Az alkotmányos Észak-Korea

Észak-Korea napjaink legrejtélyesebb állama, bezárkózottsága miatt rendkívül keveset tudunk róla, sokszor csak találgatni lehet az ottani történésekről és viszonyokról. A sztálini típusú diktatúrát működtető ázsiai ország ugyanakkor rendelkezik hivatalos weboldallal, ahol tételesen és tudományosan magyarázza el rendszerének lényegét és működését. Az elkövetkezőkben az észak-koreai államszervezetet és alkotmányosságot fogom bemutatni, szigorúan a hivatalos weboldal információi alapján.

kim-dzsong-un
Kim Dzsong Un

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság alapját a Kim Ir Szen által megalkotott Juche (kb. önellátásnak fordítható) ideológia adja. Ennek lényege szerint a forradalom vezetése a nép tömegeinek kezében van, és filozófiailag az emberközpontúságon alapul. A politikai rendszer elsődleges célja a tömegek individualizmusának materializálása.

A Juche ideológia szigorúan egy országra méretezte a forradalmat, aminek következtében a népnek egyedül kell megteremtenie saját politikai államának alapjait. Ez a fajta önállóságra törekvés a gazdaságban és a hadászatban egyaránt célkitűzés, ugyanakkor egyben nemes feladat is a koreai nép számára, hiszen az önellátás az egyedüli módja az imperialisták nyomásából való szabadulásnak, a nemzeti szuverenitás megőrzésének.

A népköztársaság kormánya mindent megtesz, hogy megőrizze és hűen kövesse a Juche ideológia karakterét. Az elsődleges feladatokat, mint a nemzeti függetlenség megőrzése, illetve a szocializmus vívmányainak fenntartása, folyamatosan szem előtt tartja.

Az ideológia eleme a hadsereg központi szerepének elismerése, melyet Songun-politikának is neveznek. Az irányzat megalkotója Kim Ir Szen volt, tökéletesítője pedig Kim Dzsong Il, aki a nyolcvanas évek külpolitikai eseményeire tudományosan reagálva alakította ki az új állami struktúrát, mely deklarálja a párt és a hadsereg vezető szerepét. Kim Dzsong Il kimondta, hogy a Songun-forradalom rendszere addig fog fennállni, amíg az ellenség él, illetve agresszív tevékenységet folytat. A Songun képes megvédeni a szocializmust, és fejlődni az emberiség érdekeiért.

A politikai berendezkedés alapjait a szocialista Korea apja, Kim Ir Szen munkássága alapozta meg. A népköztársaság egy emberközpontú, a dolgozó nép hatalmán alapuló, a paraszti, munkás és értelmiségi réteget egyaránt oltalmazó rendszer. A Koreai Munkáspárt vezetése alatt álló polgárok az örökös elnök, Kim Ir Szen munkásságát viszik tovább.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A törvényhozás legfontosabb szerve a Legfelsőbb Népi Gyűlés, amely az ország központi ügyeivel foglalkozik. Helyi szinten is vannak népi szervek, melyek a vidéki és külvárosi emberek képviseletét látják el. Az ország vezetője Kim Dzsong Un.

A közigazgatási rendszer kiemelkedő szerve a Nemzeti Védelmi Bizottság, mely hadászati és adminisztrációs feladatokat egyaránt ellát. A Bizottság főtitkárának kezében összpontosulnak a politikai, gazdasági és védelmi feladatok. A közigazgatás másik fő szerve a kormány, amely az állam rendeleti szabályozásában játszik meghatározó szerepet.

Katonai díszszemle Phenjanban
Katonai díszszemle Phenjanban

Az ügyészség, mint a szocialista jog felügyelője, provinciális, városi és vidéki szintekre tagozódik. Irányítását egységesen a Legfőbb Ügyészség látja el. Az igazságszolgáltatás másik eleme a bíróságok intézményrendszere, mely szintén vertikálisan tagolt: központi, provinciális, népi és speciális szintekre. A törvénykezés vezető szerve a központi bíróság.

A népköztársaság minden állampolgára számára garantálja az alapvető emberi jogokat. A jogok és kötelezettségek alapjául az „egy mindenkiért, mindenki egyért” elv szolgál. Minden 17 éven felüli polgár rendelkezik aktív és passzív választójoggal egyaránt, nemére, etnikai hovatartozására, iskolai végzettségére, politikai nézeteire és vallására tekintet nélkül. Mindenki jogosult a szabad véleménynyilvánítás, a gyülekezési jog gyakorlására. Minden dolgozó ember jogosult politikai pártokban és civil szervezetekben tevékenykedni. A munkához és a pihenéshez mindenkinek joga van, akárcsak az oktatáshoz és az ingyenes egészségügyi ellátáshoz. Az állam a gyermekek, illetve az anyák számára speciális privilégiumokat biztosít, valamint a családot és a házasság intézményét védi. Az emberi jogok a szocialista rendszer vívmányaiként a népköztársaság alapjai.

A fenti bekezdések kiválóan rámutatnak arra a jelenségre, miszerint jogilag szabályozott környezetben is lehet diktatúrát fenntartani, az alkotmányos szabályozások önmagukban még nem jelentenek demokratikus berendezkedést. Pontosan ezért szükséges, hogy a normatív rendelkezések mögött tartalmilag is megjelenjenek a jogállam és a demokrácia elvei. Akinek felkeltette az érdeklődését a cikk, a lenti weblapon további propaganda anyagokat találhat.

Forrás: korea-dpr.com

A képek forrásai itt és itt.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.