Álláspályázat fiatal kutatóknak

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK Jogtudományi Intézetben

Cikkíró Pályázat

Van egy érdekes témád?

Ez most nem egy évfolyamdolgozat, hanem az Arsboni ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Cikkíró Pályázata!

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében.
 • Kutatási téma: Az Alaptörvény hatálybalépése és a közjogi intézményrendszer átalakulásának hatása az alapjogi bíráskodásra

Pályázati feltételek:

 • Felső korhatár 30 év (kivételes esetekben 35 év);
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Jogtudományi (dr. jur.) diploma;
 • Az angol nyelv magas szintű ismerete;
 • Kutatási terv benyújtása; a tervnek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva.

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát.
 • A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási tervet (3-5 oldal).
 • Végzettséget igazoló okirat másolatát.
 • Nyelvtudást igazoló okirat másolatát.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A pályázat beérkezésének határideje:

2017. február 28. 17 óra

A pályázatot egy példányban, postai és elektronikus úton kérjük eljuttatni a „Jakab András, MTA TK Jogtudományi Intézet, 1250 Budapest. Pf. 20.” címre és az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató/JOG

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. április 1.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján.

A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést 2017. március 20-ig.

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 40/2013. (XII. 17.) számú határozata rendelkezik, letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/40_2013_elnoki_hat_fiatal_kutato_betoltes.pdf linkről.

A munkakör 2017. május 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés maximum 1 évre és 14 napra szól, négyhónapos próbaidővel.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Gárdos-Orosz Fruzsina, MTA TK JTI tudományos főmunkatárs

+36 30 30 34 761 / orosz.fruzsina@tk.mta.hu

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.