Feltöltési nyilatkozat

Az arsboni.hu weboldalra szellemi alkotást feltöltő (feltöltő: az arsboni.hu weboldalon keresztül, vagy email útján az Ars Boni jogi folyóirat illetve az arsboni.hu weboldal szerkesztőivel, illetve kiadójával szellemi alkotást közlő természetes vagy jogi személy) a feltöltéssel magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakat:

Önkéntesség

I. Az arsboni.hu weboldalra való feltöltés önkéntes.

Szerzői jogok

II.
a) A feltöltéssel a feltöltő kijelenti, hogy a feltöltött szellemi alkotás az ő eredeti szellemi alkotása. A feltöltő kijelenti továbbá azt is, hogy a szellemi alkotást meg nem engedett segítség nélkül, saját maga készítette, és csak az irodalomjegyzékben felsorolt forrásokat használta fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból vett át, egyértelműen, a forrás megadásával megjelölt.
b) A feltöltő kijelenti továbbá azt is, hogy a feltöltött szellemi alkotásra vonatkozóan nem tett olyan nyilatkozatot (például egy pályázaton), amely a szellemi alkotás közlését kizárja.
Ha a feltöltő nem azonos a szellemi alkotás készítőjével, a feltöltő a feltöltéssel kijelenti, hogy a szellemi alkotásra vonatkozóan minden átruházható joggal, valamint a II. a)-b) pontokban meghatározottakról írásbeli nyilatkozattal rendelkezik.

Az Ars Boni jogi folyóirat jogai

III. Az Ars Boni jogi folyóirat és az arsboni.hu szerkesztői illetve kiadója (továbbiakban: az arsboni) a feltöltéssel jogosulttá válik a szellemi alkotás tárolására, kezelésére és megismerésére, továbbá a szellemi alkotás tartalmának változtatása nélkül a formázás átalakítására. Az arsboni jogosult a feltöltött szellemi alkotást az arsboni.hu oldalon közzétenni, vagy az oldalról eltávolítani, továbbá arra is, hogy a szellemi alkotást az Ars Boni jogi folyóiratban elektronikusan (az arsboni.hu weboldalon) illetve nyomtatott formában közzé tegye (a továbbiakban együtt: közzététel). A feltöltéssel a feltöltő nem szerez jogot arra, hogy a szellemi alkotása az arsboni.hu oldalon vagy az Ars Boni jogi folyóiratban megjelenjen, erről az arsboni dönt. Az arsboni jogosult arra, hogy a feltöltött szellemi alkotást bármilyen más formában, akár egészben, akár részben – a tartalom változtatása nélkül, a szerző megjelölésével – nyilvánosságra hozza.

A feltöltő jogai

IV. Az arsboni kötelezettséget vállal arra, hogy a közzététel során mindenhol és folyamatosan megjelenteti a szellemi alkotás készítőjének illetve, ha különböző, a jogtulajdonos nevét. A szerző és a feltöltő különbözősége esetén ezt az eltérést az arsboni@arsboni.hu email címen a feltöltő köteles jelezni, ellenkező esetben csak a szellemi alkotás feltöltése során az arsboni.hu oldalon megadott név kerül közzétételre.

A feltöltő jogosult szellemi alkotásának az arsboni.hu oldalról való eltávolítását kérni, ez a jog nem terjed ki azonban az arsboni jogi folyóiratban már közzétett szellemi alkotásokra.

A feltöltéssel a feltöltő a szerzői jogokat megtartja, azokról nem mond le, az arsboni jogosulttá válik azonban a jelen nyilatkozatban meghatározottakra.

Az arsboni nem válik jogosulttá arra, hogy a feltöltött szellemi alkotást a feltöltő külön engedélye nélkül üzleti célokra használja fel. Az arsboni.hu oldalon, illetve az arsboni jogi folyóiratban megjelenő hirdetésekből eredő, illetve az arsboni által termelt bármilyen más bevételből vagy haszonból részesedésre sem a feltöltő, sem a szerző nem válik jogosulttá.

Szívesen adunk felvilágosítást a fentiek jobb megértéséhez az arsboni@arsboni.hu email címen.
Ez a külön információkérés csak kifejezett kikötés esetén minősül jelen nyilatkozat módosításának, ennek hiányában jelen nyilatkozat az irányadó.