Hey gentleman, ne olyan gyorsan!

Munkavállalói oldalon felmondani nem mindig könnyű. Ha szerettük munkahelyünket, jól kijöttünk főnökünkkel, de mégis hiányzik valami, akkor azért nehéz a felmondás, mert búcsúzkodnunk kell. Ha nem szerettük munkahelyünket, ha minden napos nyomasztó érzéssel jártunk dolgozni, akkor pedig azért nehéz, mert megnehezíti a felmondást a másik fél esetleges bosszúja.

Egy érzékeny kérdés a próbaidő alatti felmondás kapcsán a felmondási idő, illetve annak hiánya. Ha csak szóban hangzik el a munkáltató kérése, hogy próbaidő alatt is legyen 30 napos felmondási idő, a munkaszerződés aláírásával azt is elfogadjuk?

Lássuk az alábbi esetet: Munkavállaló azonnali hatályú felmondást közölt munkáltatójával. Aláírt szerződése három hónapos próbaidőt tartalmazott. A próbaidő lejártát megelőzően nyilatkozott munkáltatója felé, szóban és írásban is, miszerint meg kívánja szüntetni azonnali hatállyal a munkaviszonyát. Jogszerűen járt el?
Munkáltató nem fogadta el a közölt felmondást: „gentlemen’s agreement”, megállapodtunk!

Megállapodtunk, hogy 30 nap a felmondási idő! Ez elfogadhatatlan!

Történt ugyanis, hogy amikor munkavállaló aláírta a munkaszerződését, munkáltatója szóban – mintegy kiegészítésként – megkérte, hogy amennyiben meg szeretné szüntetni munkaviszonyát, a felmondását megelőzően 30 nappal tájékoztassa őt erről a próbaidő alatt is. Bizalmasan fordult munkavállalójához és hivatkozott: „tudod, gentleman’s agreement!”. Tehát, ha értelmezzük a kérést, a munkáltató felmondási idő letöltésére kérte a munkavállalóját.

A felmondási idő azonban ebben az esetben nem köti a feleket. A próbaidő idejére történő felmondási idő kikötése még akkor is semmisnek minősült volna, ha azt a munkaszerződés, – melyet munkavállaló aláírt – írásosan tartalmazza. Hiszen, ha a munkavállaló próbaidő alatt mond fel, felmondási idő nélkül, azonnal megszűnik a munkaviszonya.
A szóban elhangzott megállapodásra hivatkozva, munkáltató megtagadta munkavállaló felmondását és azzal fenyegetőzött, nem adja ki részére az iratait.

Próbaidő kikötése esetén, a próbaidőn belül bármelyik fél azonnal, indokolás nélkül felmondhatja a munkaviszonyt. Ez azt jelenti, hogy bármelyik fél egyoldalú nyilatkozata megszüntetéshez vezet, nem szükséges hozzá felmondási idő, sem kellő indok. Gyors és egyszerű. A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.) értelmezése szerint,

felmondási idő kikötése a próbaidő időtartamára mind szóban, mind írásban, ha próbaidőben állapodtak meg a felek, semmis.

Rendes felmondás és azonnali hatályú felmondás esetén, akár munkáltatói, akár munkavállalói oldalon helyezkedünk el, érdemes tanulmányoznunk az Mt. rendelkezéseit. Ha az Mt. nem teszi függővé a munkaviszony megszűnését a felmondási idő letöltéséhez, akkor enélkül szűnik meg a jogviszonyunk. Arra is érdemes figyelnünk, hogy amennyiben indokolási kötelezettség nem társul hozzá, valóban ne indokoljunk. Ugyanis a munkajogi jogviták nagy részének a nem megfelelő, vagy a felesleges indokolás az alapja, érdekünkben áll tehát elkerülni egy ilyen pert.

Szabályszerűen megírtuk és átadtuk a felmondásunkat, elmondtuk a főnökünknek, hogy hiába szeretné, nem maradunk tovább. Mi következik most?
Az Mt. meghatározza mindkét fél kötelezettségét. Munkavállaló dolga, hogy a munkakörét és a munkaeszközeit a munkáltató által előírt módon átadja. Munkáltatónak pedig az utolsó munkában töltött naptól vagy a munkaviszony megszűnésétől számított 5. napig ki kell fizetnie a munkabért, egyéb járandóságait, és át kell adnia a munkavállaló „kilépő papírjait”[2].

A kilépő papírok alatt azokat az iratokat értjük, amelyekre mindenképp szükségünk lesz, amikor újra munkába szeretnénk állni. A kilépő papírjainkat az új munkahelyünkön át kell adnunk az új munkáltatónknak. Nem kell azonban megijedni, ha az iratokat azért nem tudjuk átadni, mert a kiadására nem került sor 5 munkanapon belül. Ez nem fogja gátolni az új munkaviszony létrehozását, később is pótolhatjuk azokat.

Az írás az Arsboni Gyakornoki Programjának keretében készült, melyet a Baker McKenzie és a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda támogatott. A cikk megírásához az Arsboni a Jogtár adatbázisát használta.

Irodalomjegyzék

[1] https://24.p3k.hu/app/uploads/2019/12/istock-871200498-e1576574916380-1140×641.jpg

[2] https://berszamfejtoceg.hu/hasznos-osszegzes-a-kilepo-papirokrol/

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.