Termékszavatosság – Valóban szükségünk volt rá?

Az új Ptk. a fogyasztóvédelem területén nem hozott rendszerszintű újítást. Nem is volt szükséges, hiszen a hazai szabályozás az Európai Uniós joggal összhangban van és megfelel a nemzetközi követelményeknek is. A magánjogi kódex azonban bevezette a magyar viszonylatban eddig ismeretlen, azonban a portugál és spanyol jogrendszerek által már alkalmazott termékszavatosságot.

Egy?! Hát mind!

Mikor kell áttérni az Új Ptk. szerinti működésre, valamint felemelni a törzstőkét, ha az Új Ptk. hatálybalépése előtt alapított korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje nem éri el a hárommillió forintot?

Hogyan tovább? EU döntés az adatvédelmi biztosról

A Jóri-ügy - kötelezettségszegés az adatvédelmi biztos megbízatásának megszüntetése miatt.

Vallásszabadság és az eljárások ésszerű idő követelményének megsértése, avagy mi minden történt a hetekben...

Elmarasztalta az Emberi Jogok Európai Bírósága Magyarországot a gondolati-, lelkiismereti és vallásszabadság, valamint a gyülekezési és az egyesülési szabadság megsértése miatt.

Vállalatszervezési lehetőségek és buktatók az új Ptk.-ban

Lehetőségek és buktatók: Az új Ptk. a jogi személyek alapítói és tagjai számára, a jogi személy szervezete és annak működési szabályai megállapításában lényegesen nagyobb szabadságot biztosít, mint a korábbi szabályozás.

A KIM új kodifikációs (csoda)fegyvere

Tűzoltás – a KIM megelégelte a kodifikációs hibákból eredő bizonytalanságot.

A szószólás szabadsága – a nemzetiségek megváltozott képviselete

Kedvezményes mandátumot kaphatnak a kisebbségek, de lesz-e örmény frakció a Parlamentben a vasárnapi választás után?

Az ország nem tűri a zsarnokságot – Interjú Tordai Csabával

A magyar politikai elitnek egyelőre nincs még olyan élménye, hogy a saját magára szabott választási rendszerrel pofára is eshet.