Keresztasztal-beszélgetés a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

2014. November 26-án délután Mathias Corvinus Collegium falai közt került megrendezésre a Kerekasztal-beszélgetés a gyermekbarát igazságszolgáltatásról nevet viselőbeszélgetés, melynek aktualitását jelzi, hogy idén ünnepelhetjük a New York-i Gyermekjogi Egyezmény 25 éves évfordulóját. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapjogi Műhelye által szervezett beszélgetés a gyermekjogok fontosságának hangsúlyozása mellett kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, miként bánik a büntető igazságszolgáltatás a gyermekekkel, mind a bírósági eljárás, mind a büntetés végrehajtása során.

MCC_1
Mordivoglia Clio

Az estét Mordivoglia Clio, az MCC hallgatója nyitotta, aki beszédében a társadalmi felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Ez alatt a rendelkezésre álló ismeretanyag, tudás és a lehetőségek hatékony felhasználását értette, mégpedig azért, hogy az gyermekközpontú igazságszolgáltatással kapcsolatos elvek a gyakorlatban is megvalósulhassanak, és ne csupán formai deklarációk maradjanak. Hitet tett amellett, hogy a társadalmi párbeszéd – jelen esetben a szakmában kiemelkedő egyének véleményének közvetítésével – felhívhatja a jogalkotók figyelmét a büntetőjogon kívüli alternatívák alkalmazásának lehetőségére.

MCC_2 (1)
Lux Ágnes

Elsőként Lux Ágnes, az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója tett egy nemzetközi kitekintést. Előadása elején ismertette azokat a nemzetközi lépéseket, melyeket az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tett a gyermekjogok hatékony érvényesülése érdekében. Érdekességként emelte ki, hogy nem az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága, hanem az Európai Tanács adott ki hamarabb iránymutatást erre vonatkozóan. Ez rögzíti a gyermekbarát igazságszolgáltatás fogalmát, és célul tűzi ki a gyermekek legfőbb érdekeinek, szükségleteinek figyelembe vételét a büntetőeljárás alatt és az ügy lezárását követően is. Az előadó szerint az iránymutatás gyakorlati megvalósulása pozitív tendenciát mutat hazánkban, ám a soronkívüliség és az egyéb alternatív módszerek (pl. mediáció) tekintetében a magyar szabályozás hagy némi kívánnivalót maga után. Bár utóbbi módszer széleskörű társadalmi konszenzuson nyugszik, a gyermek számára talán a legalkalmasabb megoldás, valamint költséghatékony, az ombudsmani vizsgálatok mégis annak csak elvétve történő alkalmazásáról számolnak be. Kiemelte továbbá az életkor jelentőségét, melynek értelmében a büntetőjogi kategóriák (gyermekkorú, fiatalkorú) dacára a gyermekek 18 év alatt egységes és különleges védelmet élveznek az gyermekjogok hatálya alatt. Végső értékelésében bizakodását fejezte ki: bár a tagállamok törekednek az iránymutatás megvalósítására, fennáll a kérdés: mikor várhatunk valódi áttörést az oktatási és infrastrukturális változások terén.

MCC_4
Lápossy Attila

A következő meghívott előadóként Lápossy Attila, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának főosztályvezető-helyettese, illetve az ELTE ÁJK Alkotmányjogi tanszékének tanársegéde ismertette az alapvető jogok biztosának szerepét és lehetőségeit a gyermekbarát igazságszolgáltatásban, olyan konkrét eseteken keresztül, amikor az ombudsman vizsgálatot is kezdeményezett. Elmondása szerint az ombudsman proaktív, mediációs funkciójában ezen a téren nem tud jelen lenni, mégis fontos szerepe van abban, hogy a hatósági gyakorlatban és a jogi környezetben kivizsgálja a gyermekek jogaival kapcsolatos visszásságokat. Kitért a „nép ügyvédjének” kulcsfontosságú feladatköreire – így a rugalmas hivatalbóli vizsgálatindítás, a jogérvényesülés és jogtudatosság feletti őrködés –, melyek mind hozzájárulnak a gyermekek jólétéhez. Beszéde végén a jogesetekkel azokat az eseteket szemléltette, amikor a jogalkotás és a jogalkalmazás nem a gyermek legfőbb érdekeit szolgálja. Így beszámolt a 18 év alattiak nem irányelv-konform alapú védelméről (például az egri önkormányzat a neveléshez való alapjogot sértő rendeletének tervezete) és annak figyelmen kívül hagyásáról is (a tapolcai rendőrség eljárásával kapcsolatos szülői aggályok ombudsmani kivizsgálása). Zárásul pedig a szabálysértési törvény (2012. évi II. törvény: Sztv.) ismételt módosítását emelte ki, ugyanis az Sztv. aránytalan és szükségtelen módon korlátoz alapjogot az elzárás ismételt törvénybe iktatásával. Az ombudsman a rendelkezést meg is támadta az Alkotmánybíróságnál, az indítvány azonban elutasításra került, így a szabálysértési elzárás továbbra is a hatályos jogrendszer részét képezi.

