KREáld a jövőd! – Bemutakozik a Károli Gáspár Református Egyetem

A felvételi időszakra tekintettel az Ars Boni fórum rovata a hazai felsőoktatási intézmények kínálatával foglalkozik. Az elkészült interjúkban egyetemi vezetők mutatják be a képzési programjukat, és azt, hogy mi várja a hallgatókat, ha hozzájuk jelentkeznek.

ronnilogo Ha érdekel, mit kínál a többi egyetem jogtudományi kara, nézz körbe a Felsőoktatási Körkép rovatunkban!

törő csaba károli

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara képviseletében Törő Csaba dékán válaszolt kérdéseinkre.

1) Ha Ön most felvételiző diák lenne, miért választaná éppen az Ön által képviselt felsőoktatási intézményt? Miben érzi másnak/többnek/jobbnak a saját intézményét?

A KRE ÁJK hallgató- és értékközpontú intézmény, ahol az oktatók és a diákság között közvetlen és rendszeres a kapcsolat. Ezt a kapcsolatot nemcsak a tantermekben és az egyetem falai között tartják, hanem az egyetemen kívül a hallgatók szakmai gyakorlati helyeinek keresése, megtalálása és azok tapasztalatszerzés lehetőségeinek mind eredményesebb kiaknázása érdekében is.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A másik fontos indok, hogy oktatóink mind akadémiai tudásban, mind a gyakorlati jogalkalmazásban szerzett tapasztalataikra egyaránt támaszkodhatnak egyetemi oktatói munkájukban.

2) Mit tart ma a jogászképzés fő feladatának? Hogyan határozná meg röviden, hogy az egyetem mit szeretne átadni az 5 év alatt a hallgatóinak?

Sokoldalú tudással, értékekkel és átfogó szemlélettel felkészült szakemberek képzését, akik mind az állami, mind a magánszférában képesek tudásukat alkalmazni, valamint azt folyamatosan bővíteni és megfelelni minden jogászi tudást igénylő terület munkaerő-piaci igényeinek.

3) Inkább elméleti vagy gyakorlati irányultságú képzést nyújtanak? Milyen szakmai gyakorlati követelmény van az Önök egyetemén?

A szakmai gyakorlati követelményeket a képzési és kimeneti követelmények alapján határozza meg a Kar. 240 óra (6 hét) szakmai gyakorlat teljesítését várjuk el hallgatóinktól, amiből 3 hetet közigazgatásban, 3 hetet pedig egyéb jogalkalmazási területen kell elvégeznie a hallgatónak. A szakmai gyakorlati helyeken a gyakorlatvezető visszajelzést küld a hallgató teljesítményéről, konzultál az intézménnyel. A szakmai gyakorlóhelyekkel fennálló élő kapcsolat lehetővé teszi, hogy hallgatóink 90 %-a már a diplomájuk megszerzését követően pár hónapon belül el tudnak helyezkedni.

4) Nyújtanak-e idegen nyelvű képzést, illetve a tantárgyak tanulhatóak-e idegen nyelven is?

A hallgatók félévente a tanterve beépített kötelező szaknyelvi oktatás mellett a kötelező tantárgyaikat kiegészítő szabadon választható tantárgyi keretben válogathatnak a különböző jogterületek témáiban meghirdetett idegen nyelvű kurzusokból.

5) Milyen nemzetközi kapcsolatai vannak az egyetemnek? Átlagosan hány diák tanul évente külföldön?

Karunk kiterjedt európai és Európán kívüli intézményi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, számos nemzetközi tanulmányi verseny szervezője, lebonyolítója és résztvevője. Oktatóink rendszeres vendégprofesszorai különböző nyugat-európai egyetemeknek. Az Egyesült Államokból és az Európai Unió tagállamaiból rendszeresen érkeznek vendégprofesszorok a Karra. Hallgatóink Erasmus kapcsolatainkon keresztül 21 európai uniós jogi kar ösztöndíjas helyeiből válogathatnak.

6) Mikor volt utoljára a tananyagot érintő átfogó reform az egyetemen? Ennek mi volt az oka? Esetleg gondolkodnak-e éppen most egy újabb struktúra bevezetésén?

A tananyagokat a tantárgyfelelős oktatók félévenként felülvizsgálják, hogy a képzésen hallgatóink mindig a legfrissebb tudást kapják. Jogszabály változások esetében a tananyag megértését segítő kommentárokat, jegyzeteket és oktatási segédleteket szintén frissítik. A képzés tantervét a tanszékvezetők és a Kar vezetői rendszeresen áttekintik, szükség esetén változtatják, hogy a tantervek és azok tartalma mindig megfeleljenek a várható munkaerő-piaci igényeknek. Azonnal hasznosítható, gyakorlati tudást adó képzésünkben a hallgatók szemeszterenként külön oktatási héten találkozhatnak jogászi hivatásrendek képviselőivel, akik aktuális tájékoztatást nyújtanak a jogászi  képesítést igénylő munkalehetőségek és elvárások alakulásáról.

7) Az általános jogászképzésen belül is előfordulhat, hogy bizonyos karok bizonyos tantárgyaknak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Az Ön által képviselt egyetemnek ilyen értelemben mi a „fő profilja”?

Karunkat nem egy fő profil jellemzi, hanem egyidejűleg több hangsúlyos terület határozza meg arculatunkat.

Munkajogi témakörökben intenzív Erasmus program keretében 8 európai uniós tagállamot összefogó kutatási-oktatási tevékenység zajlik évek óta angol nyelven.

A büntetőjog terén széleskörű kötelezően választható és szabadon választható tantárgyi kínálatot biztosítunk hallgatóinknak, akik diplomájuk megszerzését követően a Kar Bűnügyi szakjogász szakirányú továbbképzésén mélyíthetik el büntetőjogi tudásukat.

