Kézikönyv gyakorlatorientált ügyvédképzéshez a gyanúsítottak büntetőeljárási jogainak védelméről

 A Magyar Helsinki Bizottság partnerként vett részt egy transznacionális projektben, mely ügyvédek interaktív, gyakorlatorientált képzését célozta négy államban (Belgium, Hollandia, Írország, Magyarország) az őrizetbe vett terheltek – uniós irányelveken alapuló – jogai és az azok érvényesítését elősegítő ügyvédi gyakorlat témájában.

A projekt 2015. október 1-jén kezdődött, és 2017. szeptember 30-án zárult. A nemzetközi csapat közös munkája nyomán a Magyar Helsinki Bizottság 2017-ben két magyarországi ügyvédképzést szervezett, melyek célja az volt, hogy elősegítse az aktív, reflektív és ügyfélközpontú védői munka fejlesztését a büntetőeljárás kezdeti szakaszára nézve, a rendőrségi fogvatartás és gyanúsítotti kihallgatás vonatkozásában. A képzések tapasztalatai nyomán készült az az ügyvédképzési segédanyag, melyet most nyilvánosságra hozott a szervezet.

A „Gyakorlatorientált ügyvédképzések a gyanúsítottak büntetőeljárási jogainak védelméről” (Strengthening the pre-trial procedural rights of criminal SUspects through PRActice-oriented LAwyers’ Training – SUPRALAT) című projekt keretében szervezett első magyarországi (képzők képzését célzó) ügyvédképzésre Budapesten került sor 2017. március 9-10-én. Az ügyvédi kamarák közreműködésével terjesztett felhívás nyomán egy 13 fős csoport formálódott, ami intenzív beszélgetésekre nyújtott lehetőséget, a résztvevők megoszthatták egymással a saját mindennapi munkájukban szerzett tapasztalataikat. Interakcióra ösztönözték a résztvevőket a konzultációs és kihallgatási helyzeteket bemutató videók alapján moderált beszélgetések, valamint a színészek közreműködésével lebonyolított szerepjátékok.

A képzés első napján dr. Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke tartott előadást az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó joggyakorlatáról, majd a délelőtt további részében és délután zajló foglalkozásokat Végh József r. ezredes, klinikai szakpszichológus és Szakmáry András r. alezredes, pszichológus vezették a résztvevők kommunikációs készségeinek fejlesztését célozva. A második nap kiscsoportos gyakorlatokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel telt. A délelőtt folyamán az ügyféllel folytatott konzultáció volt a szituációs gyakorlatok középpontjában, délután pedig a rendőri kihallgatáson való védői fellépés. Az ügyféli és rendőri szerepeket színészek játszották, az ügyvéd szerepébe pedig egy-egy résztvevőnek kellett behelyezkednie legjobb tudása szerint. A második nap foglalkozásait dr. Békés Ádám ügyvéd vezette, gyakorló ügyvédként és ügyvédek képzésében is jártas szakértőként moderálva az eszmecserét.

Cikkíró Pályázat

Van egy érdekes témád?

Ez most nem egy évfolyamdolgozat, hanem az Arsboni ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Cikkíró Pályázata!

A második magyarországi képzésre, az ügyvédjelöltek képzésére a Budapesti Ügyvédi Kamara épületében került sor 2017. június 1-2-án. Az első ügyvédképzés résztvevői közül választották ki a második, jelöltképzés egyik képzőjét, dr. Lakatos Viktort. Az ügyvédjelöltek képzésén 15 fő vett részt, és a márciusi képzők képzésével azonos tematikai struktúrában zajlott.

A SUPRALAT képzések célja, hogy elősegítsék az aktív, reflektív és ügyfélközpontú védői munka fejlesztését a büntetőeljárás kezdeti szakaszára nézve: a rendőrségi fogvatartás és gyanúsítotti kihallgatás vonatkozásában. A SUPRALAT készségfejlesztő képzés olyan ügyvédeket és ügyvédjelölteket céloz, akik rendszeresen látnak el jogi képviseletet rendőrségi fogvatartásban lévő gyanúsítottak esetében. Egy-egy konkrét képzés célközönsége szűkíthető a résztvevők tapasztalata szerint, érdemes külön hirdetni képzéseket ügyvédjelöltek és a tapasztaltabb, gyakorló ügyvédek számára. Ha azonban a konkrét képzés céljai között szerepel kifejezetten az is, hogy tapasztalatátadásra kerüljön sor egy adott régióban működő ügyvédek irányából az ügyvédjelöltek felé, “hibrid” célcsoportot is célozhat a konkrét képzés.

A projekt keretében elkészített, képzést szervezőknek, illetve képzőknek szóló kézikönyv a következő fejezetekből áll: az első fejezetben esik szó a képzés hátteréről, a képzési szükségletekről, a SUPRALAT projekt által átfogott témákról, és a képzés szerepéről az ügyvédek szakmai fejlesztésében. A második fejezet a SUPRALAT képzés mögötti elképzeléseket vázolja. A harmadik fejezetben ismertetünk néhány praktikus előfeltételt, melyek jelenléte szükséges egy eredményes SUPRALAT képzés szervezéséhez. A negyedik fejezet a képzési program felépítésének általános, az ötödik pedig a képzések struktúrájának részletes ismertetését nyújtja. A hatodik fejezetben található néhány módszertani jó tanács a SUPRALAT képzést vezető képzőknek, a hetedik fejezetben javaslatokat teszünk a képzések értékelésének módjára, a nyolcadikban pedig a szervezésre nézve.

A projektben résztvevő országokban azt találtuk, hogy nem jellemző a gyakorlatorientált, készségfejlesztő képzés az ügyvédképzési rendszerben. (Ezzel szemben a rendőrképzésben rendszeres képzések zajlanak a kihallgatástechnika témájában.) Ezért a projektben létrehozott képzések folytatása hiánypótló lenne, ezt a célt szolgálja a képzési segédanyag, melyet megosztottunk az ügyvédi kamarákkal.

Az ügyvédképzési útmutató nyilvánosan elérhető, megtalálható ide kattintva.

Kirs Eszter

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.