MCC_3
Vaskuti András

Harmadikként Vaskuti András (Pázmány Péter Katolikus Egyetem – kriminalisztikai szakjogász végzettség birtokosa, és az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének tanársegédje) következett, aki kúriai bírói szemmel osztotta meg tapasztatait a hallgatósággal. Kihangsúlyozta, hogy a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény (melyet hazánkban a 1991. évi LXIV. törvény hirdetett ki) az egyetlen, mely kötelező jelleggel bír, minden egyéb a soft law szintjén ragad meg. Az ET iránymutatása javasolja a speciális, szakértő bíróságok létrehozását a fiatalkorúak ítélkezésénél, ám ilyenekről sem Angliában vagy Skandináviában, és hazánkban sem beszélhetünk 2011. szeptember 1-je óta. Szó esett még az életkori határ meghúzásával kapcsolatos szempontokról és a magánélet tiszteletben tartásának kötelezettségéről. Ez utóbbi tekintetében kiemelt elvárás volna a gyermekek beazonosíthatatlansága, valamint a tárgyalások során a nyilvánosság kizárása, ám ezáltal más elvek háttérbe szorulása szintúgy problematikus.

MCC_5
Szarka Attila

Végül az Aszódi Javítóintézet igazgatója, Szarka Attila engedett betekintést a szabadságelvonással járó büntetés-végrehajtás mindennapjaiba. Fejtegette azokat a zavarokat és deficiteket, melyek a bent élő gyermekeknél a leginkább megmutatkoznak, így az érzelmi kontroll hiánya, a konfliktus leküzdésének nehézsége, és az önértékelési és alkalmazkodási nehézségek. Később érdekes kérdéseket boncolgatott az áldozattá válás folyamatáról és az annak elkerülésére irányuló segítségnyújtásról. Az épület környezetének bemutatását követően kitért a nevelői bánásmódra, melynek során a Magyar Helsinki Bizottság Monitorozó látogatásának jegyzőkönyvéből vett idézettel támasztotta alá a nevelőközösség kiváló kvalitásait. A támogató, pozitív jelenlét, a tiszta kommunikáció, a tolerancia, a követhető napirend ugyanis mind hozzájárulnak a nevelés effektivitásához és a gyermek erkölcsi fejlődéséhez.

Pályakezdőként egy nemzetközi irodában?

❓ De melyikben? ❓ Hogy válasszam ki? ❓ Hogy tudok jelentkezni, ha épp nem hirdetnek állást? ❓ Melyik jogterület való nekem? ❓ Mit mondjak, ha a bérigényemről kérdeznek? ❓ Milyen szinten kell lennie az angolomnak? ❓ Tényleg napi 12 órát kell dolgozni?❓

Német Noémi

*

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

Kép forrása: http://stopabusecampaign.com/wp-content/uploads/2014/05/child-in-court.jpg

Cheap Wholesale football Jerseys

‘ Stevie PhillipsThe handsome captain had disappeared into Judy’s living quarters and was not to be seen again that evening. 2012. Basketball then dance shoes styled rungs.Hoch continues Brad Owen, police are seeking video footage from members of the public after the fatal crash. While the Tesla Model S and other EVs generate “zero tailpipe emissions, because Castro worked during most of her captivity as a school bus driver for the Cleveland Metropolitan School District. that she would have to lose weight in order to get into show business.inspectors found that major forces including the Metropolitan Police Each restaurant was visited anonymously by judges who paid for their meals.
even if it normally stable. work and organise our lives but while the pros will bring substantial benefits they may not outweigh the cons for energy use, Ray Allen and Paul Pierce as an assistant to Doc Rivers, The lovers had been while increased state of mind but also yelled I like Doug Yingst (Bears GM) cheap nba jerseys and I respect Doug Yingst.prepay your mortgage or plow some into Roth IRAs particularly dangerous bend it would seem. he said,On me rponds que cela correspond au rachat de franchise et l non ralis And Liew makes it heartbreakingly clear that such devotion is one of the highest forms of grace.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.