Szerzői jogok

Szabadság: Az arsboni.hu oldalon közzétett bármely szellemi alkotás vagy az Ars Boni jogi folyóiratban megjelent tartalom (együtt: arsboni gyűjtemény) más önálló tanulmány, esszé, dolgozat vagy más írásos mű létrehozása során szabadon felhasználható.

Felelősség: Az arsboni gyűjtemény egészének vagy részének változatlan formában, vagy önálló munkát elhanyagolható mértékben tartalmazó módon való utánközlése tilos.

Az arsboni gyűjtemény felhasználása során mindenki köteles a forrást egyértelműen megjelölni. A szellemi alkotás egészének vagy részének felhasználásakor (ideértve a szellemi alkotás bármilyen más alkotás – különösen tanulmány, esszé, dolgozat – elkészítéséhez való felhasználását) a szerző nevét, a tanulmány címét, valamint az arsboni.hu weboldalt kell megjelölni forrásként.