Eljöhet a jó állam az e-governance segítségével?

Az elmúlt évek fejleményei megerősítették a kormányzás államközpontú megközelítését és gyakorlatát, amely szerint az államnak kell értékteremtő és értékvédő szerepet vállalnia a politikai, társadalmi és gazdasági szférákban. A jó kormányzás napjainkban egyet jelent, vagy legalábbis egyet kellene, hogy jelentsen az e-kormányzással, a jó közigazgatás pedig az e-közigazgatással.

A felhő alapú szolgáltatások szerzői jogi megítélése – Magáncélú többszörözés a felhő tárhelyekben

A magáncélú többszörözés utáni fizetendő üreshordozó-díj és a felhő alapú tárhelyek kapcsolata lehet az elkövetkező évek dilemmája, amely a szerzői jogot megújulásra késztetheti.

A hálózatbiztonság Európai Uniós szabályozásának folyamata a NIS irányelv elfogadásáig

A hálózat és információbiztonság egy rendkívül gyorsan fejlődő és szélesedő terület, amely egyrészt a jog eszközeivel (is) szabályozott. A hatékonysághoz azonban számos más területen fel kell lépni a minél nagyobb biztonság érdekében.

A kibertámadásokra adható jogi válaszok

Mint az elmúlt évek nagy sajtóvisszhangot kapott eseményei is megmutatták, a kibertámadásoknak nem csak a száma, de a károkozó képessége is jelentős mértékben megnőtt. Az ilyen tevékenységek visszaszorítása érdekében hatékony állami és nemzetközi válaszra van szükség, de igen nagy a területet övező bizonytalanság.

Az online tér devianciája, a cybercrime az információtechnológia tükrében

A cybercrime a számítógép 1880-as megjelenése óta azzal párhuzamosan fejlődött. A számítógépeket először csalások, adatállományok manipulálására, majd később vírusok, trójai programok terjesztésére alkalmazták. Mára azonban olyan új devianciák jelentek meg, melyekre a jogalkotóknak nincs kollektív, egységes válasza.

Az elektronikus aláírás szerepe a hazai jogrendszerben

Az elektronikus kommunikáció térnyerésével a hagyományos tranzakciók jogi relevanciájú építőelemeinek digitális kimunkálása elengedhetetlen. A technológia számtalan megoldási lehetőséget kínál, ugyanakkor a jogalkotók, jogalkalmazók feladata a hagyományos jogi értékeknek leginkább megfelelő eszközök meghatározása.

Elektronikus választási rendszerek az Egyesült Államokban

A közjogi rendszer működésének egyik legfontosabb területe, ahol a technológiai fejlődés lehetőségei megjelentek, a demokratikus választások lebonyolítása.

A vadnyugattól a teljes szabályozottságig – A social media felhasználási feltételei jogi nagyító alatt

Miképp értelmezhetőek a közösségi oldalak használatát szabályozó, a szolgáltatók által meghatározott felhasználási feltételek a jog fogalomrendszerén belül?