Diszkriminatív Diákhitel? – a hallgatói hitelkedvezmények jogosulti körének kérdése

Van jelentősége annak, hogy diszkriminatív a diákhitel elengedésének mechanizmusa? Mire alapozhat a jogalkotó egy ilyen döntést?

Kegyelem vagy ítélet? – a mentális zavarral küzdők eutanáziájának kérdései a hazai és külföldi...

Cikkünkben megmutatjuk a mentális zavarok alapján végrehajtott eutanázia témakörének hazai és nemzetközi szabályozását, erkölcsi és kulturális hátterét.

Interszekcionalitás az antidiszkriminációs gyakorlatban: létezik egyáltalán?

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete az interszekcionalitás tükrében Akármennyire fáj bevallani, mindannyian rendelkezünk sztereotípiákkal. A körülöttünk lévő világ kategóriákba rendezése és az általánosítás ugyanis...

Kié a testem?

A mai törvényi szabályozás szerint egy 14 éves lánynak joga van gyermeket szülni, egy 18 évesnek pedig a testében megfogant életet elvetetni, azonban egy...

Gyerekkel a digitális világban

A digitális fejlődés kapcsán a legégetőbb kérdés az, hogy hogyan tudjuk az internetet, különös tekintettel a fiatalok hogyan tudják biztonságosan és tudatosan használni. Mivel...

Vármegye – a történeti alkotmány újabb vívmánya

A cikk a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezésről szól, és a jogalkotó indokait és a jogtudományi értelmezést vizsgálja. A cikk felveti, hogy a vármegye a történeti alkotmányunk vívmánya-e, és milyen hatással van ez az Alaptörvény értelmezésére.

A Velencei Bizottság a többszintű alkotmányosság rendszerében

Az alkotmányozás egyszerre a jog és a politika terrénuma.