Ars Boni Cikkíró Pályázat 2015

Főtámogatók:

A Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni Cikkíró Pályázatot hirdet. Várunk minden olyan jogi témájú, legfeljebb 15 000 karakter hosszúságú írást, amelyben a szakmai tartalom és az olvasmányos stílus találkozik. A téma szabadon választható.

Beküldési határidő: 2015. november 15.

Díjak: I. helyezett: 125 000 Ft II. helyezett: 75 000 Ft III. helyzett: 50 000 Ft

Különdíj: 50 000 Ft

Közönségdíj: 50 000 Ft

A Pályázat szakmai szervezőpartnere a Frank Ignác Alapítvány, partnere a Transparency International. A Pályázat megjelenését támogatja az Anglofon Studio, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, valamint a Mathias Corvinus Collegium.

A pályaműveket Vékás Lajos, Tilk Péter, Balogh Elemér, Sonnevend Pál és Hetényi Kinga bírálja el.

A különdíjat a Transparency International Magyarország ajánlotta fel, a legjobb korrupcióról szóló írásért. A pályaművek elbírálásában Ligeti Miklós, a szervezet jogi igazgatója is részt vesz.

Az első 10 helyezett értékes tárgynyereményekben részesül, őket 5 db Új Jogtár előfizetéssel és 5 db Polgári jog angolul című könyvvel, az október 1-jétől induló közönségszavazáson legtöbb szavazatot begyűjtő pályaművet pedig közönségdíjjal jutalmazzuk.

A pályaműveket IDE kérjük feltölteni.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Támogatók:

***

Pályázati feltételek

I. Általános tudnivalók

A  Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni pályázatot hirdet, melynek célja a tudományos munka és az újságírás ötvözése.

II. A pályamű formai és tartalmi feltételei

A pályaműnek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek: a) A pályamű témájának a jog világához kell kapcsolódnia, alapvetően jogi jellegű érvelést kell tartalmaznia (politikai vagy más szempontú véleménycikkek elutasításra kerülnek). b) A pályaművet szóközökkel számítva maximum 15 000 karakter terjedelemben lehet beküldeni. Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy a pályamű beküldésére szolgáló felület 15 000 karaktert meghaladóan nem kezeli a szöveget! c) A pályamű nem került korábban publikálásra sem az Ars Bonin, sem más felületen.

III. A pályamű beküldésének menete

A pályamű benyújtása elektronikus úton, a https://www.arsboni.hu/palyazat2015 oldalon keresztül történik a pályamű beküldésével és a személyes adatok megadásával. A beküldés menete: a) A pályázó Facebook fiókjával bejelentkezik az Ars Boni pályázati felületére b) A pályázó kitölti a személyes adatait kérő mezőket (név, email cím, telefonszám, egyetem) c) Az írás cím mezőt a pályázó egy maximum 100 karakter hosszú cím megadásával kitölti d) Az ajánló mezőt a pályázó egy 150-250 karakter közötti ajánló szöveg megadásával kitölti e) A pályázó kiválasztja az írása által érintett jogterületeket f) Az írás szövege mezőt a pályázó legfeljebb 15 000 karakter hosszú írása beillesztésével kitölti (A beküldéssel a szöveg nem tartja meg a formázását (például kiemelt, dőlt karakterek)- ezért javasoljuk a mellőzését.) g) A pályázó kitölti a megfelelő információ megadásával a Honnan hallottál rólunk? mezőt h) A pályázó elfogadja a pályázati feltételek-et i) A pályázó az Elküldés gombra kattint A pályamű sikeres elküldéséről a pályázó megerősítő jelzést kap. A beküldött pályaművek közzététele előzetes értékelést követően folyamatosan történik a https://www.arsboni.hu/palyazat2015 felületen.

