Kezdőcsomag a szerencsejáték joghoz

Írásom a szerencsejáték jogba való kalauzolást ígér Kedves Olvasói számára. Cikkemben a szerencsejáték piacát, annak szabályozását körvonalazom, bepillantást mutatok a Szerencsejáték Zrt. működésébe is és ezen speciális jogterülethez tartozó újdonságokra hívom fel a figyelmet. Tartson velem! Fogadni mernék, hogy hasznos lesz!

Kezdőcsomag a szerencsejáték joghoz.
A szerencsejáték jog jelentőségét a piac erőteljes fejlődése jelenti.

Bizonyára mindenki elgondolkodott már azon, milyen lenne, ha ő nyerné meg a főnyereményt, aminek érdekében rendkívül sok opció közül válogathatunk: lóverseny, lottó, kaszinó, sportfogadás…stb. A piac tehát óriásinak mondható. Csupán az európai megközelítőleg

87 milliárd dollárt ér, 11%-os növekedést produkál évente.

A brit szerencsejáték-felügyelet felmérései szerint 2005 és 2009 között 328%-os (!) növekedés ment végbe. Hazánkban is folyamatosan bővül a szerencsejáték piac. A szervezése és lebonyolítása állami monopólium, egyes tevékenységek, mint például egy kaszinó üzemeltetése koncessziós jogot igényel.

Amennyiben a játékon kívül abba vállalkoznánk, hogy szerencsejátékot szervezünk és ezzel jelentős bevételre teszünk majd szert, ne sokáig dédelgessük vágyunkat. Naturalis obligatio, azaz csonka kötelemnek minősül a bírósági úton nem érvényesíthető követelés. Ilyennek kell tekinteni a játékból vagy fogadásból eredő követeléseket. Nem beszélve a büntetőjogi szankciókról. A Büntető Törvénykönyv 360 §-ban foglaltak értelmében, aki a tiltott szerencsejáték szervezésének törvényi tényállásába ütköző cselekményt követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Mi a helyzet az uniós szabályokkal?

Egységes uniós szabályozásról nem beszélhetünk, az Európai Bizottság belső piacokért felelős főigazgatósága nem hozott döntést a kérdést illetően, a tagállamok tehát ebben a tekintetben fenntartják a szuverenitásukat. Két jelentősebb uniós állásfoglalást mégis említenék. 2012-ben az Európai Bizottság kiadott egy, az online szerencsejátékkal kapcsolatos átfogó európai keretrendszert a fogyasztók védelme érdekében. 2014-ben pedig egy Bizottsági ajánlás született a tagállamoknak a fogyasztók védelme érdekében. A Bizottság CCM/2012/0596 – számú közleménye- Az online szerencsejátékokra vonatkozó átfogó európai keretrendszer felé- címet viseli. Főbb prioritási területei az uniós jogszabályokkal való megfelelés, az igazgatási együttműködés és végrehajtás fokozása, fogyasztók és polgárok, kiskorúak és veszélyeztetett csoportok védelme, valamint a csalás és a pénzmosás megelőzése. Az Európai Bizottság 2014/478/EU- ajánlása a fogyasztók, játékosok és a kiskorúak magas szintű védelmét tartja kiemelten fontosnak.

Adójogban jártas ügyvédet keresünk!

Munkád adójogi fókuszú – elsősorban TAO-val kapcsolatos – lenne, de ha van egy kis polgári jogi vagy tranzakciós vénád, annak nagyon örülünk, hiszen hasznát fogod venni.

Uniós szintű szabályozás hiányában, aki ezen jogterületbe kíván bevezetést, legfontosabb jogszabály számára az 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről. A törvény kimondja, hogy az állam a szerencsejáték monopóliumának gyakorlója és minden olyan tevékenység tilalmazott, amely engedélybe ütköző szervezés vagy a jóerkölcsbe ütköző szerencsejáték lenne. Ennek érdekében az állami monopólium magába foglalja a szervező tevékenység ellenőrzését és a pénznyerő automaták kizárólag játékszalonokban történő üzemeltetésének lehetőségét. A koncessziók kiosztása ugyancsak az állam feladata. A szervező tevékenység folytatásához az állami adóhatóság engedélye szükséges. A felelős játékszervezés elvének megfelelően a 18 éven aluliak nem vehetnek részt ilyen játékokban.

Kezdőcsomag a szerencsejáték joghoz.
A szerencsejáték jog vonatkozásában nem beszélhetünk egységes uniós szabályozásról.

Mi minősül szerencsejátéknak?

Erre a törvény 1§ (1). bekezdésében olvashatunk egy meghatározást. Eszerint a szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá.

A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.

A szerencsejáték fajtáit a 14. § mutatja be, eszerint részt vehetünk sorsolásos játékban, nem sorsolásos játékban, kaszinójátékban, online kaszinójátékban, kártyajátékban és távszerencsejátékban. A törvény továbbá hosszasan részletezi ezen típusok jelentését. Sok lehetőség közül válogathatunk, ma már akár pár kattintással köthetünk fogadást. Ettől függetlenül bizonyára mindenki ismeri az állami szerencsejáték monopólium birtokosát, a Szerencsejáték  Zrt.-t.

