Megérkezett az új Be.

Már olvasható a parlament honlapján az Igazságügyi Minisztérium törvényjavaslata, amely az új büntetőeljárási törvényt tartalmazza. A Trócsányi László miniszter által beterjesztett monumentális dokumentum 2018-ban lépne a jelenleg is hatályos, 1998-ban elfogadott Be. helyébe, amennyiben az Országgyűlés megszavazza.

A törvényjavaslatot Trócsányi László, igazságügyi miniszter terjeszti be

Az új kódex 111 fejezetből és 879 szakaszból áll, és több változtatást is tartalmaz. Többek között bevezetné, hogy a bűncselekmények felderítése és bizonyítása érdekében folytatott titkos információgyűjtés szabályai teljes egészében a Be.-be legyen integrálva. Emellett létrehozna egy új eljárási szakaszt is, amely a nyomozást előzné meg, és azoknak az információknak az összegyűjtése lenne a feladata, amelyek a nyomozás elrendeléséről szóló döntéshez szükségesek.

Az új kódex erősítené még az ügyész szerepét a bűnüldözési célú titkos információgyűjtésben, ahol már sem a rendőrség, sem a NAV nem folytathatna tevékenységet a felügyelete nélkül. Új jogintézményt is létrehozna a javaslat, a vádemelés elhalasztása helyébe lépne az ügyészi felfüggesztés, amely minden olyan bűncselekmény esetén alkalmazható lenne, amikor az elkövetőnek az eljárás megindulását követő magatartásától függ a büntethetősége.

A 315 oldalas jogszabály szöveghez a minisztérium 274 oldalnyi indokolást is csatolt. A törvényjavaslatot a parlament később fogja tárgyalni.

***

Cikkíró Pályázat

Van egy érdekes témád?

Ez most nem egy évfolyamdolgozat, hanem az Arsboni ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Cikkíró Pályázata!

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

Jegyzetek

A kép forrása: itt.
Molnár Kristóf

Molnár Kristóf

Molnár Kristóf az Arsboni volt gyakornoka, 2017 eleje óta content managere. Az ELTE harmadéves joghallgatója. Online marketinggel, social media felületek kezelésével és a szakmai tartalmak megjelentetésével foglalkozik. Az alkotmányjog államszervezeti része áll érdeklődésének középpontjában, jelenleg a Kormány felelősségi kérdéseit kutatja.
Molnár Kristóf

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.