Megrontás, szexuális visszaélés – hogy is van ez? I.

Elvi hiba a Btk. gondolatmenetében? Gondolatok a megrontásról és a szexuális visszaélésről - I. rész

Hatályba lépett az új Btk. – Európa legszigorúbb büntető törvénykönyve? I.

Az új kódex nyomán retteghetnek a huligánok, a 12 éves rablók, vagy éppen az éjjel támadók.

Az első hatályon kívül helyezett cikk

Az Alaptörvény ötödik módosítása nem hoz olyan mértékű változást, mint az előző, de így is tartalmaz meglepő újításokat.

Jogi kötelezettség és erkölcsi kötelesség – Görögország és a non-refoulement elve

Szír menekültek igyekeznek Európába, Görögország azonban ellenáll. A kérdés az, jogosan-e. Június 20. a Menekültek Világnapja.

KIM mulasztás miatt közjogilag érvénytelen a veszélyhelyzet kihirdetése

Hatalmas jogalkotási hibát vétett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2013. június 10-én az árvíz miatt kialakult veszélyhelyzet kihirdetésekor.

Sarkalatos dilemmák

A következő években hatalmas közjogi viták várhatók, amennyiben egy feles többségű kormány módosítani akarja a sarkalatos törvényeket. Milyen forgatókönyvek valószínűsíthetők?

Megalakulóban a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács

Az árvíz hívta életre, Balog Zoltán vezeti, a segélyeket koordinálja.

Kiből lesz célpont?

"A szervezett fegyveres csoportok bármely tagja, csupán státusza alapján bármely időben és helyen támadható."