A Szerencsejáték Zrt. működését a Szervezeti és Működési Szabályzatából ismerhetjük meg, gazdálkodásába pedig a nyilvános éves beszámolók alapján nyerhetünk bepillantást. Kezdjük az előbbivel. Az SZMSZ rendelkezik a Társaság alapításáról. Eszerint a Zrt. a Pénzügyminiszter 3226/1990.sz. határozata és az Állami Vagyonügynökség Igazgató Tanácsa által hozott döntés értelmében a Magyar Szerencsejáték állami vállalat általános jogutódja. Tevékenységének megkezdésének időpontja 1991. január 1. volt. Az SZMSZ főbb fejezetei révén tehát a Társaság alapításáról, jogállásáról olvashatunk, de olyan információkat is megtudhatunk, minthogy hogyan néz ki a Társaság irányítása, vezetése, a Társaság munkavállalóira vonatkozó szabályok, a munkaszervezet és az irányítási rendszer struktúrái.

A részvényesi jogok gyakorlásáról hasznos tudnivaló, hogy ebben a tekintetben- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2.sz melléklete- ad iránymutatást. A Szerencsejáték Zrt. részvényeinek 100%- a állami tulajdonban álló társasági részesedés. A részvényes jogait és a közgyűlés jogait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. Főbb tevékenységi körökként a szerencsejáték szervezés és fogadásszervezés került meghatározásra. Mint azt bizonyára a Kedves Olvasó is tudja a számsorsolás játékokok, sportfogadások és a sorsjegyek kizárólagos jogkörű forgalmazását az ország egész területén a Társaság végzi. A Szerencsejáték Zrt. működésének struktúráiról, mégis annyit érdemes megemlíteni, hogy a Vezérigazgatóság mellett négy értékesítési régió működik (Pécs, Szeged, Miskolc, Főváros és Észak- Dunántúl), továbbá 281 kirendeltség működik.

Kezdőcsomag a szerencsejáték joghoz.
A Szerencsejáték Zrt. bevétele évről-évre dinamikusan gyarapodik.

A Világgazdaság online vállalatai adatai szerint a Szerencsejáték Zrt. árbevételei az alábbiak voltak: 2012-ben 213, 356 milliárd forint, 2015-ben már 351,468 milliárd forint. Az adózott eredményen és a saját tőkén is a növekedést vehetünk észre. 2012-ben 10,917 milliárd forintos adózott nyeremény volt, míg 2015-ben már 19,238 milliárd forint. A saját tőke, a 2012-es 8,732 milliárd forintról 2015-re a korábbi érték négyszeresére nőtt. Valóban dinamikusan gyarapodó tételekről van szó, mégsem annyira egyszerű tevékenység ez, hisz a jogi szabályozásnak számos kihívással kell szembesülnie.

Az Országgyűlés nemrég tárgyalta a tiltott online szerencsejáték oldalak büntetésének szigorítási javaslatát. A cél egyértelmű, fel kell lépni azokkal szemben, akik nem fizetnek adót, ki kell szorítani az illegális szerencsejáték szervezőket. Ezek miatt lesznek a jövőben emelkedő bírságok a reklámblokkolásokra és az elektronikus hírközlési szolgáltatókra. A Nemzetgazdasági Minisztérium ismertetése szerint

10-20 milliárd forint közötti adóbevétel kiesést okoznak az online szerencsejáték körében elkövetett illegális tevékenységek.

A szerencsejáték jog rendkívül változatos és sok területet érint. Kétségtelen tény, hogy a digitalizáció korát éljük. Megjelentek a mobileszközökön elérhető vonatkozó applikációk (appok) is, a játékokat szervező cégek igyekeznek fejleszteni saját alkalmazásaikat, hogy a fogyasztók minél egyszerűbben férjenek azokhoz hozzá. Egységes uniós szabályozás hiánya miatt viszont korlátokba ütköznek ezek a módszerek, mert egyes országok saját szabályaik szerint korlátozhatják a mobil appokat. Ezen kívül az adatvédelmi jogszabályok is fontos tényezők lehetnek, hiszen nem mindegy, hogy a szerencsejáték szervező cégek, fogadóirodák hogyan kezelik ügyfeleik személyes adatait. A jövőben tehát sok érdekességgel fogunk találkozni jogterület kapcsán. A csalások, bundabotrányok kiküszöbölése, a fogyasztóvédelem érdekében végzett tevékenységek, akár egységes uniós szabályozás gondolatát is felvethetik a későbbiekben.

Záró gondolatok

Írásommal igyekeztem egy specifikus jogterületre felhívni a figyelmet. A szerencsejáték jog iránt érdeklődők angol nyelvű magazinokból bővíthetik tudásukat, ilyenek például: a Gaming Law, a World Online Gambling Law Report vagy az International Masters of Gaming Law. Ezek a magazinok mind elérhetőek online. Azon Olvasóim számára, akik jogi aspektusból nem kívánnak foglalkozni a témával, de a játék öröme miatt kipróbálnak valamely játék fajtát, egy régi bölcsességgel búcsúznék: A remény hal meg utoljára!

A cikk az Ars Boni 2016-os cikkíró pályázatára készült írás szerkesztett változata.

Péczka László

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

Források, felhasznált irodalom

http://www.szerencsejatek.hu/szf

http://cdn.szerencsejatek.hu/download/014/410/Szerencsej%C3%A1t%C3%A9k%20Zrt_%C3%89ves%20besz%C3%A1mol%C3%B3%202015.pdf

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100034.TV

http://www.fortunaweb.hu/Magyar_jog

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0596

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014H0478

http://www.liebertpub.com/overview/gaming-law-review-and-economics-regulation-compliance-and-policy/16/

http://www.cecileparkmedia.com/online-gambling-lawyer/

http://imgl.org/

A képek forrásai: itt, itt és itt.

[shortstack smart_url=’http://1.shortstack.com/Rs29qP’ responsive=’true’ autoscroll_p=’true’]

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.