Egyedülálló angol és német nyelvű jogi képzések Szegeden

Fizetett tartalom. 

Egyedülálló, angol és német nyelvű jogi szakjogász LL.M. és szaktanácsadó képzéseket indít megfizethető áron a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézete. 

Az Intézet Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói LLM és szaktanácsadó képzése több mint tíz éves múltra tekint vissza. A program során a hallgatók elsajátíthatják az angol-magyar és magyar-angol jogi szakfordítás alapjait, a szükséges terminológiát és megismerkednek az angolszász jogrendszerek egyes jogterületeivel. A képzés ötvözi az analitikus, gyakorlat közeli szemléletmódjának, másrészt a hazánkban továbbra is keresett jogi szakfordítói kompetenciáknak az előnyeit. Programunk a hazai piacon hiánypótló szerepet tölt be, a képesítéssel értékes munkalehetőségek nyílhatnak meg.

„Napjaink legfontosabb közvetítő nyelve az élet szinte minden szegmensében az angol. Ez maradéktalanul igaz a jogászi munkára is. Az Európai Unió tagjaként és a világgazdaság részeseként Magyarországon is folyamatosan növekvő igény mutatkozik olyan szakemberek képzésére, akik jártasak az angol szaknyelvi fordításban és ismerik az angolszász országok jogrendszereinek sajátosságait” – véli Harkai István, a képzés koordinátora.

Intézetünk legújabb programja az Összehasonlító szellemi-tulajdonvédelmi LL.M és szaktanácsadó képzés. A résztvevők megismerhetik az európai és nemzetközi szellemi tulajdonvédelem és az azzal határos jogterületek joganyagát, megérthetik a nemzetközi és a mintaadó nemzeti jogok működési mechanizmusait. A képzést olyan diplomásoknak ajánljuk, akik a szellemi tulajdonvédelem speciális részletkérdéseivel is meg akarnak ismerkedni. Célunk az általános jogászi ismeretek kiegészítése, a jogászi diploma piacképesebbé tétele. A végzettség szellemi tulajdonvédelemmel foglalkozó ügyvédi és szabadalmi irodáknál, hivataloknál, jogalkotói és jogalkalmazói szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, érdekérvényesítési szervezeteknél biztosíthat elhelyezkedést.

„A szellemi tulajdonvédelem a gazdaság egyik motorja, s mint ilyen számos gyakorlati kihívást rejt magában. Magyarország nemzetközi és uniós jelenléte elengedhetetlenné teszi, hogy ne csak a magyar szabályozást ismerjék az e területen dolgozók. Ezt az igényt törekszik kielégíteni képzésünk” – jegyezte meg Mezei Péter, a képzés vezetője.

A „Deutsche Rechtsschule Szeged” a Szegedi Tudományegyetem 25 éves nagy sikernek örvendő projektje. Német anyanyelvű oktatók tanítják e program keretén belül az alapvető német polgári jogi, büntetőjogi és közjogi területek gondolkodásmódját és érvelési technikáit. A szegedi egyetem szakemberei segítségével a hallgatók a német-magyar nyelvkombináció fordítási módszereit sajátíthatják el.

Intézetünk két német nyelvű képzést kínál a hallgatóknak: a Német jogi és szakfordítói szakjogász LL.M/szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakot és a szintén német-magyar együttműködésben folytatott német jogi képzést. A képzések elsődleges célja, hogy a hallgatók alapvető ismeretekkel rendelkezzenek a német jog európai vonatkozású területein, megértsék és alkalmazni tudják a német jogi szaknyelvet, továbbá ismeretekkel rendelkezzenek a német kultúráról.

„A képzést kiváló eredménnyel végzők elhelyezkedési lehetőségei jelentősen megnőnek. Egykori hallgatóink közül ma sokan német ügyvédi irodákban, uniós intézményekben, vagy éppen Magyarországon dolgoznak fontos pozíciókban.”- véli Almási Ibolya, a német képzések koordinátora.

Idén a képzés tantervét a piaci igényekre tekintettel modernizáltuk, hiszen célunk, hogy olyan piacképes tudást nyújtsunk a hallgatóinknak, ami itthon és az EU más országaiban, intézményeiben is keresett.

A képzések magas tudományos színvonaláról neves magyar és külföldi professzorok, mély elméleti és szakmai tapasztalattal és tekintéllyel rendelkező oktatók gondoskodnak. Jogi diplomával LL.M cím, egyéb társadalomtudományok területén megszerzett diplomával szaktanácsadó végzettség szerezhető.

Minden képzésre a jelentkezési határidő: 2023. augusztus 20.

Pótjelentkezést szeptember 10-ig elfogadunk!

Bővebb információ itt található. 

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.