Az Airbnb tündöklése és bukása? – amit a hatásairól és a szabályozási megoldásokról tudni...

Vajon mi köze van az Airbnb-nek az elszálló ingatlanárakhoz? Ha az Airbnb-re gondolunk, akkor valószínűleg az első dolog, ami eszünkbe jut, az az olcsó...

Milyen következményekkel járna a szabad orvosválasztás megszüntetése?

A Belügyminisztérium nem tartja szükségesnek a társadalmi egyeztetést a tervezett változtatásokról.

Áder nem írhatja alá a lex-CEU-t

Azzal a köztársasági elnökkel szemben, aki szándékosan megszegi az Alaptörvény rendelkezéseit, közjogi felelősségre vonási eljárás indítható.

Az alaptörvény-ellenesnél is alaptörvény-ellenesebb lesz az új CEU-törvény

Az előírt fél év bizonyosan nem minősíthető kellő felkészülési időnek, és mint ilyen, alaptörvény-ellenes, hiszen sérti a jogállamiság követelményét.

Konferencia az állítólagos egyszerűsítésről

Módosítások a közigazgatási eljárásjogban - a bürokráciacsökkentés jelszavával.

Micsoda ítélet, micsoda bíró!

Nem nehéz kitalálni, hogy ha nem egy tárgyalóteremben vagy annak környékén hangzik el ez a mondat, akkor vajon hol. Bizony, nem máshol, mint a...

Az ügyvédi meghatalmazás az elektronikus változásbejegyzési eljárásokban

Egy céges változásbejegyzési eljárás sikeres lefolytatásához a vonatkozó társasági jogi szabályok pontos alkalmazása mellett nem árt az egyes cégbíróságok olykor eltérő jogértelmezési gyakorlatának ismerete sem. E cikkünkben egy ilyen problémát (joghézagot?) mutatunk be az elemzett esethez hasonló félreértések elkerülése és a kollégák munkájának segítése céljából.