A publikálás formai követelményei

1. Formai követelmények

1.1.A tanulmányt elektronikusan, szerkeszthető formában, lehetőleg .doc vagy .docx formátumban kell megküldeni a szerkesztőség részére.
1.2. A tanulmány tartalmazza a szerző nevét, a tanulmány címét, a szerző képzési intézményének (ahol tanulmányokat folytat vagy folytatott) nevét és az elkészítés helyét, évét, valamint azt, hogy a tanulmány eredetileg milyen célból készült (például: OTDK, évfolyamdolgozat, diplomamunka).

2. Irodalomjegyzék

2.1. Minden, a tanulmányban taglalt információ forrását meg kell jelölni az irodalomjegyzékben; viszont az irodalomjegyzék nem tartalmazhat olyan forrást, melyre a tanulmány szövege egyértelműen nem hivatkozik.
2.2. Egy tanulmányon belül ugyanazt a hivatkozási rendszert kell használni.
2.3. Hivatkozni három féle módon lehet:

– lábjegyzetekben, [például: „ahogyan a szakirodalom egybehangzóan állítja1”, az oldal alján: Kiss Gábor: Jog és tudomány, GHZT Kiadó, 2012 Budapest.] – folyószövegben a szerző, az évszám és az oldalszám megjelölésével, (a dolgozat végén összegyűjtve) [például: „ahogyan a szakirodalom egybehangzóan állítja” (Kiss 2012, 134. oldal)”, a dolgozat végén: Kiss 2012: Kiss Gábor: Jog és tudomány, GHZT Kiadó, 2012 Budapest] vagy
– a szövegben folytonos számozással (a dolgozat végén összegyűjtve) [például: „ahogyan a szakirodalom egybehangzóan állítja” [23]”, a dolgozat végén: 23: Kiss Gábor: Jog és tudomány, GHZT Kiadó, 2012 Budapest, 134. oldal]

Hivatkozásoknál a hivatkozott forrásokat egyértelműen azonosító adatokat kell megadni.

a. folyóiratcikk: a szerzők családi neve, keresztnevének kezdőbetűje, a cikk címe, megjelenésének helye (újság címe), a kötet száma (aláhúzva vagy vastag betűvel), a cikk első és utolsó oldalának száma, a megjelenés éve; pl.:

  1. Thelle D. S., Fřrde O, H., Try K., Lehmann E. H.: The Tromsř Heart study. Methods and main results of the cross-sectional study. Acta Med. Scand. 200 107-118,. 1976.
  2. Kárpáti Z., Vető I., Sajgó Cs.: A hazai termálvizek szerves mikrokomponens-összetétel vizsgálata. Egészségtudomány,.40 356-364, 1996.

b. tanulmánykötetben megjelent cikk esetén pl.:

  1. Kovács J. (2003): Schrödinger és a macskák. in: Horváth L. (szerk.) (2003): A modern fizika. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003) 134-185.

c. könyv: Szerző(k) neve (megjelenés éve): Könyv címe. (kiadó, megjelenés helye, ideje, éve) oldalszám. Pl.:

  1. Kovács J. (2002): Schrödinger és a macskák. (Gondolat Kiadó, Budapest, 2002) 203-210.

d. Ha nincs szerző vagy szerkesztő: Cím. (kiadó, megjelenés helye, évszáma) oldalszám. Pl.:

  1. Magyar statisztikai évkönyv. (Statisztikai Kiadó, Budapest, 1993.) 25-33.

e. fejezet idézése szerkesztett könyvből:

  1. Morava E.: Táplálkozás- és élelmezés-egészségtan. In.: Dési I. (szerk.): Négegészségtan. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1995.

f. szerző nélküli kiadványok:

  1. Hajdú-Bihar Megyei Statisztikai Évkönyv 1996. Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága, 1997. (statisztikai adatok közlésénél az adatot tartalmazó táblázat számát vagy oldalszámát is meg kell jelölni!).

g. konferencia előadás: az előadás pontos címe, a konferencia neve, helye és időpontja, a kiadvány kiadásának helye, kiadója és a kérdéses oldalszámok. Pl.

  1. Pitelis, C.N. (1997): Productivity, competitiveness and convergence in the global economy: the role of the supply side. Az EUNIP “Practical Proposals for Industrial Policy in Europe” c. konferenciáján megtartott előadás, Warwick, 1996. március 8-12. (sokszorosítás)

h. internetes folyóirat: a dokumentum pontos neve és elérése URL formában (például http://www.bme.hu/), valamint az utolsó frissítés dátuma. Pl.:

  1. Molnár L.: Információs vagy tudás társadalom? Néhány gondolat a tudásról és az információról in: INCO 2000/01 számából http://www.inco.hu/inco3/tudas/cikk1h.htm , letöltés időpontja: 2006.08.10.

i. internetről nem folyóirat: (ha lehetséges) a cím mellé a szerző, főcím és a letöltés dátumát is szükséges közölni.

A formai követelmények kidolgozásakor az ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék szakdolgozatírási kritériumait vettük alapul.