Agrár- és vidékfejlesztési szakképzés indul ősszel a Pázmányon

A közös agrárpolitika a következő költségvetési időszakban számos elemében változik: az új KAP jobban meg kíván felelni az éghajlatváltozással és a környezetvédelemmel kapcsolatos elvárásoknak, a generációs megújulás követelményeinek; emellett segíti az agrárszektor piaci fenntarthatóságát és versenyképességét. Az agrárjogi és vidékfejlesztési igazgatás témakörébe tartozó kérdések pedig a gazdaság, a lakosság és az igazgatás széles rétegeit érintik.

Ennek tükrében minden korábbinál aktuálisabb az a jogászoknak és agrárszakembereknek egyaránt szóló jogi továbbképzés, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hirdet Budapest szívében.

A képzés az agrárjogi és vidékfejlesztési igazgatási és jogi területen olyan komplex tudásanyagot kínál, amely magába foglalja az egyes szakterületek részletes hazai és közösségi jogi ismereteit és ezek horizontális összefüggéseit

A jelentkezés feltétele 

jogászok számára: 

 • jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél. 

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

nem jogász szakemberek számára:

 • jogi és igazgatási képzési terület igazgatási képzési ágában alapképzésben szerzett oklevél, 
 • vagy agrár képzési területen alap- vagy mesterképzési szakon szerzett oklevél, 
 • vagy főiskolai vagy egyetemi oklevél (egyéb képzési területen alapképzésben szerzett alapfokozattal és szakképzettséggel rendelkezők a képzésben akkor vehetnek részt, ha közigazgatási szakvizsgával rendelkeznek).

A szak tematikája: 

 • az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás struktúrája
 • az agrárjog alkotmányos összefüggései; 
 • az EU vidékfejlesztési politikája, pénzügyi és intézményi rendje; 
 • az EU termékpálya rendtartásai, pénzügyi, intézményi, informatikai rendje; 
 • az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás sajátos eljárási szabályai; 
 • az ingatlanokkal kapcsolatos állami és önkormányzati nyilvántartások; 
 • az élelmiszerlánc-biztonság rendje, az élelmiszer és a bor eredetvédelme; 
 • birtokpolitika, agrárszerződések, jogviták rendezése; az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer alapfogalmai; 
 • mezőgazdasági vagyonvédelem, szabálysértések; a természetvédelem és jogi környezete.

Nem jogász szakemberek számára a tematika a következőkkel egészül ki: 

 • jogelméleti alapismeretek; 
 • polgári jogi alapismeretek; 
 • közjogi alapismeretek; 
 • EU közjogi ismeretek és az EU közös agrárpolitikájának döntéshozatali rendje.

A képzés jellemzői

 • két féléves
 • levelező tagozatos
 • 60 kredites
 • posztgraduális képzés 
 • jogászok számára LL.M. szintű, „agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász” szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, 
 • nem jogász szakemberek számára pedig „agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember” szakképzettséget ad, illetve ezen címek viselésére jogosít.

Az önköltség összege 175.000 Ft / félév. A képzés havi 3-4 alkalommalhétfői napon 14 és 19 óra között tart (illetve a járványügyi helyzettől függően távoktatási elemeket is tartalmazhat). 

A képzés után

A képzést elvégző szakember alkalmas lesz 

 • vezetési és egyéb feladatok ellátására az agrárigazgatás számos – állami és önkormányzati – területén, 
 • valamint  a föld tulajdonosainak, használóinak segítésére; 

A képzést elvégző jogász a fentieken túl magabiztosan elvállalhatja

 • az igazgatásban a jogi képviseleti feladatokat,
 • a tulajdonosok és használók magas szintű jogi képviseletét a hatóságok és a kifizető ügynökség előtt. 

A megszerzett ismeretek arra is alkalmassá teszik az oklevél birtokosát, hogy a vidékfejlesztési hálózat munkájában részt vegyen.

Jelentkezni a PPKE JÁK Deák Ferenc Továbbképző Intézetének honlapján lehet: jak.ppke.hu/deak.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.