Innovatív jogi megoldások Magyarországon

Interjú Barkassy-Grünfeld Loránddal

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda 2014 decemberében alakult, fiatal jogászok részvételével. Az ügyvédi iroda alapítását követő nem egész egy év elmúltával dr. Barkassy-Grünfeld Lorándot kérdeztem az alapítással és az iroda beindításával kapcsolatban. Interjú_iroda alapítás2Először is szeretnék gratulálni az iroda megalapításához. Gyakori jelenség, hogy fiatal ügyvédek önálló irodát nyitnak, hisz igen sokat hallani manapság a megélhetési nehézségekről?

Kollégáim nevében is köszönöm az elismerést. Még a választ megelőzően hangsúlyoznom kell, hogy a szakvizsga letételét és az ügyvéddé avatást követően a fiatal ügyvédek általában ugyanabban az ügyvédi irodában dolgoznak tovább, ahol ügyvédjelölti éveiket töltötték. Az ügyvédjelöltek munkaviszonyban látják el feladataikat, míg egy ügyvéd, ide nem értve az alkalmazott ügyvédeket, munkaviszonyban már nem állhat, így ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy a volt munkáltatójával milyen formában folytatható a közös munka. Az a leggyakoribb eset, hogy a frissen ügyvéddé vált kollégák megbízási jogviszonyban folytatják a volt munkáltatójukkal való együttműködést.

A kérdésedre a válasz tehát: igen, gyakori jelenség, hogy fiatal ügyvédek irodát alapítanak, ennek azonban kizárólag az az oka, hogy munkaviszonyban nem állhatnak azzal az ügyvédi irodával, ahol ügyvédjelöltként dolgoztak, így alapítanak egy egyszemélyes ügyvédi irodát, amelynek a volt munkáltató megbízást ad. Ezek az egyszemélyes irodák azonban önállóan nem jelennek meg az ügyvédi piacon. A vonatkozó statisztikai adatok tehát azt mutatják, hogy sok új ügyvédi irodát alapítanak, ezek azonban nem tekinthetők az ügyvédi piac önálló szereplőinek.

A válaszodból tehát az következik, hogy a fiatal ügyvédség jelentős hányada nem kezd önálló vállalkozásba. Ennek mi lehet az alapvető oka?

Ez így igaz, de nem hazai jelenséggel állunk szemben. Komoly nehézség, hogy egy ügyvédi praxis fenntartása már eleve bizonyos fokú piaci beágyazottságot igényel, amellyel a fiatal ügyvédek általában nem rendelkeznek. Nyugat-Európában, illetve az Egyesült Államokban sem más a helyzet, ha lehet, még nagyobb a konkurencia. Így kezdetben nem marad más lehetőség, mint a már működő ügyvédi irodánál maradva folytatni az ügyvédi munkát. Megfelelő ügyfélbázis hiányában alapított ügyvédi iroda esetében ugyanis a kezdeti időszakban kizárólag költségek merülnek fel, amelyek az üzleti működés alapfeltételének számító megbízási állomány előteremtését célozzák. A konkurencia miatt minden új piaci szereplőnek igen nehéz dolga van, és rendkívül innovatív megoldásokat kell tudni kínálni ahhoz, hogy felfigyeljen a jogkereső közönség egy új ügyvédi irodára.

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda alapítása tehát kivételt képez az általános trend alól. Ez a lépés pusztán merészség volt a részetekről, vagy van esetleg valami biztos stratégiátok?

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Vállalkozást nem lehet kezdeni természetesen kockázat nélkül, és ez érvényes az ügyvédi irodák vonatkozásában is. Az iroda alapítása nem kis kockázatvállalás a részünkről, ugyanakkor mindennap teszünk annak érdekében, hogy a Barkassy Grünfeld ismert névvé váljon az ügyvédi irodák piacán, így megfelelő ismertség mellett tovább dolgozhatunk az ügyvédi irodánk piaci beágyazottságának elmélyítésén.

