Angol nyelvű, online is követhető szakosító továbbképzések jogászoknak a PPKE jogi karán

Az idei év szeptemberére is meghirdeti szakjogászi továbbképzéseit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara. Napjainkban ugyanis egyre nagyobb az igény a speciális szakmai ismeretekkel rendelkező, egy-egy kiemelt területre szakosodott jogász vagy igazgatási szakemberek iránt.

Ennek a piaci igénynek, valamint a jogászok kötelező továbbképzésére épülő elvárásoknak is igyekszik megfelelni a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán belül található Deák Ferenc Továbbképző Intézet, amely több mint 20 éves tapasztalattal szervezi a diplomával rendelkező, továbbtanulni- vagy szakosodni vágyók szakirányú továbbképzését.

A tipikusan 2-4 féléves, LL.M. végzettséget adó képzések közül régóta nagy népszerűségnek örvendő szakjainkat – mint amilyen a Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza, az Ingatlanforgalmi szakjogász, a Kártérítési jogi szakjogász, a Közbeszerzési és a Médiajogi szakjogász”– folyamatosan frissítjük, a piaci szempontok szerint aktualizáljuk. Legutóbb a Tőkepiaci és bank szakjogász képzésünk esett át jelentős tartalmi megújuláson, ami követi a jogterület folyamatos és dinamikus átalakulását és fejlődését.

 

Felvesszük a versenyt a bűnözés új generációjával

A 2022-23-as tanévre pedig két új, különleges témát kínáló, kizárólag angol nyelven futó, így a nemzetközi karriert is elősegítő képzésünkre hívjuk fel a figyelmet. Az új Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász képzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára olyan széleskörű jogi- illetve interdiszciplináris (elsősorban büntetőjogi, büntetőeljárási jogi, kriminalisztikai és kriminológiai) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a 21. század bűnözési kihívásait leginkább érintő ügyek megítélése és felderítése tekintetében.

A tanrend több modulból épül fel: elérhető egy olyan alapozó modul, ami segíti a külföldiek (akár az Európán kívüliek) eligazodását a magyar és európai jogrendszerekben és a bűnügyi tudományok terén is, és ezután folytatódik a képzés a valamennyi hallgatónak szóló három speciális modullal: a korrupcióról, a pénzmosásról és a kiberbűnözésről szóló tárgyakkal. A képzés többek között az egyes eljárási szakaszokhoz kapcsolódó főbb mozzanatok, így például a nyomozás egyes kérdéseire is nagy súlyt helyez. Ezt támogatja meg az oktatói gárda összetétele is: a tudományos életből, a kutatás világából érkező oktatóink mellett a napi munkájuk során speciálisan e területekkel foglalkozó, nagy tudású és nemzetközileg is elismert szakemberek is megtalálhatóak itt, olyanok, akik kifejezetten gyakorlati szellemiségben képesek átadni a tudásanyagot.

Emellett a képzés hangsúlyosan tartalmaz nem csak európai szinten használható nemzetközi együttműködésre vonatkozó ismereteket. A képzés tehát olyan tudást és egyszersmind szaknyelvi bázist is ad a szak elvégzőinek, amit itthon és nemzetközi színtéren is kiválóan tudnak alkalmazni.

 

Vállalati megfelelés – akár külföldre

A másik angol nyelvű új szakunk, a Vállalati megfelelési (compliance) szakjogász képzés célja, hogy a vállalati compliance (belső és külső megfelelési) területen dolgozó, jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára a szilárd etikai, kulturális, valamint jogi elméleti alapok megerősítése mellett a gyakorlati ismeretek bemutatásával széleskörű jogi tudást nyújtson. A nemzetközi célcsoportot megcélzó képzés célja továbbá, hogy bemutassa azokat a vállalatirányítási és jogi eszközöket, amik a vállalat belső és külső megfeleléséhez elengedhetetlenek.

A kurzus sajátossága, hogy a belső és külső vállalati megfelelés elméletét és gyakorlatát speciálisan és jellemzően nemzetközi közegre vetítve vizsgálja, alkalmazkodva ezzel a mára általánossá váló, nemzetközi összetételű, és ily módon szükségképpen kultúraközi kihívásokat is magában foglaló menedzsment és vállalatirányítás speciális igényeihez. A képzés az elméleti, kulturális és etikai dimenzió kibontása mellett részletesen bemutatja az egyes konkrét jogágakat jellemző jogi szabályozási keretet. Így a képzés a mindennapi gyakorlatban jól használható jogi ismereteket kínál mindazoknak, akik akár csak érdeklődnek az idehaza is egyre több jogászt foglalkoztató compliance irány iránt, akár már ezen a téren tevékenykednek – vagy éppen ezen a téren képzelik el jövőbeli pályafutásukat. A képzés teljesen angol nyelve, nemzetközi oktatógárdája, a nemzetközi ismeretekre is fókuszált tananyaga azt is jelenti, hogy a hallgató a szaknyelv birtokában képes lesz a vállalati compliance területén felmerülő tevékenységeket globális környezetben is végezni.

 

Végezd a képzést otthon, gyere be a diplomádért!

A képzésekről, azok tanrendjéről, felvételi követelményeiről és költségeiről a Deák Ferenc Továbbképző Intézet honlapján bővebb tájékoztatás olvasható. A szakirányú továbbképzések kreditrendszerűek, levelező tagozatúak; az oktatás rendjét jelenléti képzésként tervezzük, online elemekkel bővítve, továbbá egyes szakokon lehetővé tesszük az oktatás online követését. A félévenként 8-12 napon megtartott órák jellemzően egy-egy adott hétköznap délutánján zajlanak. Az utolsó félévében kerül sor a szakdolgozat megírására és a záróvizsga letételére. A képzések jogászok számára LL.M. cím használatára jogosító szakirányú oklevél kiadásával zárulnak, a nem jogász szakemberek számára pedig a képzésnek megfelelő szakképzettséget adnak, illetve ezen címek viselésére jogosítanak. Az LL.M. fokozatú szakjogászi okleveleket a Magyar Ügyvédi Kamara továbbképzési rendszere is figyelembe veszi. Angol nyelvű képzéseink oklevelei egyszersmind a felsőfokú, szakirányú nyelvvizsgával egyenértékűek.

A tavalyi év pozitív tapasztalatai alapján a 2022/2023-es tanév őszi félévében a Kar online hirdeti meg a szakvizsga előkészítő tanfolyamait, így az ország bármelyik részéből könnyen követhetők lesznek a felkészülésben elengedhetetlen segítséget jelentő kurzusok mindhárom tárgyból.

A Deák Ferenc Továbbképző Intézet képzéseire egységesen július 20-ig lehet jelentkezni az Intézet honlapján: jak.ppke.hu/deak.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.