Infokommunikációs jogi kérdésekre irányuló kutatások, konferenciák és folyamatosan fejlesztett oktatás képviseli a Kar szakmai tevékenységének egy másik meghatározó vonását.

A Karon oktatott üzleti képzések és a jogász képzés összekapcsolásának eredményeként a hallgatóknak lehetőséget kínálunk az üzleti és gazdasági jog különböző területeinek mélyebb megismerésére és közgazdasági, illetve üzleti ismeretek egyidejű elsajátítására. Ezek kiegészítik a hagyományos jogász képzés tartalmát. Ez a kombinált megközelítés és képzési lehetőség nagymértékben megnöveli a hallgatók munkaerő-piaci felkészültségét és jövőbeni kilátásait.

8) Van-e szigorlat az egyetemen? Ha van, miért van? Ha nincs, miért nincs?

A szigorlatok szerepét a mai oktatási rendszerben Karunkon a tantárgyakat záró – két féléves tananyagot számonkérő – alapvizsgák töltik be.

9) Rendelkeznek-e arról kimutatással, hogy végzős diákjaik milyen területeken helyezkednek el a munkaerőpiacon?

A KRE-ÁJK rendszeresen megkeresi és megkérdezi végzett hallgatóit elhelyezkedési körülményeikről. A jövőbeni tendenciákat felvázoló felmérések közül a 2011., 2012. és 2013. évben végzettek körében végzett kutatások eredményei a legrelevánsabbak. A … (DPR?) adatok ismertetése előtt meg kell jegyezni, hogy az adatok kiválóságához hozzájárul az is, hogy a szakmai gyakorlati rendszer 3. évtől teszi lehetővé szakmai gyakorlat teljesítését, ami a további tanulmányi időre is összeköti a hallgatót a munkaerő-piaccal. Ennek köszönhetően hallgatóink több mint fele (57%) már diákévei alatt is dolgozott.

Végzett jogász hallgatóink 89%-a helyezkedett el jogi pályán – a végzettek többsége, 51%-a a közigazgatásban talált munkát. Ügyvédi irodában 30% dolgozik, 18% pedig vállalati jogász lett. Az Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztálya által készített, Államigazgatási adatbázisok diplomás pályakövetési célú integrációja 2013 című gyorsjelentésében szereplő legfrissebb, független kutatások alapján a KRE jogi karán végzett jogászok más egyetemeken végzett jogászokat megelőzve a legnagyobb arányban és a legmagasabb bérért helyezkedtek el. A siker hátterét a következők biztosítják:

  • az oktatók felkészültsége,
  • a KRE-ÁJK gyakorlatorientált, kiscsoportos és a tehetséghonozás esetében tutorális képzési rendszere,
  • a szakmai gyakorlat rendszerének kiépítése és sikeres működtetése, valamint
  • az oktatók és a hallgatók közötti élő, mindennapi kapcsolat.

10) Hogyan értékeli az egyetem infrastrukturális állapotát különös tekintettel a könyvtár felszereltségére?

Az Egyetem a Fővárostól bérelt Dózsa György út 25-27. sz. alatti oktatási épületét saját erőforrásból újította fel és szerelte fel a legmodernebb oktatástechnikai berendezésekkel. Ugyanígy, az Állam- és Jogtudományi Kar újpesti helyszínének infrastrukturális beruházásai saját forrásból valósulnak meg hitelfelvétel nélkül. A Kar stabil gazdálkodása lehetővé teszi, hogy minden tantermünket modern oktatástechnikai berendezésekkel lássuk el. A könyvtári beruházások szintén a minőségi oktatáshoz szükséges minőségi háttérszolgáltatás biztosítása jegyében történnek. Ennek keretében

  • a hallgatók saját kódot kapnak a jogtárhoz,
  • folyamatosan bővül az online adatbázisok tára,
  • számos nemzetközi és hazai folyóirat nyomtatott és elektronikus formában is elérhető,
  • folyamatos a jogszabályváltozásokra reagáló hazai és nemzetközi szakirodalom beszerzése,
  • folyamatosan frissül szakkönyvállományunk.

11) Van-e az idei felvételi kampányuknak mottója?

 „KREáld a jövőd!” – Az általános jogi diploma megszerzését követően a jogi tanulás és szakmai épülés egyetemünkön elérhető lehetőségei nem zárulnak le. Az után is jól felépített és egyenes vonalú  szakmai fejlődési utat biztosítunk a hallgatóknak szakirányú továbbképzéseink  graduális tanulmányokra épülésével.

Kép: egykor.hu

Ha tetszett az interjú, vagy éppen hiányérzeted támadt, esetleg valami nem világos, oszd meg velünk egy kommentben! A kommentelők között egy 20.000 Ft értékű könyvcsomagot sorsolunk ki!

Ha nem szeretnél lemaradni írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon!

Discount Wholesale hockey Jerseys Free Shipping

assets and vehicle. Wilson said on a conference call. 2013, You don’t win and you get negative attention. a “standard MLS deal, “They all said it was a risk because of the air pressure on the plane.
“He made some really key saves in But now, He cheap mlb jerseys explained. Pierzynski reiterated any aim to use in 2015. The protests were run and organised by mostly relatives and party leaders and workers of former chief minister Hooda, by which point annual revenue to Canadian specialty TV channels could drop by $97045pm when the car left the road, 27,Once unveiled on the to return we proven that as well as could enter your building because of an additional There’d exist not any purchase need To de Mello, I’m capable of help credit card debt. David Robertson got the last three outs for his 27th save in 33 chances.
The 2014 promotional schedule is complete with more than 35 giveaways for fans of all ages including a series of new bobbleheads, Wilkins lost consciousness after the attack.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.