Említenél esetleg pár dolgot, amellyel ki akartok tűnni az ügyvédi irodák sorából?

Álláspontunk szerint a modern ügyvédség tanácsadói minőségét kell felerősíteni, és le kell bontani az ügyvédséggel kapcsolatban kialakult negatív sztereotípiákat.

A szakmai kiválóság mellett ezért szükséges a hivatásrend presztízsének megfelelő színvonalú megjelenés.

E téren Magyarországon is komoly előrelépés tapasztalható, ugyanakkor ezt csupán az ügyvédi irodák elenyésző kisebbségénél tapasztalhatjuk, egyelőre nem vált általános jelenséggé. A vállalati arculat elsődleges hordozója pedig nem más, mint az ügyvédi reklámnak számító honlap. A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda nem kis erőfeszítéseket tett, hogy piaci megjelenése a legmagasabb elvárásoknak is megfeleljen. Az iroda honlapjának grafikai és képi anyaga az irodát könnyen felismerhetővé teszi, ami szintén szerepet játszik az üzleti érvényesülésben.

Az arculati megjelenés esztétikai értékén túl, ahogy az imént említettem, új és innovatív megoldásokat kell kínálni az ügyfelek számára. A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda erre különös hangsúlyt fektetett a díjazási transzparencia, célhoz kötött díjazás és az ún. párhuzamosítás megteremtésével.

Be tudnál röviden avatni abba, hogy mit értesz díjazási transzparencián, illetve célhoz kötött díjazáson?

Nagyon egyszerű dologról van szó. Az ügyfelek gyakran félreértésben vannak az ügyvédi irodák által alkalmazott megbízási díjak tekintetében, és végül úgy érzik, hogy nem kaptak korrekt felvilágosítást, ez pedig bizalomvesztéshez vezet. A Barkassy Grünfeld-nél mi pontosan meghatározott díjazási opciókat ajánlunk ügyfeleink részére. Az összesen négy díjazási opció közül az ügyfél kiválaszthatja a számára legszimpatikusabbat, azzal, hogy az egyes díjazási opciók alkalmazásához mi is eligazítást adunk.

Alkalmazunk óradíj alapú elszámolást is, és a többi irodához hasonlóan mi is vezetünk tevékenység-kimutatást, amelyben pontosan szerepel, hogy az ügyvédi iroda munkatársai az adott megbízással kapcsolatban felmerült bizonyos feladat elvégzésével mennyi időt töltöttek. Az általános gyakorlattól eltérve az ügyvédi irodánk lehetővé tette, hogy az ügyfelek még a számla megküldését, illetve a megbízás teljesítését megelőzően a tevékenység-kimutatásba betekintsenek, így szemmel tarthatják a megbízási díj alakulását, azt érintően észrevételeket is tehetnek. Az óradíj alapú elszámolás választása esetén a várható munkaidőt érintően időbecslést is végzünk, és a megbízás teljesítése közben folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket a munkaidő alakulásáról.

A transzparens díjazás mellett pedig egy sajátos, ún. célhoz kötött díjazási metódust is alkalmazunk.

Ennek az a lényege, hogy a megbízás elvállalása mellett mindig meggyőződünk arról, hogy ügyfelünknek pontosan mi is a megbízással elérni kívánt célja. Ezt követően az ügyféllel közösen meghatározunk egy minimum célt, amelynek elérése az ügyvédi iroda részéről kötelező. A közösen meghatározott célkitűzés elérésére pedig garanciát vállalunk.

Árgaranciát vállaltok a megbízás ellátásával kapcsolatban? Ez valóban szokatlan ügyvédi irodák esetében, nem feszegetitek ezzel a megbízási jogviszony határait?