IV. Díjazás

A pénzdíjakat a pályázat győztesei a pályázat lezárultát követő 30 napon belül, banki átutalással kapják kézhez. A tárgynyereményeket személyesen vagy meghatalmazott útján lehet átvenni előzetes egyeztetés alapján a Mathias Corvinus Collegiumban (1016 Budapest, Somlói út 51.)

a) A pályázat helyezettjei az alábbi jutalmakban részesülnek:

1. helyezett: 125 000 Ft 2. helyezett: 75 000 Ft 3. helyezett: 50 000 Ft 4-5. helyezett: 1 éves Új Jogtár előfizetés és az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című kiadványa. 6-8. helyezett: 1 éves Új Jogtár előfizetés 9-10. helyezett: az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című kiadványa

b) Közönségdíj:

A közönségdíjat az a pályamű nyeri el, amely a legtöbb szavazatot kapta a beküldött pályaművek közül. A szavazat leadása azhttps://www.arsboni.hu/palyazat2015 oldalon a Facebook azonosítóval történő bejelentkezést követően a Szavazás fül alatt lehetséges. Egy személy több pályaműre is adhat le szavazatot, de mindegyikre legfeljebb csak egyet. A közönségszavazás 2015. október 1-én indul, és 2015. november 15-én kerül lezárásra. A közönségszavazás győztese 50 000 Ft értékű pénzjutalomban részesül.

c) Különdíj

A legjobb korrupcióról szóló írás a Transparency International 50 000 Ft-os különdíjában részesül. A győztes pályaművet a Transparency International választja ki.

d) Egyéb jutalmak:

da) A november 15-ig érvényesen pályázók között 3 db két kötetes Ptk. Kommentárt sorsolunk ki. db) Azok között, akik az Ars Boni Facebook oldalán közzétett pályázati kiírást október 10-ig nyilvános módon megosztják, 3 db 1 éves Jogtár előfizetést és 1 db két kötetes Ptk. Kommentárt sorsolunk ki. dc) Azok között, akik az Ars Boni Facebook oldalán közzétett pályázati kiírást október 10. és november 1. között nyilvános módon megosztják, 2 db 1 éves Jogtár előfizetést és 1 db két kötetes Ptk. Kommentárt sorsolunk ki.

V. Benyújtás módja, határideje

A pályázaton bármely természetes személy részt vehet, aki önállóan elkészített jogi témájú pályaművét a https://www.arsboni.hu/palyazat2015 oldalra (a továbbiakban: URL) a Facebook profillal történő belépését követően beküldi.Egy pályázó legfeljebb három pályaművet tölthet fel. Két vagy több pályázó által írt pályamű a pályázaton nem indulhat. A pályaművek beküldésének határideje 2015. november 15. 24:00.

VI. Pályázásból kizárva

A pályázaton nem vehetnek részt az Ars Boni szerkesztőségének tagjai, a Wolters Kluwer Kft. munkavállalói, a Schönherr Hetényi Iroda tagjai, munkavállalói, illetve az irodával munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses kapcsolatban álló személyek, valamint mindezen személyek hozzátartozói.

