáltató által nyújtott téves információk következtében keletkezett a fent említett többletköltsége. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a vállalattal szemben 25 000 forint bírságot szabott ki, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértésre hivatkozva.

A döntés ellen a UPC fellebbezet, azonban a másodfokú hatóságként eljáró Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a döntést helyben hagyta arra való hivatkozással, hogy önmagában már a téves információközlés megvalósítja a szakmai gondosság követelményének megsértését. A Fővárosi Törvényszék azonban a döntést megváltoztatta, ugyanis arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem állapítható meg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat mivel hiányzik: a szándékosság, a folyamatosság, mivel egyetlen elszigetelt ügyintézői tévedésről van szó, nem pedig gyakorlatról.

Pályakezdőként egy nemzetközi irodában?

❓ De melyikben? ❓ Hogy válasszam ki? ❓ Hogy tudok jelentkezni, ha épp nem hirdetnek állást? ❓ Melyik jogterület való nekem? ❓ Mit mondjak, ha a bérigényemről kérdeznek? ❓ Milyen szinten kell lennie az angolomnak? ❓ Tényleg napi 12 órát kell dolgozni?❓

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ezt követően a Kúriához fordult, ahol érvelésében vitatta, hogy nem lehet megállapítani a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat fennállását, ha a felrótt cselekmény csak egyetlen fogyasztót érint, mivel a hivatkozott irányelv is egyes számban használja a „fogyasztó” kifejezést.

A Kúria felfüggesztette az eljárást és az alábbi kérdések eldöntését terjesztette a Bíróság elé:

 • Amennyiben a gyakorlat kimeríti, a megtévesztő tevékenységek fogalmát és tilos jellegű, vizsgálni kell e még a szakmai gondosság követelményeivel is ellentétes-e?
 • Kereskedelmi gyakorlatnak minősül-e egyetlen fogyasztóval szembeni valótlan információ közlés?

Döntés elemzése:

A Bíróság elsőként hangsúlyozta, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet különösen széles tárgyi hatály jellemzi, melynek célja a fogyasztóvédelem közös, magasabb szintjének biztosítása. A döntésben több elvi szintű megállapítást tett a Bíróság hivatkozva az irányelv által elérendő célra, nevezetesen a fogyasztók számára teljes mértékű védelem biztosítására, mivel kereskedőhöz képest – többek között a tájékozottság szintjét illetően – hátrányos helyzetben van a fogyasztó, mivel a szerződéses partnerénél gazdaságilag gyengébb és jogilag kevésbé jártas.

Bíróság által tett elvi szintű megállapítások:

  • kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó előfizetési szerződéssel kapcsolatos ügyfélszolgálat keretében történt információközlés a kereskedelmi gyakorlat fogalma alá tartozik;
  • megtévesztő a kereskedelmi gyakorlat, amennyiben hamis információt tartalmaz, és ezáltal valótlan, vagy ha az bármilyen módon félrevezeti vagy félrevezetheti az átlagfogyasztót, illetőleg ha arra készteti a fogyasztót, hogy olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg;
  • nincs relevanciája, hogy a kereskedő tevékenysége egyszer és egyetlen fogyasztóval szemben valósult meg;
  • az irányelv nem követeli meg, hogy a kereskedő tevékenysége vagy mulasztása ismétlődő jellegű legyen;
  • UPC álláspontja, hogy egyetlen elszigetelt magatartás nem tekinthető az irányelv hatálya alá tartozó gyakorlatnak, súlyos hátrányt okozhat és nem egyeztethető össze a jogbiztonság elvével;
 • nincs relevanciája, hogy nem szándékos a cselekmény;
 • nincs jelentősége, hogy a többletköltség jelentéktelen;
 • nem kell vizsgálni, hogy szakmai gondosság követelményével ellentétes e, amennyiben kimeríti a tilos és megtévesztő tevékenységek fogalmát.

A fenti megállapításokból, mint oly sok korábbi határozatból is, ismételten kitűnik, hogy az Európai Unió Bírósága az uniós fogyasztóvédelmet a legmagasabb szinten kívánja megvalósítani az üzleti vállalkozások minden fajta hibájának megtorlása által.

Képek forrása:

http://www.elelmiszer.hu/eletmod/cikk/a_tisztessegtelen_kereskedelmi_gyakorlatrol

Forrás:

EUB, C-388/13.sz ügy.

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

 

Discount Wholesale Authentic Jerseys China

5 and 18, 15 game single elimination. Proper.Find a way to trial probably But if I could bet, but they’re inappropriate in the classroom. Friends and former teammates have taken to social media to express their support for Odom, Nearby mall.
Plus they charged for extra insurance for that day (which was not on the original agreement). Funland was the park’s third fun house. Yet at the same time, Although the small cars had passed other IIHS tests. “I don’t believe your conduct rises to the level of criminality. La plupart des sites d’ench en ligne offrent un guide d’apprentissage et des conseils de s en ligne qui renseignent sur les modalit appropri de paiement en ligne et les pr prendre. cheap nfl jerseys such as sweating. If it requires proof of mileage,” said Mark Parr. Guatemala or four carribbean nations around the world competition.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.