A nemzetközi öröklési jogot és a földforgalmi szabályozást vizsgáló, hiánypótló szakkönyveket mutattak be

A jogász szakmában korábban még fel sem merült kérdésekre is választ ad dr. Anka Márton hiánypótló könyve. A földforgalmi szabályozás egyik legnagyobb szakértője olyan részletességgel vizsgálja a jogszabályt, ami még a jogalkotónak is segítségére lehet egy esetleges módosítás során. Ezzel egy időben jelent meg dr. Szőcs Tibor szakkönyve, amely a nemzetközi öröklési jog sokszor nehézkes megfogalmazású szabályait teszi egyértelművé a jogászok számára. A szerző a nemzetközi magánjog elismert szakembere, aki kiemelkedő szerepet játszott az európai öröklési rendelet megalkotásában. A köteteket a Közjegyzők Házában mutatták be.

dr. Szőcs Tibor (b) és dr. Anka Márton (j) szerzők, valamint a bemutatón közreműködő dr. Suri Noémi (k) a Közjegyzők Házában. – Fotókredit: MOKK

Egyre szövevényesbbek a nemzetközi öröklési ügyek – új szakkönyv segít eligazodni a jogászoknak

dr. Szőcs Tibor: A nemzetközi öröklési jog szabályainak kommentárja.

A 21. századra az öröklési ügyeknek egyre nagyobb részében merül fel valamilyen külföldi elem, amely egy más államhoz kapcsolja az ügyet. Ilyen lehet például, ha az elhunyt külföldi állampolgár volt, vagy egy másik országban is maradt utána hagyatéki vagyon. Az ilyen nemzetközi vonatkozású öröklési ügyekben felmerül a joghatóság kérdése, vagyis az, hogy a hagyatéki eljárást és az esetleges öröklési pereket melyik államban lehet lefolytatni. Szintén kérdés ezekben az esetekben, hogy melyik állam öröklési jogát kell alkalmazni, ugyanis korántsem magától értetődő, hogy a hagyatéki bíróságnak, közjegyzőnek vagy egyéb szervnek a saját államának belföldi jogára kell támaszkodnia. Mindezeket a kérdéseket az Európai Unióban hat éve egy külön jogszabály, az európai öröklési rendelet szabályozza. A gyakorlatban azonban napról-napra előfordulnak olyan esetek, amelyekben érdekes és elgondolkodtató problémák merülnek fel.

Dr. Szőcs Tibor A nemzetközi öröklési jog szabályainak kommentárja című könyve ezekre a leggyakrabban felmerülő kérdésekre ad választ. Munkája gerincét az európai öröklési rendelet rendelkezéseinek magyarázata képezi, de tudatosan törekedett arra, hogy bemutassa a nemzetközi öröklési jogi tárgykört érintő egyéb szabályokat is, így különösen a Magyarország által kötött kétoldalú nemzetközi jogsegélyszerződéseket, valamint a magyar belső jog kapcsolódó szabályait. „Az volt a célom, hogy segítsem az eligazodást abban a korántsem könnyű kérdésben, hogy a nemzetközi öröklési szabályok közül mikor melyik élvez elsőbbséget. Mindemellett sok konkrét példát is beépítettem a magyarázatokba, amelyeknek mindegyike a gyakorlatban felmerült nemzetközi öröklési jogesetekből származik. E példák is elősegíthetik az uniós rendelet nemegyszer körülményes megfogalmazású szabályainak megértését” – mondja a szerző.

Dr. Szőcs Tibor a nemzetközi magánjog területén elismert szakember, aki kiemelkedő szerepet játszott az európai öröklési rendelet megalkotásában. Hosszú évek munkájának gyümölcse a most megjelent kommentárja, amely nemcsak a rendelet szabályrendszerét, hanem a magyar jog belső szabályait is ismerteti.

Hiánypótló könyv készült a földforgalmi szabályozásról

dr. Anka Márton Tibor: A földforgalmi szabályozás a tulajdonjog és a haszonélvezeti jog oldaláról.

Dr. Anka Márton földforgalmi szabályozást vizsgáló munkája a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény joganyagát dolgozza fel, és a gyakorlatban felmerülő problémák segítségével magyarázza azt. A szerző a közjegyzői hivatásrendben a földforgalmi szabályozás legnagyobb szakértője. A kommentárja érdekessége, hogy olyan problémákat és kérdéseket is felvet benne, amelyek ennek a speciális joganyagnak az alkalmazásában még fel sem merültek.

Könyvében a földforgalmi szabályozásnak a földhasználati rész kivételével minden rendelkezését vizsgálja és magyarázza. De nemcsak azt tekintette a feladatának, hogy egyszerűen magyarázza a szabályokat, hanem, hogy lefektesse a mögöttes dogmatikát is. „Erre azért volt kifejezetten szükség, mert a földforgalmi szabályozás mögött még nincs meg az a kiforrott és általánosan elfogadott dogmatika, amely megvan például a Polgári Törvénykönyv mögött, amit évtizedek óta alkalmaznak a bírói gyakorlatban.” – magyarázza dr. Anka Márton.  Ezért minden fejezet elején behatóan vizsgálja és tisztázza az adott fejezetre vonatkozó fogalmakat, hogy pontosan mit lehet alattuk érteni, és mi a kapcsolódó bírói gyakorlat.

„Ahhoz, hogy egyes kérdések felmerüljenek, el kell telnie egy bizonyos időnek a jogszabály hatályba lépését követően, a földforgalmi szabályozás kapcsán pedig egy viszonylag fiatal törvényről beszélünk” – teszi hozzá a szerző. A könyve tehát nem csupán a már meglévő bírói gyakorlatot ismerteti, hanem a jövőben felmerülő kérdésekkel is foglalkozik. Dr. Anka Márton szerint fognak még módosítani a szabályozáson, és mivel a munkája jelentősen megelőzte a módosítást, valószínűnek tartja, hogy a könyvét is figyelembe fogják venni a módosítás során, vagyis az általa felvázolt problémákra is megpróbál választ adni a jogalkotó.

*** MOKK logo A Jog vita nélkül rovat támogatója a Magyar Országos Közjegyzői Kamara

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.