Határidőt mulasztottunk és már nem közhasznú az alapítványunk?

Abban az esetben, ha valamely közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítvány törvényi kötelezettségének nem tett eleget, és határidőn belül nem nyújtotta be kérelmét a közhasznú jogállás megtartása iránt, az illetékes törvényszék hivatalból törölte, vagy az elkövetkezendőben törölni fogja a közhasznú jogállást.

dokumentumok01

Márpedig ez kifejezetten jelentős következményekkel járhat az ilyen szervezeteknek juttatott támogatások esetében, hiszen a közhasznú szervezetnek, adományozási vagy tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás, annak juttatójánál adózás előtti eredményt csökkentő tételként jelenik meg, a társasági adó tekintetében.

A társasági adóról szóló törvény ugyanis, az adó megállapításakor csökkentő jogcímek között nevesíti a közhasznú szervezetnek nyújtott támogatást. Ilyen szervezetek támogatása esetén a támogatás értékének 20 százalékával csökkenthető az adózás előtti eredmény, míg tartós adományozási szerződés esetén a juttatás értékének további 20 százaléka szintén csökkentő tétel.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Ezen adózás előtti eredményt csökkentő jogcím abban az esetben vehető igénybe, ha a támogatást nyújtó rendelkezik a közhasznú szervezet által, az adóalap megállapítása céljából kiállított, a törvényben meghatározott tartalmú igazolással.

Ilyen igazolás kiállítására azonban kizárólag a közhasznú jogállással rendelkező alapítvány és egyéb civil szervezet jogosult, ily módon olyan támogatás, mely adózás előtti eredményt csökkentő tételként jelenik meg csak ilyen szervezet részére nyújtható.

Ebből a szempontból bír alapvető jelentőséggel, hogy a korábban közhasznú vagy kiemelten közhasznú jogállású alapítványok és más civil szervezetek számára a Civil törvény egy 2014. május 31. napjáig terjedő határidőt állapított meg. E határidőig kezdeményezhették a közhasznú, és kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek a Civil törvény szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételüket és e határidőt követően csak az e közhasznúsági nyilvántartásba felvett alapítványok és más civil szervezetek jogosultak a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

  2

Mivel azonban a határidő elmulasztásához végleges jogvesztés nem kapcsolódik, lehetőség van arra, hogy az érintett civil szervezet újfent kezdeményezze a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét, amennyiben a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.

Ismételt nyilvántartásba vétel esetén pedig a határidő elmulasztásához fűződő hátrány csupán annak az időszakban a tekintetében merül fel, ameddig az alapítvány nem minősült közhasznúnak.

Végleges jogvesztés tehát nem kapcsolódik a 2014. május 31-i határidő elmulasztásához, az ismételten nyilvántartásba vett alapítványok újfent jogosulttá válnak a szükséges, fent ismertetett igazolás kiállítására, így a részükre nyújtott támogatás az annak nyújtójánál, ismét adózás előtti eredményt csökkentő tételként jelenhet meg. E szervezetek, ezen igazolást a társasági adó bevallásával egyidejűleg, május 31-ig kötelesek benyújtani.

Amennyiben a kérelem benyújtása során az alapító okirat módosítása is szükséges a közhasznú jogállás megszerzése érdekében, mivel a hatályos alapító okirat az új Civil törvény vonatkozó feltételeinek nem felel meg, a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel együtt a változásbejegyzési kérelmet is elő kell terjeszteni. Ennek során pedig figyelemmel kell lenni arra a körülményre, hogy a módosított alapító okiratnak, immáron az új Ptk. rendelkezéseinek is meg kell felelnie, így az új Ptk. szerkezeti felépítéséből következően, mind a jogi személyekre vonatkozó általános, mind pedig az alapítványokra vonatkozó különös szabályokat figyelembe kell venni.

* A képek forrása: http://gyenesiiskola.hu/dokumentumok.html http://nepszava.hu/picture/7464/normal/29/00029838.jpeg

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.