A jogászság jövője: alkalmazkodás vagy kihalás?

Korunk legújabb kimutatásai szerint a jövő jogász társadalmának, különösen az ügyvédi irodáknak égető szüksége van új, tehetséges és sokrétű gyakorlati tudással rendelkező jogászokra. Napjaink, és a jövő ügyvédeivel szemben egyre inkább általános elvárássá válik a projektmenedzsmenttel kapcsolatos és a jogi iparban hasznosítható technológiai ismeretek birtoklása, az IT-s szemléletmód.

Egyre több olyan kapcsolódási pont figyelhető meg, melyek feltérképezése, kiaknázása nélkül a jelenlegi ügyvédek, ügyvédi irodák piaci helyzete veszélybe kerülhet, sőt akár megszűnhet. Ezzel együtt, a jelenlegi nagy kérdés:

Képesek-e a jogi egyetemek a közeljövő egyre tágabb területeket lefedő technológiai változásaira felkészült jogászokat képezni? Lássuk a legújabb fejleményeket!

Előrejelzések a jövő jogászainak munkájával kapcsolatban

Számos független, megbízható kutatás támasztja alá a fentebb leírtakat. A Deloitte kimutatásai alapján elmondható például, hogy a projektmenedzserek, az üzletkötők, adatkezelő-, értékesítő-, illetve technológiai szakemberek tudása meghatározó szereppel bír majd az ügyvédi irodák sorsának alakulásával kapcsolatban, olyannyira, hogy a régi vágású, a klasszikus ügyvédi irodát vezető jogászoknak is érdemes lesz átgondolniuk HR stratégiájukat.

Az új szerepekhez szükséges képességek kevesebb teret hagynak a klasszikus jogi tudás szükségének a BCG & Lucerius Law School tanulmánya szerint. Az ügyvédeknek, és különösen a friss, rutinnal még nem rendelkező jogászoknak egyre inkább a speciális szaktudás elsajátítására érdemes törekedniük egy-egy niche szakterületen.

„Le kell szögezni, hogy a technológiai tudás a digitális kommunikáció, a számítástechnikai adatkezelés, a statisztika egyaránt a problémamegoldás kulcsa. Ezért az új szerepeknek megfelelni tudó jogászok képzése egyre szükségesebb” – BCG&Lucerius Law School

Éppen ezért a BCG, a Lucerius Law School, valamint a World Economic Forum szakemberei fontosnak tartják, hogy a jogászképzésben megjelenjenek a jogászi hivatás gyakorlásához szükséges technológiai tudást és adatkezelést biztosító kurzusok. Véleményük szerint az oktatási rendszer újragondolása lehetne a hosszú távú megoldások zászlós hajója. Ezen túlmenően úgy vélik, hogy négy éven belül (!) 5 millió munkahely válik majd feleslegessé, illetve szűnik meg az olyan klasszikus szakterületeken, mint:

  • Jog
  • Gyáripar
  • Építőipar
  • Közigazgatás
  • Technikai/Gépi ipar

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A változásokhoz való alkalmazkodás megkerülhetetlen a jogászképzésben a Disrupting Law School szerint is. Úgy vélik, egy jogi diploma önmagában már nem képvisel olyan értéket, mint régen, és látható, hogy a jogi piac változásai hatással vannak a joghallgatókra, és az általuk betölteni kívánt állásokra is egyaránt.

„A munkaerő-piaci összetétel megváltozásának fő következménye egy erőteljes és növekvő nyomás a jogi karokon, ami nem látszik enyhülni.” – The Clayton Christensen Institute

A kaliforniai Szilícium-völgy, ahonnan napjaink legsikeresebb vállalkozói érkeznek

Tehát a kulcskérdés igazából az, hogy az olyan kurzusok bevezetése, mint pl. a Lawtech növelné-e a frissen végzettek foglalkoztatási esélyeit.

Mi lehet a Lawtech szerepe a jogászképzésben?

A hamburgi székhelyű Bucerius Law School egyike a leginkább naprakész, és modern jogászképzést folytató intézményeknek Németországban. Az iskola igyekszik követni a legújabb trendeket a technológiai fejlődés terén, és feltérképezni azok jogi alkalmazhatóságát a Centre on the Legal Profession-ön keresztül.

