A legal tech S.W.O.T. analízise

A jogi szektor nagyobb kihívásokkal néz szembe, mint valaha és ez nem is látszik enyhülni. A folyamatosan változó és fejlődő jogszabályokkal, a komplex, határon átnyúló ügyletek tömegével a jogi szakembereknek nehéz lépést tartaniuk. Látható, hogy egyfajta kulturális átalakulás elindult a jogi piacon és az hosszú távon alapjaiban fog megváltozni. Az ügyfelek igényei komplexebbé váltak, dinamizmust és proaktivitást várnak ügyvédeiktől, gyakran nem csak jogi kérdésekben. Az üzleti elvárások is gyors reakciót igényelnek. Mindez a jogi kultúra modernizációját vetíti előre.

A technológia által támogatott jogászság jövője

Bár a digitális transzformáció már a koronavírus kirobbanása előtt megkezdődött, a válság okozta szituáció és az otthonról történő munkavégzés időszaka rámutatott arra, hogy az ügyvédi irodáknak is érdemes újragondolniuk eddig alkalmazott munkavégzési kultúrájukat. Mennyire volt kivitelezhető a távmunkavégzés? Hatékonyan volt-e használható a most rendelkezésre álló technológia vagy jobb lett volna már egy félig automatizált rendszerrel együttműködni?

E felvetések után annak kérdéskörét, hogy pontosan hogyan néz(het) ki a technológia által támogatott jogászság jövője, érdemes körbejárni. A jogi szakmában megjelenő innovációnak vannak előnyei és hátrányai egyaránt. A legal tech szoftverek megjelenésével hallhattunk a munkateher csökkenéséről, a hatékonyság növekedéséről, de mindemellett az ilyen megoldások egyáltalán nem pénztárcabarát befektetési áráról is.

Az üzleti szférában is elterjedt elemzési forma, amely stratégiai és projektszinten szokta a vezetőséget segíteni, az ún. SWOT analízis. A SWOT, a strengths (erősségek), weaknesses (gyengeségek), opportunities (lehetőségek) és threats (kockázatok) szavakat rövidíti.

Segítségével, pro és kontra érveinkről számot vetve előrébb juthatunk annak eldöntésében, hogy egy adott felvetés milyen kockázatokat hordoz, ill. használata, alkalmazása kifizetődő-e hosszútávon.

Ezeket a kérdéseket alábbi cikkünkben feltettük a jogi innovációra is.

Strengths – Az iratot beküldte: egy RPA robot

Ismerős jelenség, hogy az ügyvédi irodák rutin vagy adminisztratív feladatai is sokszor a legelfoglaltabb munkaerőre hárulnak, miközben ezen munkák egyébként kevésbé igényelnének emberi munkaerőt. Gondolhatunk itt az ügyfélazonosításra, HR megkeresésekre reagálásra, ügyfelekkel való időpontegyeztetésre, adatkitöltésre. Az ilyesfajta manuális munkák gépi erővel való kiváltása lehetővé tenné azt, hogy kiaknázásra kerüljön helyette inkább az a tehetség, amelyhez a munkavállaló a legjobban ért, s valódi értékteremtés történjen a jogászi munkavégzés során.

Mivel bármi, amit mozaikszóként angolosan használunk, az biztosan fontos dolgot jelöl, így be is mutatnánk az RPA-t, azaz a Robotic Process Automation-t. Az RPA segítségével a számítógép előtt végzett, ismétlődő unalmas rutinfeladatok helyettesíthetők a leghatékonyabban. Működéséhez olyan szoftvert (robotot) használ, amely meglévő alkalmazásokat értelmez, így lehetővé téve a hatalmas adatmennyiségek kezelését és feldolgozását. Előnyei közt szerepel a javuló pontosság, a költségmegtakarítás és a flexibilitás. Ha még tovább akarjuk fokozni a dolgot, és az okos robotot még okosabbá tenni, a mesterséges intelligencia segítségével ez is elérhető. Az RPA és az MI együttesével olyan minőségű emberi kapacitás szabadulhatna fel, amely értékesebbé teszi az ügyfelekkel töltött időt, s így az ügyfélelégedettséget, számlázhatóbb órákat teremt, versenyképesebbé teszi az emberi munkaerőt, amíg az RPA és az MI páros megteremti nekik a háttérben ezt a lehetőséget.

