Algoritmus egy munkajogi perbeszédmondó versenyen? – Márpedig van ilyen!

A címet olvasva sokakban merülhet fel a kérdés, hogy hogyan kerül egy mondatba a “munkajogi perbeszédmondó verseny” kifejezés és az algoritmus szó. Feltehetőleg már mindenki találkozott workshop-okon, konferenciákon, illetve cikkekben olyan hangzatos címszavakkal, mint a „gig economy”, a „platform munka”, a munka digitalizációja, stb. Napjaink legkorszerűbb és legaktuálisabb kérdéseit feszegető problémákat is alapul vett az idei Hugo Sinzheimer Moot Court Competition (HS MCC).

Idén harmadszorra rendezték meg az egyre nagyobb hírnévnek örvendő nemzetközi/európai uniós munkajogi perbeszédmondó versenyt, a HS MCC-t. Ez évben a közép-olaszországi Cassinóban a „University of Cassino and Southern Lazio” adott otthont a megmérettetésnek június 14-16. között. A korábbi években is (2016-ban Hollandiában, 2017-ben Dániában) a nemzetközi munkajogi közösség, tudományos élet, valamint a gyakorlat számára egyaránt jelentős kérdéseket dolgoztak fel a résztvevők (munkavállalók külföldi munkavégzése, kiküldetés; valamint a határokon átnyúló jogutódlás); ehhez a „hot topic” vonalhoz kapcsolódva esett a választás idén az ún. „gig economy” modern munkajogi kihívásaira. Az idei jogesetnek három főbb kérdésköre volt: a jogviszony (platform-munka) munkaviszony jellegének, minősítésének dilemmája; az egyenlő bánásmód követelményének kérdései (vajon a munkát nyújtó platform által alkalmazott algoritmus tud-e diszkriminálni?); végül pedig adatvédelmi, személyiségi jogi kérdések.

Hazánk négyfős csapata az ország négy különböző egyeteméről került ki: Barkó Henrietta (KRE-ÁJK), Marjai Lotti (PPKE-JÁK), Szetei Dániel (ELTE-ÁJK) és Kiss Gergely (DE-ÁJK). A hallgatók kiválasztására pályáztatás útján került sor, melyet egy angol nyelven zajló szóbeli meghallgatás követett. A jelentkezők részvételi lehetőségéről a hazai „coachok” – Hungler Sára (ELTE-ÁJK), Kun Attila (KRE-ÁJK), Sipka Péter (DE-ÁJK) – döntöttek, melynek eredményeként összeállt a magyar csapat. A coach-ok mellett segítették a felkészülést a korábbi évek versenyzői is (különösen Kiss Bettina és Rácz Ildikó, a KRE ÁJK doktoranduszai). Magyarországgal együtt az idei versenyen 13 ország képviseltette magát: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Grúzia, Hollandia, Lengyelország, Litvánia, Németország, Olaszország, és Portugália.

A verseny keretében a résztvevő hallgatók nem csak meglévő munkajogi, európai uniós jogi tudásukat tehették próbára, hanem olyan készségekre is szert tehettek a per-szimuláció, illetve az arra való felkészülés folyamán, amelyeket a jövőben minden bizonnyal hasznosítani tudnak.

A csapat első megmérettetésére írásban került sor, ugyanis az előre megadott – fenti témához kapcsolódó – jogesethez alperesi és felperesi beadványokat írtak, körülbelül 20-20 oldalas terjedelemben. A jogeset megoldásához – a tavalyi évhez hasonlóan idén is – egy előre kiválasztott résztvevő ország joga volt az irányadó (idén a holland), így a felkészülés során nem csak az európai uniós szabályokat kellett alkalmazni, de alaposan meg kellett ismerkedni az irányadó munkajoggal is. Majd második körben – már a napsütéses Cassinóban – került sor a szóbeli előadások, tárgyalások megtartására, ahol – sporteseményekhez hasonlóan – kisorsolták az egymás ellen érvelő csapatokat. Magyarország a helyszíni sorsolás alapján a német alperesi csapattal és az olasz felperesi csapattal került egy csoportba, így először ezekkel a nemzetekkel mérhette össze a tudását. A csoportunkból a − később döntőbe kerülő − német csapat került ki győztesen, így a magyar delegáció számára ezúttal a negyeddöntőben véget ért a verseny. A döntőt végül a grúz hallgatók nyerték, akik igen színvonalasan teljesítettek az egész verseny során.

Magáról a verseny struktúrájáról érdemes elmondani, hogy Magyarországról (intézményi partnerként) a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke vesz részt a szervezésben, természetesen a többi hazai munkajogi tanszék, így különösen az ELTE ÁJK és DE ÁJK bevonásával. A verseny tartalmi előkészítését hét fős nemzetközi szervező bizottság (Organising Commitee) végzi, amely munkájában holland (Ronald Beltzer, Beryl ter Haar), spanyol (Antonio Garcia-Muñoz Alhambra), lengyel (Piotr Grzebyk), dán (Natalie Videbæk Munkholm) grúz (Zakaria Shvelidze) és magyar (Kun Attila, tanszékvezető, habilitált docens) szakemberek vesznek részt.

Természetesen a szakmai programok mellett számos közösségi eseményre is sor került, ahol a hallgatók, coach-ok, bírák kötetlenebb formában is szóba elegyedhettek. Az egyik legérdekesebb rendezvényként említhető az első versenynap előestéjén megtartott „international evening”, ahol a résztvevő országok a saját étel- és ital-különlegességeiket mutatták be. Így mindenkinek lehetősége nyílt – szó szerint és átvitt értelemben is – belekóstolni más népek kultúrájába. Emellett többek között közös városnézés és gálavacsora színesítette a magas szakmai színvonalú versenyt.

Amennyiben felkeltette az érdeklődésedet a verseny, kísérd figyelemmel a híradásokat, ugyanis a 2019-es megmérettetésre (ami Belgiumban lesz) a kiválasztás ez év szeptemberében már elkezdődik.

Bővebb információ: http://hsi.uva.nl/en/hs-mcc

A MAGYAR CSAPAT SZPONZORAI 2018-BAN:

 

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.