Tájékozatlan fogyasztói döntések és kihasználásuk

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató árubemutatók valósága és jogi szempontú értékelése.

A banki szektorban is igénybe vehető az online vitarendezés

Az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti jogviták rendezésére online vitarendezési platformon keresztül is sor kerülhet. A fogyasztók viszont csak a kereskedő által előzetesen lefolytatott panaszkezelési eljárást követően vehetik igénybe ezt a platformot, amennyiben a két fél közötti panaszeljárás nem vezetett eredményre.

Az e-haszonkölcsönzés már a spájzban van?

A kérdés kardinális: hozzáférni vagy nem hozzáférni az e-könyvekhez (könyvtárakon keresztül, és semmi esetre sem az eddigi kiadói akarat és üzleti logika szabályai szerint). A probléma tehát nem elsősorban pénzügyi: fizetni így is, úgy is kell.

Trafikügy Strasbourgban – a széttartó alapjogvédelem tanulságai

A strasbourgi bíróság a tulajdon védelmét biztosító jog sérelmét állapította meg egy volt trafikos ügyében. A "széttartó alapjogvédelem" kialakuló gyakorlata azt mutatja, hogy ez az ítélet sem lesz alkalmas a tömeges jogsérelem orvoslására.

Egységes digitális piacot Európának!

Nem jelent-e a vállalkozások számára inkább hátráltató tényezőt a többlet kötelezettség, felelősség az online értékesítésben a hagyományoshoz képest? Nem maga a szabályozás jelenti-e ezért az online értékesítés további növekedésének gátját?

Az Európai Bíróság új elnöke: portré Koen Lenaerts-ról

A bírák titkos szavazással új elnöknek a korábbi elnökhelyettest, a belga Koen Lenaerts-ot választották meg. Lenaerts három évig, 2018. október elejéig tölti be azt a pozíciót.

Túlsúly mint fogyatékosság

Az EU fogyatékosságként értelmezi a túlsúlyt, és védi az adott személyt, ha őt túlsúlya korlátozza a teljes, hatékony és más munkavállalókkal a szakmai életben való egyenlő szerepvállalásban.

Döntött az Európai Bíróság az ERSTE Bank ügyben

Az EB azt vizsgálta, hogy a közjegyzői közokiratba foglalt fogyasztói szerződésekben a közjegyző köteles-e vizsgálni a szerződés tisztességtelen kikötéseit.