Az Európai Bíróság új elnöke: portré Koen Lenaerts-ról

A bírák titkos szavazással új elnöknek a korábbi elnökhelyettest, a belga Koen Lenaerts-ot választották meg. Lenaerts három évig, 2018. október elejéig tölti be azt a pozíciót.

Jön a védjegyek új generációja?

Reformok sora ment végbe az utóbbi években a védjegyek szabályozásának területén, melynek eredményeképp egyre többet hallani az atipikus vagy új típusú védjegyekről. Érdemes azonban...

A francia out-of-commerce szabályozás halála?

Egy ilyen szabályozás alapvetően szembe helyezkedik a szerzői jogosultak legfontosabb jogosultságával: a kizárólagos vagyoni jogok (különösen a többszörözés joga) gyakorlásának a lehetőségével. Más szavakkal: a francia állam nem találhat ki ilyen új kötelező közös jogkezelési szisztémát, máskülönben túllépi a hatáskörét.

A banki szektorban is igénybe vehető az online vitarendezés

Az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti jogviták rendezésére online vitarendezési platformon keresztül is sor kerülhet. A fogyasztók viszont csak a kereskedő által előzetesen lefolytatott panaszkezelési eljárást követően vehetik igénybe ezt a platformot, amennyiben a két fél közötti panaszeljárás nem vezetett eredményre.

Trafikügy Strasbourgban – a széttartó alapjogvédelem tanulságai

A strasbourgi bíróság a tulajdon védelmét biztosító jog sérelmét állapította meg egy volt trafikos ügyében. A "széttartó alapjogvédelem" kialakuló gyakorlata azt mutatja, hogy ez az ítélet sem lesz alkalmas a tömeges jogsérelem orvoslására.

Az e-haszonkölcsönzés már a spájzban van?

A kérdés kardinális: hozzáférni vagy nem hozzáférni az e-könyvekhez (könyvtárakon keresztül, és semmi esetre sem az eddigi kiadói akarat és üzleti logika szabályai szerint). A probléma tehát nem elsősorban pénzügyi: fizetni így is, úgy is kell.

Lehetünk-e kicsi Amerika? – A versenyjogi kártérítés jövője hazánkban

Mire jó a versenyjogi kártérítés, és egyáltalán, mi köze van mindennek Amerikához?