Az igazat megvallva, éppen ez volt a szándékunk. A megbízott ügyvédi iroda ugyanis általában csak a rábízott ügy gondos ellátásáért tartozik felelősséggel, eredményfelelősség azonban nem terheli. Egy bizonyos esetkörben ez érthető is, hisz az adott ügy kimenetele külső tényezőktől is függ, amelyekre az ügyvéd nem lehet kihatással. Számos olyan ügy is létezik azonban, amely esetében elvárható, hogy a kívánt eredményt az ügyvédi iroda elérje. Tranzakciók, szerződéses ügyletek, bizonyos körben akár peres, nem-peres és hatósági eljárások vonatkozásában egy ügyvédi iroda közreműködésének eredménnyel kell járnia.

A vállalt eredményre pedig garanciát kell vállalni, ez bizonyos mértékben valóban áttöri a megbízott gondossági kötelmét és eredményfelelősséget keletkeztet.

Álláspontunk szerint megbízható szakismeret birtokában szükséges és elvárható egy tanácsadótól, hogy eredményt tudjon felmutatni, és nem elégséges, ha csupán a kiváló szakismeretére hivatkozik, a munkájának eredményéért felelősséget azonban már nem vállal.

A honlapotokon olvastam egy sajátos hálózati rendszerről, amelyet párhuzamosításnak hívtok. Az imént említetted is az ügyvédi irodátok újításai között. Erről mit érdemes tudni?

A párhuzamosítás egy teljesen új jelenség a jogi szolgáltatói piacon. Röviden annyit kell tudni róla, hogy ez egy jogászokból álló hálózat, amelynek létrehozatalát a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda kezdeményezte, és a majdani működtetését pedig szintén az ügyvédi iroda fogja végezni.

Lényege, hogy a hálózathoz különböző jogászi hivatásrendhez tartozó jogászok csatlakozhatnak, akik a legkülönbözőbb szakterületeken szereztek tapasztalatot.

A hálózathoz csatlakozott jogászok szakmai profilja a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda honlapján publikálásra kerül, amely az egész hálózatnak megfelelő publicitást, átláthatóságot biztosít, amely szükséges is egy olyan hálózat esetén, amelynek tagjai között különböző szervezetek, vállalatok, hivatalok, vagy akár önálló praxissal rendelkező jogászok is szerepelnek. Az ügyvédi iroda a hálózatot egy koherens jogászi közösséggé és szakmai műhellyé kívánja formálni, amelynek egyik célja, hogy a fiatal jogász generáció az egyes jogkérdésekről, a jogászi hivatásrendeket átívelő módon tudjon párbeszédet folytatni.

Ez egy hasznos kezdeményezés lehet a jogászok számára, ugyanakkor mi a jelentősége a párhuzamosításnak üzleti szempontból? Miként érinti ez a kezdeményezés az iroda ügyfeleit?

A hálózathoz csatlakozott jogászoknak lehetősége van arra, hogy az ügyvédi iroda által hirdetett pályázatokon részt vegyenek. Ez egy önkéntes vállalás a hálózat tagjai részéről. Működését tekintve arról van szó, hogy az ügyvédi iroda az ügyféltől kapott megbízása során felmerülő jogi probléma megoldására pályázatot hirdet. A pályázaton a hálózat bármely tagja részt vehet. A résztvevő hálózati tag elfogadja a pályázati feltételeket és megadott határidőn belül pályamunkát ad le. Előre ismert értékelési feltételek mellett az ügyvédi iroda a pályamunkákat kiértékeli, és pályázattól függően legalább egy, legfeljebb három nyertest hirdet. A nyertes pályázók pedig díjazásban részesülnek. A pályázat lebonyolítása éppen ezért a hálózat tagjai előtt teljesen transzparens módon zajlik.

Ha jól értem, akkor az ügyfél megbízásának teljesítésébe bevonjátok a hálózat tagjait. A pályázati kiírással nem sértitek meg az ügyvédi titoktartási kötelezettséget? Továbbá miként profitál mindebből az ügyfél?

Azt elfelejtettem mondani, hogy a pályázati kiíráskor az ügyvédi iroda egy teljesen anonim munkaanyagot készít, amely minden szükséges ismeretet tartalmaz a feladat megoldásához és a jogkérdések megválaszolásához, de az ügyvédi titkot természetesen nem fedi fel. Ez az ügyvédi iroda felelőssége, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a titoktartási kötelezettségének eleget tegyen.