Weaknesses – Nem minden robot, ami fénylik

Az automatizálás a termékszolgáltató ágazatoknál jelenik meg a legerősebben, céljuk a skálázhatóság, tehát innovatív vállalkozások alapítása a növekedés és hozzáadott érték képviseletének jegyében. A jogi ipar azonban más. A jogszolgáltatás ma is hagyományos úton zajlik, a jogi tanácsadás pedig egy olyan szolgáltatás, amelynél az emberi kapcsolatteremtés továbbra is meghatározó tényező. A jogi kérdések összetettségének megértéséhez, egy fogalmazás értelmezéséhez, egy nehéz helyzetbe jutott személy szituációjának megértéséhez széles ismeretre és érzelemvilágra van szükség.

Bár az MI alapú megoldásokkal fokozhatjuk a jogi munka hatékonyságát, egy dolgot azonban nem lehet vele helyettesíteni, az pedig a felelős ember gondolkodása. Egy projekt céljának pontos meghatározása, az elért eredmények ellenőrzése és a végső döntés meghozatala emberi hatáskörbe tartozik. Az empátia is egy olyan emberi tulajdonság, amely nem replikálható. S bár az RPA épp a rutin munkák kiváltásásra teremtődött, az emberi holisztikus gondolkodás, a végső ellenőrzés a komplexebb feladatoknál elengedhetetlen.

A technológia jogi területen való érvényesülésének legnagyobb gyengesége tehát az érzelmek kódolhatatlansága.

Nem a jogászság teljes kiiktatása a cél, hanem egy olyan jogászi réteg kiképzése, amelynek kommunikációs és interperszonális készsége legalább annyira erős és fejlett, mint a szakmai tudásuk.

A szakmai tudás már nem csak jogi tudást, hanem számítástechnikai és projektmenedzsment affinitásokat is magába kell, hogy foglaljon egy versenyképes jogász számára. Az emberi munkaerő az érzelmek és a megfelelő kommunikáció terén a technológiát így letaszítja trónjáról.

Opportunities – E-(e)gyüttműködés

A jogi ipar sokáig immunisnak tűnt a digitális fejlődéssel szemben, ennek az időszaknak azonban vége. Az egyszerűsítés és transzformáció csakis a technológián keresztül valósulhat meg. Ezt jól mutatja, hogy az utóbbi évtizedben egy maroknyi meghatározó terméket feltaláló cég jött létre, amelyek termékei drámaian megváltoztatják a jogi ipart.

Fontos megjegyezni, hogy a technológia nem a megoldást teremti meg helyettünk, hanem a már kigondolt megoldási stratégiák véghezvitelének pozitív hatásait fokozza. Az idő előrehaladtával a technológia az emberi tudáshoz képes exponenciális növekedésben van, amely mostanra eljutott arra a pontra, hogy a korábban teljesen ismeretlen nevek ma már a világ legnagyobb uralkodó vállalatai (pl.: Apple, Amazon) lettek, pár év kérdése alatt. Michael Grupp, a Bryter döntéshozó szoftver alapítójának eszmefuttatása szerint ma már végtelen eszköztár mellett van lehetőség szoftverek hetek alatti létrehozatalára, s applikációk korábbihoz képest elérhetőbb áron való megalkotására.

A lehetőség abban rejlik, hogy a jogi innovációval alkalom adódik a probléma hatékony és mielőbbi megoldására egy előre kialakított stratégia mentén.

Az adatok rendszerezésével lehetővé válik az automatizáció, így azt a komplexebb feladatoknál is igénybe lehet venni. Persze a természeténél fogva komplexebb feladatokat egy robot nem fogja tudni megoldani, azokhoz hús-vér jogi munkaerőre is szükség van. Ehhez szükséges a jogászság megfelelő képzése is. Akármennyire költséges, s időigényes egy szoftver, vagy más kifejezéssel egy teljesen új munkavégzési kultúra integrálása, a jelenlegi helyzetből tanulva egyrészt elengedhetetlen a rugalmasság, másrészt fontos az ember és technika szimbiózisa.

