Közbevételek és költségvetési támogatások – Új szakjogász-képzés a Pázmányon

Már várja jelentkezőit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézetének új képzése, melynek középpontjában a közbevételek és a költségvetési támogatások állnak. A szeptemberben induló Pénzügyi jogi szakjogász képzésről dr. Halász Zsolt tanszékvezető egyetemi docenssel, a képzés szakfelelősével beszélgettünk.

Fotó: Havasmezői Gergely (Deák Intézet)

Miért tartotta szükségesnek a képzés elindítását? Miben különbözik ez más, pénzüggyel foglalkozó képzésektől?

E képzés alapvetően a közbevételekre (adókra, vámokra, stb.) és a költségvetési támogatásokra fókuszál, és mint ilyen, hiánypótló. Léteznek a Deák Intézet kínálatában más pénzügyi témájú képzések (pl. Tőkepiaci és bank szakjogász képzés), de olyan, amely kifejezetten a közbevételek és közkiadások témájára koncentrálna, még nem indult. Nem szimplán adójogi szakjogász-képzésről van szó, hanem egy olyan kurzusról, amely a közbevételek mellett a költségvetési támogatások témáját is átfogja. Az adójog fontosságát talán nem szükséges magyarázni, a költségvetési támogatások témaköre azonban egyfajta mostohagyermek, a pénzügyi témájú oktatás keretében szinte alig foglalkozunk vele más képzéseken.

Hogyan épül fel a képzés?

A két féléves képzés súlypontját az adójogra helyeztük. Különösen is fontosnak tartjuk az adózás elméleti megalapozását, az adóeljárás részletes elemzését és nem hagyjuk figyelmen kívül az adózás nemzetközi vonatkozásait sem a hagyományos adójogi témák mellett. Ezek mellett a képzés részét képezi a vámjog és a TB bevételek rendszere, valamint az állami támogatások versenyjogi és anyagi szabályozása is.

Frissdiplomásként állást keresel?

Most ZV-zel, de szabad pillanataidban körbenéznél a jogászpiacon is? Unod már a földhivatalba járkálást, váltanál egy jobb munkahelyre? Bármi is legyen a motivációd, az Arsboni Karrier oldalán friss-ropogós állásajánlatokkal várunk Téged.

Mekkora szerepet kap a gyakorlat az oktatás során?

Általános jelleggel tartjuk fontosnak, hogy a képzés egyszerre nyújtson megalapozott elméleti és gyakorlati ismereteket. Fontos azonban látni, hogy nem egy adószakértői képzést indítunk, amelyben minden egyes gyakorlati problémára választ keresünk és adunk. Szeretnénk egy, az alapképzésnél erősebb elméleti megalapozást adni, ugyanis elsősorban ez tud időtálló lenni. Mindez nem jelenti azt, hogy figyelmen kívül hagynánk a gyakorlati kérdéseket, hiszen pl. az adóeljárás, vagy a nemzetközi adójog témakörét éppen azért oktatjuk nagyobb időkeretben, hogy legyen elég idő gyakorlati kérdések részletes áttekintésére is. Próbálunk tehát egyfajta egyensúlyt találni az ésszerű elméleti megalapozás és a gyakorlatorientált oktatás között.

Milyen szempontok játszottak szerepet az oktatók felkérésénél?

Két szempont vezérelt bennünket. Egyrészt, hogy e képzésben minél nagyobb arányban vegyenek részt a Kar felkészült oktatói, itt alapvetően a Pénzügyi Jogi Tanszék oktatóira: dr. Békés Balázsra, dr. Szabó Ildikóra és dr. Varga Erzsébetre gondolva magam mellett. Ugyanakkor bármennyire is szeretnénk, nem tudunk minden szakterület mesterei lenni, és ezért néhány tárgy esetében külsős szakembereket is felkértünk az oktatásban való közreműködésre, a TB-befizetések (dr. Gergely Katalin), a vámjog (dr. Bácsi Krisztián), az illetékek (dr. Dezső Róbert), illetve az állami támogatások joga (dr. Remetei-Filep Zsuzsanna) területén. Többségük már korábban is oktatott a Deák Intézet képzésein, miközben napi munkájukat végzik a Pénzügyminisztériumban, vagy neves ügyvédi irodáknál.

Kiknek ajánlja elsősorban?

Egyre többen ismerik fel, a hagyományos jogászi témák – legyen az polgári, közigazgatási, vagy büntetőjogi irányú – legtöbbje valahol a pénzügyek intézésének illetve szabályozásának valamely részterületéhez kapcsolódik. A pénzügy témák döntő része a különböző jogalanyok és az állam pénzügyi kapcsolatit is érinti az adózáson vagy a támogatásokon keresztül. E téma tehát megkerülhetetlen szinte minden jogász számára. A képzést ezért első sorban mindenkinek ajánlom, másod sorban pedig azon jogász kollégáknak, akik kedvet és érdeklődést éreznek ahhoz, vagy szükség érzik, hogy az adójogban és a költségvetési támogatások szabályozásában részletesebben elmélyedjenek.. E képzés ugyanakkor nem adótanácsadói képzés, hanem alapvetően azokra fókuszál, akik e témákkal jogászi tevékenységük keretében kívánnak foglalkozni és a jogászi munkájukhoz szükséges mélyebb ismereteket szeretnék megszerezni.

A képzésről további információkat itt lehet találni.

Fotó: PPKE ITK Vizuális Műhely

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.