A CLP segít a hallgatóknak abban, hogy modern jogászokká váljanak, akik ismerik a fejlett technológiákat, és az új üzleti modelleket. Hogy mindig naprakészek lehessenek, a BLS létrehozta az Open Innovation Labot. Ez egy K+F (Research and Development) tevékenységet folytató együttműködés, ami reklámügynökségek, jogi irodák, és különböző területek szakembereit fogja össze.

 „A Lab igyekszik összegyűjteni az ismereteket, friss információkat, és fejleszteni a tudást a jogi segítségnyújtás piacán, valamint elősegíteni az együttműködést a résztvevők között, hogy alkalmasak legyenek az új kihívásoknak való megfelelésre.” – BLS

LawWithoutWalls – a jogtudományt körülvevő falak ledöntése

A jogászképzés megújításán dolgozik a „LawWithoutWalls” programja is. A LWOW egy innovatív szervezet, ami a Miami Law School felügyelete alatt működik. A szervezet hallgatókat, tanárokat, akadémikusokat, jogi szakértőket fog össze, akik különféle projekteken keresztül igyekeznek felkészíteni a jövő jogászait az új kihívásokra. A LWOW úgy véli,

a holnap jogászainak jó problémamegoldó képességgel kell rendelkezniük, ami üzleti gondolkodásmóddal párosul,

úgy hogy közben a technológia és a szociális média felhasználásával is boldogulnak.

 „Napjaink joghallgatói úgy tekintenek a technológiai újításokra, mint egy új módszerre a régi és az új problémák megoldása terén is. A LawWithoutWallsnál joghallgatókból, és üzleti képzéseken tanuló diákokból álló csapatok működnek tág ismeretekkel rendelkező mentorok irányítása alatt, és jogi problémákat oldanak meg új módszerek segítségével.” – mondta Michele DeStefano a LWOW alapítója.

LegalRnD – K+F tevékenység, ami hiányzik a jog műveléséből

Szintén innovatív, új módszerekkel oktatnak a Michigan State Universityn. A LegalRnD Center azért jött létre, hogy a jogi segítségnyújtás megvalósulását egyszerűsítsék, könnyítsék. Éppen ezért olyan modern üzleti módszerekkel foglalkoznak, mint az ún. „Lean thinking”.

A kutatások egyik központja, a Michigan State University

„Kutatásokat végzünk, hogy fejlesszük a jogi segítségnyújtás formáit, hogy fejlődjön a jogi ipar és hogy 21. századi, sokoldalú jogászokat neveljünk”.

A jogi technológia és innováció fontos része a fejlődésnek az oktatás terén. Azonban a LegalRnD-nél hisznek abba, hogy a technológiai fejlettségen és naprakészségen túlmenően elsődlegesen minden jövőbeli jogásznak tudnia kell meghatározni a dolgok jogi hátterét.

Vanderbilt Law School –  a jövő jogászképzése

A nashvillei Vanderbilt Law School 140 éve foglalkozik joghallgatókkal. Vanderbilt saját programot dolgozott ki, Law&Innovation néven, mely felruházza a hallgatókat olyan készségekkel, amikre szükség van napjaink változó világában. A képzés négy alapterülete:

  • jogi ipar
  • jogi technológiák
  • jogi innováció és vállalkozói szellem
  • hozzáférés a jogi szolgáltatásokhoz

A képzés célja, hogy hasznosítható gyakorlati ismeretek birtokába juttassák a diákságot. A hallgatók főként jogi innovációval foglalkoznak, valamint különféle jogi problémamegoldó módszerekkel.

A klasszikus jogi oktatás mellett a jogászképzésnek figyelnie kell arra, hogy legyenek IT orientált kurzusaik. A technológia fejlődése túl régóta jelent akadályt a jogászok számára, mégis észre kell venni, és tudomásul kell venni, hogy ez a jogtudományt is átszövi, és

a fejlődéshez való alkalmazkodás megkerülhetetlen.

Itt az idő a változásra, nem csupán a joggyakorlat, de immár a jogászképzés területein is.

Hasonlóan izgalmas témákról, a jogi piac jövőjéről lesz szó május végi konferenciánkon, ahová sok szeretettel várunk téged is:

***
Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

 

Jegyzetek

Forrás: legaltrek.com

A képek forrásai: itt, itt és itt.

*** Wulters Kluwer logo A Jog és Innováció rovat támogatója a Wolters Kluwer

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.