Threats – Az idő pénz, a pénz meg időbe telik

A fenyegetések is egyfajta „gyenge” oldalt jelölnek, de itt inkább a külső tényezőket mutatjuk be. Ilyen tényező a kiszámíthatóság. Bármely pénz- és időbeli befektetés megtérülése sarkalatos kérdés. Legalább annyira, mint annak a kérdése, hogy egyáltalán lesz-e munka, amelyre ez a befektetés hasznosítható. A fenyegetés nem csak a technológiát felhasználóknál (ügyvédi irodák), de az azt szolgálatóknál is jelen van. Az innovációt szolgáltatóknak igen kevés célpontjuk van az újítás eszközölésére, ugyanis az ügyvédi irodák még mindig lassan alkalmazzák a legújabb szoftvereket, ill. az RPA technológiát. Bár több új társaság került regisztrálásra, mint amennyi törlésre, ez mégsem mutatja meg kellő pontossággal a legal tech ágazatának méretét, s a szoftverek finanszírozásának valós volumenét.

További külső tényező, hogy az adatokat tároló eszközökre jellemző, hogy inkompatibilisek egymással. Ez dupla munkát eredményezhet, ugyanis a különböző felhőben tárolt adatok összefésülése szintén rengeteg időt igényel.

Az innovatív szoftverek megfelelő alkalmazása még évekig eltarthat.

A szabályozási háttér sem feltétlenül szolgálja mindig a legújabb technológiát. A GDPR például kifejezetten tiltja a mesterséges intelligencia használatát a személyes adatokon alapuló döntések meghozatalához. Célja, hogy az emberek életét befolyásoló fontosabb döntéseket emberi intervenció nélkül ne lehessen meghozni. A jogrendszer hivatása márpedig az is, hogy védje a személyes és jogi érdekeinket a mesterséges intelligencia nem megfelelő felhasználásától.

Az eredmény

Téves azt gondolni, hogy a legal tech egyenlő a robotizációval és a jogászság teljes lecserélésével. Itt inkább arról van szó, hogy hogyan tudja a jogászi társadalom az innovatívabb gondolkodást magáévá tenni és munkájába beiktatni. Egy innovációbarát légkör pedig már jelen van mind a kereskedelmi ügyvédi irodáknál, mind pedig az egyetemeknél. A hosszú távú siker épp abban rejlik, ha a technológiai innovációkat proaktívan használjuk fel, azaz hatékonyan működjünk együtt a technológiai megoldásokat szolgáltató cégekkel és próbáljuk meg kihozni a legtöbbet ebből az együttműködésből azáltal, hogy minden szereplő a legjobb tudása szerint cselekszik. Ez a kooperáció pedig továbbviszi a világot a digitális piac felé, amely a jogi szektornak még nagyobb hatalmat tud biztosítani, s még több pénzt tud beleinjektálni azáltal, hogy a legal tech ereje az együttműködés révén felszabadul.

A SWOT analízis elvégzésével láthatók azok az érvek, amelyek segítenek rámutatni az erősségekre, s azokat kiaknázni. A gyengeségeket pedig akármennyire is fájdalmas belátni, előrébb vihetik a gondolkodást. Az árnyékosabb oldal láttán juthatunk arra a következtetésre is, hogy tudni kell mikor és mely innovációba érdemes befektetni, melyik tudja az ügyféligényt a legmegfelelőbben szolgálni, hogy azt a pénzt ismét vissza tudjuk forgatni, s motiváltak legyünk még több újításra.

Irodalomjegyzék

 

A képek forrása itt, itt és itt.

  1. https://www.karrierefuehrer.de/recht/legal-tech-und-start-ups-die-zukunft-des-rechtsmarkts.html
  2. https://ccbjournal.com/articles/the-decade-in-legal-techthe-10-most-significant-developments

*** Wulters Kluwer logo A Jog és Innováció rovat támogatója a Wolters Kluwer

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.