A kiberbűnözés ellen képzik a Pázmány jogászait

A második évfolyam is befejezte tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem legújabb szakirányú továbbképzésén. A kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász képzés 2020 szeptemberében indult, és már közel 100 szakembert képzett. Két év után néztünk rá a képzésre.

2020 szeptemberében a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Magyarország Ügyészségének támogatásával indult a Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász képzés az Egyetem Szentkirályi utcai központi épületében. Az angol nyelvű képzést egyértelműen a technikai fejlődés következtében létrejövő új bűnözési formák és ez azok elleni küzdelem hívta életre.

Az új szakirányú képzés a jogi egyetemi alapokat magasan meghaladva, ám az ott megszerzett ismeretekre épülve foglalkozik mind elméleti, mint aktuális gyakorlati kérdésekkel. A külföldi hallgatókra figyelemmel az oktatás röviden kiterjed a magyar és európai büntető jogrendszer lényeges elemeinek áttekintésére is. A képzés során a hallgatók képet kaphatnak a joggyakorlat válaszaira váró legfontosabb kérdésekről, illetve az ezekre adható alternatív megoldásokról. Ezen alternatívák feltárása és jogi, kriminológiai, valamint gazdasági hatásaik bemutatása szolgáltatják elsősorban a példát a jogi és interdiszciplináris elemzésekhez.

Az első évben 17 hallgató szerzett diplomát Magyarországról és Vietnamból, utóbbiak egy államközi megállapodás értelmében tanulhattak az Egyetemen. Rajtuk kívül eddig 30 további hallgató szerzett abszolutóriumot, 24 hallgató pedig idén júniusban tehet záróvizsgát.

A képzés az elméleti tudás átadása mellett gyakorlat- és problémaorientált készségek kialakulását is segíti. Így konkrét példák, hazai és nemzetközi jogesetek feldolgozásával eléri, hogy a hallgatók majd képesek legyenek önálló jogalkalmazói munkára, a tanult elméletek és módszerek alkalmazásával a releváns tények és összefüggések feltárására, az okozati összefüggések helyes értékelésére és abból megfelelő jogi következtetések levonására.

A képzés négy modulból épül fel. Az első modul elsősorban a külföldi hallgatóknak szól: olyan átfogó tananyag, amely az uniós jog, a magyar jog és általában az európai kontinentális jog és büntetőjog alapvetéseit ismerteti.

A második modul a korrupciós bűncselekmények vonatkozásában nyújtja a legfontosabb és legújabb, átfogó ismeretanyagot. Témái között szerepelnek a korrupció elméleti és gyakorlati kérdései, az integritásvizsgálatok, valamint a nemzetközi bűnügyi együttműködés.

A harmadik modul témája a pénzmosás: foglalkozik a pénzmosás elleni fellépés hazai és nemzetközi eszközeivel, a pénzmosás bűntettének felderítésével és bizonyításával, valamint a vagyon-visszaszerzés kérdéseivel.

A negyedik modul a kiberbűnözésről szól. A hallgatók megismerkedhetnek a kiberbűnözés elleni fellépés lehetőségeivel, a nemzetközi együttműködés kérdéseivel, az informatikai környezetben elkövetett bűncselekmények miatti áldozattá válással, az e-kereskedelem veszélyeivel és az informatikai környezetben elkövetett csalások kérdéseivel.

A kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász képzés magas színvonalának letéteményese a kiváló oktatói gárda. Az oktatók a gyakorlat, valamint az elmélet legkiválóbb reprezentánsai; túlnyomó többségük aktív ügyész, illetve az Országos Kriminológiai Intézet kutatója, ami garancia az élő tudás átadására.

A két féléves angol nyelvű képzés harmadik évfolyamába július 20-ig lehet jelentkezni a Kar weboldalán.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.