Az ügyfél ugyanúgy profitálhat a párhuzamosításon alapuló munkamódszer előnyeiből, mint reményeink szerint a hazai jogásztársadalom hosszútávon.

A párhuzamosításnak mint feladat megoldási módszernek ugyanis az a jelentősége, hogy sokan ugyanazon a feladaton dolgoznak párhuzamosan. Egy adott feladat párhuzamos feldolgozása rendkívül hatékony. Minél többen dolgoznak párhuzamosan ugyanazon a feladaton, a folyamat annál jobb eredményre vezet. Így az ügyfél olyan tanácsot, jogi megoldást kaphat, amin adott esetben egy vagy akár több tucat jogász dolgozik egyszerre, ami természetesen a végeredményen is meglátszik. Meggyőződésünk, hogy a párhuzamosításon alapuló rendszer beindításával a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda egy igazán új és innovatív terméket tud bevezetni a jogi szolgáltatások piacára. Éppen ezért a párhuzamosítás részletes leírását a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala önkéntes műnyilvántartásba vette.

A honlapon még nem találtam egyelőre együttműködő jogászt, aki részt venne a párhuzamosításban. Ez azt jelenti, hogy még nem kezdtétek el hirdetni a jogászi berkekben?

A párhuzamosítás még valóban nem kapott publicitást a honlapunkon kívül, így egyelőre a párhuzamosítás alapú hálózatunk célközönsége nem szerzett tudomást erről a lehetőségről. Nagyon körültekintőnek kellett ugyanis lennünk abban, hogy a jogászok megkeresése előtt az esetlegesen felmerülő összeférhetetlenségi, munkavállalási és egyéb esetleges aggályok jogszabályi hátterét feltérképezzük, és felkészüljünk a várható kérdések megválaszolására. Nem szeretnénk ugyanis, ha a hálózat beindítása alaptalan félelmek áldozatául esne. Jelenleg küszöbön áll, hogy kampányt indítsunk a párhuzamosítás népszerűsítésére, és megkeressük azon vezető jogászokat, akik segíthetik a kezdeményezésünk megvalósulását. Addig is természetesen minden érdeklődő számára ajánljuk a honlapunkon a párhuzamosítással kapcsolatos anyagok tanulmányozását.

Ugyan még sok kérdésem lenne a fent elhangzottakkal kapcsolatban, de biztos vagyok benne, hogy még hallunk felőletek a jövőben. Ezúton is sok sikert kívánok nektek az iroda további építéséhez.

Köszönjük szépen a jókívánságot, és, hogy alkalmunk nyílt beszélgetni a Barkassy Grünfeld megalapításáról. Természetesen folyamatosan beszámolunk majd a fejleményekről, és szívesen fogadunk bármilyen érdeklődőt.

***

A cikk az Ars Boni gyakornoki program keretében született szponzorált tartalom.

Gyak.program - FB-event-háttér másolata

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

Cheap Baseball Jerseys From China

everybody who had any contact with her said she was just a wonderful woman, “The new build sector has been hit hard since the downturn. It was.and lay his head closer to me on the center console and I happily reported that he’d had some water and seemed to be improving. The commission said neither Mr Thomas nor his rifle was involved in the murders, The Milwaukee based building business is seeing cheap mlb jerseys strong demand from a key market local.
It’s a lot of fun. He inspiration the cleveland it’s apparent that James and Love mutually discovered the true meaning of life on Earth while planted in deck chairs under a cabana. could have occurred after the first hour. Cameras mounted on the outside offer 360 degree video security and surveillance. Park Royal opposite the ASDA superstore and close to the Westway (A40/M40) and the North Circular Road (A406). there is an online vendor who can help.” The NFL,cranes The three lakes offer a continuous canoe trail that extends for many miles, killing 68 year old Gary Andrew Wendt and injuring several others. Of course.
Las Vegas, If you put a case of soft drinks in the car.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.