Kötelezettségszegési eljárás indult a német útdíj-szabályozás miatt

Korábbi cikkünkben már érintettük a német úthasználati díj tervezett bevezetését. A német törvényhozás azóta a tervet már el is fogadta és törvényi formába öntötte. A szabályozás azonban európai uniós aggályokat vetett fel. Ennek okán az Európai Bizottság is működésbe lépett, és kötelezettségszegési eljárást indított Németország ellen.

Maut 1

A Bundestag 2015. június 8. napján megalkotta a személygépjárművekre vonatkozó úthasználati díjról szóló törvényt. (1) Ezzel egy időben elfogadtak egy olyan második törvényt is, amelynek alapján a Németországban nyilvántartásba vett személygépkocsik üzemben tartói mentesülnének a gépjárműadó megfizetése alól az úthasználati díj mértékéig. (2)

A Bizottság legfőbb aggályát az állampolgárságon alapuló közvetett diszkriminációval kapcsolatban fejezte ki, amely diszkrimináció jelen ügyben két szinten érhető tetten. Egyrészt a német úthasználók nem lesznek kötelesek az úthasználati díj megfizetésére, tekintettel arra, hogy a gépjárműadójuk a díj pontos összegével csökkenni fog. Másrészt a rövid időtávra szóló és tipikusan a külföldi úthasználók részére szánt matricák az átlagosnál jóval drágábbak lesznek. Más EU-s országok úthasználati díjszabályozásában (pl. Ausztriában és Szlovéniában) ilyen jellegű diszkrimináció nem állapítható meg, ami egyébként éppen a Bizottság korábbi beavatkozásaira vezethető vissza.

Az már a törvénytervezetből kiderült, hogy a sofőrök a személygépjárműveknek a specifikus járműtulajdonságaik (motor nagysága és a környezetvédelmi besorolás) után 10 napra, 2 hónapra szóló vagy éves útdíj-matricát vásárolhatnak meg az arra kijelölt helyeken (pl. benzinkutakon), vagy akár az interneten keresztül is. (3)

A német intézkedés 2013-as hivatalos bejelentése óta az Európai Bizottság intenzív kapcsolatban áll a német hatóságokkal a jogi szabályozásnak az uniós joggal való összeegyeztethetőségének kérdése miatt. Alapos jogi elemzés után a Bizottság többször megosztotta aggályait az illetékes német miniszterrel mind szakértői, mind politikai téren. A végleges törvényszövegek kihirdetését követően pedig a Bizottságnak azt kellett megállapítania, hogy az alapvetően a Bizottság részéről korábban előadott jogi aggályok az állampolgárságon alapuló diszkrimináció miatt változatlanul fennállnak.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Maut 2

A törvények 2015. június 11-ei kihirdetése után az Európai Bizottság eljuttatta a német hatóságoknak írásbeli figyelmeztetését. A Bizottság továbbra is készen áll, hogy konstruktívan együttműködjön a német hatóságokkal, továbbá támogatja az arányos, távolságon alapuló használati díjakat, amelyek jobban megfelelnek a “szennyező fizet” elvnek, valamint az infrastruktúra fenntartásához való megfelelő hozzájárulás elvének. Ennek okán ajánlotta a Bizottság a 2011-ben közzétett Fehér Könyvben az úthasználati díjak és gépjárműadók olyan megtervezését, hogy az árképzés a használók tekintetében a helyes használatra ösztönzésből induljon ki. (4) A Bizottság azonban jelezte, hogy a Németország által elfogadott gépjárművekre vonatkozó úthasználati díj nem egyezik a 2011-es Fehér Könyv céljaival, ugyanis nem veszi figyelembe az úthasználat intenzitásának tényezőjét.

A német hatóságoknak mostantól kezdve két hónapjuk van, hogy a felszólításban előterjesztett bizottsági érveket elfogadják. Ha pedig a Bizottság arra a végkövetkeztetésre jutna, hogy a felszólításokra érkező reakció nem kielégítő, egy Németországnak címzett, indoklásokkal alátámasztott vélemény kiadásáról fog dönteni.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

***

(1) Gesetz zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesfernstraßen vom 8. Juni 2015, BGBl I 2015 Nr. 22 11.06.2015 S. 904.

(2) Zweites Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungssteuergesetzes vom 08. Juni 2015,BGBl I 2015 Nr. 22 vom 11.06.2015, S. 901.

(3) http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/039/1803990.pdf

(4) Fehér Könyv – Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé, COM(2011) 144.

A cikkhez felhasznált írások:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5200_de.htm

http://rsw.beck.de/cms/?toc=njw.root&docid=369978

Képek forrásai: itt és itt

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.