 VII. Részvételi feltételek

–  Az Ars Boni fenntartja magának a jogot, hogy kizárja azt a pályázót, aki a pályázattal kapcsolatban a tisztesség követelményét sértő magatartásával a pályázat tisztaságát veszélyezteti. –   Az Ars Boni fenntartja magának a jogot, hogy a szerzői jogokat sértő, illetve bármilyen más okból a pályázat komolyságát veszélyeztető írásokat kizárja. –   Az Ars Boni fenntartja magának a jogot, hogy a nem megfelelő színvonalú pályaművek közlését mellőzze. –   A pályázó a pályamű beküldésével elfogadja megadott személyes adatainak az Ars Boni általi, jogszabályoknak megfelelő kezelését. –   A pályázó elfogadja, hogy a dolgozatok szakmai értékelését a Zsűri végzi. –  A pályázó elfogadja, hogy a közönségdíjra csak 2015. szeptember 1. előtt létrehozott Facebook profillal lehet szavazatot leadni. –   A pályázó elfogadja, hogy az Ars Boni a Pályázati kiírás feltételeit a pályázat időtartama alatt egyoldalúan módosíthatja. –   A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat lebonyolításában a Facebook nem vesz részt, a Facebookkal szemben a pályázattal kapcsolatosan igényt nem érvényesíthet. –   A beküldéssel a pályázó kijelenti, hogy a beküldött pályamű az ő eredeti szellemi alkotása. A pályázó kijelenti továbbá azt is, hogy a szellemi alkotást meg nem engedett segítség nélkül, saját maga készítette, és csak az irodalomjegyzékben felsorolt forrásokat használta fel, valamint minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból vett át, egyértelműen, a forrás megadásával megjelölt. –  A beküldéssel a pályázó a szerzői jogokat megtartja, azokról nem mond le. –  A pályázó kijelenti továbbá azt is, hogy a beküldött szellemi alkotásra vonatkozóan nem tett olyan nyilatkozatot (például egy pályázaton), amely a szellemi alkotás közlését kizárja. –  Az Ars Boni és az arsboni.hu szerkesztői illetve kiadója a beküldéssel jogosulttá válik a szellemi alkotás tárolására, kezelésére és megismerésére, továbbá a szellemi alkotás tartalmának változtatása nélkül a formázás átalakítására. Az Ars Boni jogosult a beküldött szellemi alkotást az arsboni.hu oldalon közzétenni, vagy az oldalról eltávolítani, továbbá arra is, hogy a szellemi alkotást az Ars Boni jogi folyóiratban elektronikusan (az arsboni.hu weboldalon) illetve nyomtatott formában közzétegye (a továbbiakban együtt: közzététel). A beküldéssel a pályázó nem szerez jogot arra, hogy a szellemi alkotása az arsboni.hu oldalon vagy az Ars Boni jogi folyóiratban megjelenjen, erről az Ars Boni dönt. Az Ars Boni jogosult arra, hogy a beküldött szellemi alkotást bármilyen más formában, akár egészben, akár részben – a tartalom változtatása nélkül, a szerző megjelölésével – nyilvánosságra hozza. –   Az Ars Boni kötelezettséget vállal arra, hogy a pályamű közzététele során mindenhol és folyamatosan megjelenteti a pályázó nevét. –   A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy hogy írása a pályázat lezárását követően megjelenjen a http://ugyvedvilag.hu/weboldalon is.

VIII. Pályamű értékelése

A pályaművek értékelését szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai: Vékás Lajos, Tilk Péter, Balogh Elemér, Sonnevend Pál és Hetényi Kinga. A zsűri értékelési szempontjai: A pályaművek értékelése a beküldött írások szakmai minősége, témaválasztása és megközelítésének újszerűsége alapján történik. A pályaművek rangsorolása során figyelembe vesszük továbbá a pályamű stílusánakszabatosságát, világosságát, letisztultságát, valamint az írás okozta olvasói élményt is. Az értékelés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

IX. Ajánlások:

A beküldött írásokat ajánlatos logikusan strukturálni (például alpontokkal), felhívjuk továbbá a pályázók figyelmét, hogy törekedjenek a jogilag szabatos érvelésre, amely a jogi érveket a nagyközönség számára is érthetően megfogalmazva érdemben elmagyarázza. A bevezetésben megfogalmazott világos problémafelvetés és az érvelésből következő konklúzió szintén növelheti a mű értékét. A pályázat célja a tudományos munka és az újságírás ötvözése, ezért az irodalomjegyzék célja nem a tudományos alaposság, ezért kérjük, hogy csak a feltétlenül szükséges szerzőket, műveket tüntessék fel.

X. Tájékozódás a pályázatról

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseket, észrevételeket az arsboni@arsboni.hu e-mail címre várjuk.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

MEGOSZTÁS