Korlátozott precedensjog: Kicsit angolszász, kicsit kontinentális, de a miénk

Talán sokan észre sem vették, de idén tavasszal nem csak a különleges jogrend, hanem a korlátozott precedensjog is rárúgta az ajtót a magyar jogrendszerre. De mit is jelent pontosan az, hogy korlátozott precedensjog?

Korlátozott precedensjog

Stare Decisis elv

Az elv az angolszász jogrendszerből származik. Lényege, hogy egy bíró az adott döntésének meghozatalában kötve van a hasonló ügyben hozott korábbi ítélethez. Vagyis pontosabban az ítélet meghozatala mögötti döntés indokához – a „ratio decidendi”-hez. Azonban ez elviekben nem térne el a kontinentális jogrendszer jogbiztonságot célul kitűző jogegységesítő kísérleteitől sem. A különbséget a bírót kötő erőben kell keresni.

A magyar jogrendszerben sem teljesen ismeretlen dologról van szó. Már az 1950-es években is jelen volt a kollégiumi állásfoglalás, amit bár 1997-ben elvileg megszüntettek, de a gyakorlatban tovább élt, majd az új 2011-es Bszi. sem rendezte, és a tavaly decemberi törvény (mely idén áprilisban lépett hatályba) is meghagyta. A mostani újítások előtti rendszerről részletesebben Csernus Máté írt, itt az Arsboni hasábjain.

A korlátozott precedensjoggal járó újdonságok

Az egyik legfontosabb változás, hogy a Kúria minden egyedi határozatát – amelyek eddig csak ajánló erővel bírtak – mostantól precedensnek kell venni, így azoktól a bírák nem térhetnek el.

Ezeket a döntések – szám szerint 40 945 db-ot – a Bírósági Határozatok Gyűjteményében (BHGy) kell közzétenni. Azonban a gyűjteményben való keresés finoman szólva sem optimalizált, ahogy Osztovits András kúriai bíró is fogalmaz:

„megoldhatatlan helyzet elé állítja a teljes jogászi szakmát. Lényegében a fellelt találatokat egyesével külön-külön kell megnyitni, végigolvasni, szelektálni…”

További kritika, hogy ilyen mennyiségű közzétett határozat közül már csak a nagy számok törvénye alapján is lesz nem kis számban egymásnak ellentmondó határozat.

A korlátozott precedensjog létrejötte továbbá megszüntette a válogatott döntéseket, a szakmai értekezletek állásfoglalásait, illetve az elvi bírósági döntéseket és az elvi bírósági határozatokat. Utóbbit a Velencei Bizottság egy 2010-es jelentésében már kifejezetten problémásnak és posztszovjet módszernek minősítette, mivel szerintük az nem konkrét perben hozott döntés, hanem inkább egyfajta jogalkotás-jellegű iránymutatás. Vagy ahogy ezt Dr. Varga Zs. András fogalmazta meg a következőképpen:
“Minden eszköz, amely a felek kizárásával kívánja a jogegységet biztosítani, vagy alkalmatlan vagy önkényes.”

Mikor lehet eltérni a precedensektől?

A kollégiumi vélemények eleve csak erős ajánlásnak minősülnek, de a bíróságok ennek ellenére követni szokták őket.

Mostantól a kúriai döntésektől főszabály szerint nem lehet eltérni, azonban kivételes esetben, ha a bíróság határozatában ezt megfelelően indokolja, akkor van rá lehetősége. Kivéve magának a Kúriának, ami még indoklás esetén sem térhet el, de jogegységi eljárást maga is kezdeményezhet.

Jogegységi panaszeljárás

A korlátozott precedensrendszer további újítása a jogegységi panasz intézményének a létrehozása. Ezt a speciális perorvoslatot a Kúria határozatai ellen lehet kérni. A felülvizsgálatot a Jogegységi Panasz Tanács végzi melyet a Kúria elnöke vezet és tagjait is ő jelöli ki. Ezzel kapcsolatban Osztovits András megjegyezte, hogy a törvény:

„a végső döntés szempontjából indokolatlan hatalmat biztosít a Kúria elnöke számára”

Ennek fényében talán még érdekesebbé válhat az októberben kinevezett új elnök személye.

A korlátozott precedensjog összegzése

A Magyar Jog c. folyóiratban Osztovits András vitacikkében így értékeli az újításokat:
„a bevezetni kívánt új eszközök jelen formájukban olyan szintű gyakorlati nehézségeket okoznak majd, amik a perek elhúzódásához, ezáltal a jogérvényesítés hatékonyságának csökkenéséhez, jogegység helyett jogbizonytalansághoz vezetnek.”
Ezzel szemben Dr. Varga Zs. András válaszcikkében így ír: „a jogegységet az eddig hatályos rendszer nem volt képes biztosítani.” Továbbá: „Ha a peres felek érdeke, a döntések kiszámíthatósága nem lenne elég, a Kúria tekintélyének megerősítése már biztosan elegendő indok arra, hogy üdvözöljük a decemberi törvényt.”
Az új rendszer bizonyára új kihívásokat fog teremteni és egyben megköveteli a Kúria gyakorlatának szorosabb ismeretét is, amely egy másfajta jogászi gondolkodást is eredményezhet. A kérdés, hogy a magyar jogászi szakmai mennyire lesz képes alkalmazkodni a korlátozott precedensjoghoz.

A cikk megírásához az Arsboni a Jogtár adatbázisát használta.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.