Mérlegen az Alaptörvény – Interjúkötet hazánk új alkotmányáról

Az Ars Boni kiadója, a Stádium Intézet első kiadványa december 10-én jelenik meg a HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó gondozásában. A kötetet december 11-én mutatjuk be a nagyközönségnek, az Ars Bonin pedig részletek lesznek olvashatók az egyes interjúkból.

A Paczolay Péter előszavával megjelenő kötet célja, hogy a közélet iránt érdeklődő közönség számára képet nyújtson azokról a kihívásokról, amelyek elé az Alaptörvény elfogadása óta a hazai politikai és alkotmányos kultúra néz. Mindazokhoz szól, akik szeretnék a napi politikai csatározások egysíkú értelmezésein túl is megismerni országunk új alkotmányát, és kíváncsiak arra, hogy hogyan látja nyolc különböző értékrendű, de a legelismertebbek közé tartozó alkotmányjogász az Alaptörvény megszületésének következményeit. A kötet amellett, hogy lehetőséget ad az interjúalanyoknak a véleményük kifejtésére, megpróbálja őket vitára késztetni az ellentétes álláspontokkal, vagy nem ritkán saját korábbi véleményükkel. Dinamikus, interaktív interjúk születtek, ahol az interjúalanyoknak nem volt lehetőségük mellébeszélésre.

Kötetünkben a következő alkotmányjogászokat szólaltattuk meg: Sólyom László volt köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke, Tölgyessy Péter volt országgyűlési képviselő, politikai elemző, Kukorelli István volt alkotmánybíró, egyetemi tanár, Herbert Küpper a regensburgi Kelet-Európai Jogi Intézet magyar joggal foglalkozó tudományos referense, Jakab András az MTA Jogtudományi Intézet igazgatója, Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, Tordai Csaba volt jogi és koordinációs szakállamtitkár, alkotmányjogász, Trócsányi László volt alkotmánybíró, Magyarország párizsi nagykövete.

boritonagy

Végül szeretnénk megragadni a lehetőséget, hogy itt is köszönetet mondjunk mindazoknak, akiknek a segítsége nélkül ez a könyv nem jöhetett volna létre. Mindenekelőtt köszönettel tartozunk Kukorelli István professzor úrnak, aki kezdetektől segített és bátorított minket a kötet megjelentetésében. Hálásak vagyunk stratégiai partnerünknek, a Mathias Corvinus Collegiumnak és vezetőinek, Tombor Andrásnak és Szalai Zoltánnak a tanácsaikért és támogatásukért. Szeretnénk megköszönni a kiadó részéről Frank Ádám segítségét, aki fontos szerepet vállalt abban, hogy megjelenhessen ez a mű.

Köszönjük mindazoknak az önzetlen segítségét, akik az interjúk elkészítésében, valamint az olykor lélekölő gépelési és szerkesztési munkálatokban kritikájukkal, tanácsaikkal vagy egyéb módon járultak hozzá kötetünk sikeréhez: Dunai Szilviának, Szalbot Balázsnak, Kiss Anna Ritának, Dobos Dórának, Orbán Andrásnak, Ottóffy Zsófiának, Molnár Gergelynek, Barna Dánielnek, Mátyás Ferencnek, Mező Rékának, Milánkovich Andrásnak, Szentgáli-Tóth Boldizsárnak, Weidinger Péternek, Kocsis Gergőnek, Zagyva Dánielnek, Derzsi Vandának, Fárizs Fanninak, Tóth Juditnak. Végül, de nem utolsósorban köszönettel tartozunk Dezső Ilonának a borító megalkotásáért, és szeretnénk köszönetet mondani az interjúk fotóinak elkészítéséért Gyenis Ajándoknak, Tarján Katának és legfőképpen Orbán Attilának.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

 *

A kötetet itt lehet megrendelni, ahol bele is lehet olvasni a szövegbe.

 A képet Orbán Attila/MCC készítette.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.