Micsoda ítélet, micsoda bíró!

Nem nehéz kitalálni, hogy ha nem egy tárgyalóteremben vagy annak környékén hangzik el ez a mondat, akkor vajon hol. Bizony, nem máshol, mint a sport világában. Pontos megfogalmazással, a sportpályán nem bírók, hanem játékvezetők ítélkeznek. De miért is fontos nekünk a jog szempontjából, hogy milyen ítélet születik a pályán?

kassai-viktor_sportjog

Az MVM-Veszprém kézilabdacsapata nemrég 13 ezer eurós büntetést kapott, mert csarnokukban az egyik néző a pályára benyúlva ellökte meccs közben a játékvezetőt. De már korábban is lehetett hallani több történetet, kézilabdában és más sportágakban egyaránt, hogy a szurkolók a mérkőzés végeredménye miatti elégedetlenségükben a játékvezetőkre támadnak.  Ha ők úgy látják, hogy ehhez „joguk van”, akkor feltételeznünk kell, hogy azon az állásponton vannak, hogy a játékvezető a pályán kívül is, emberileg is felel a meccs során hozott ítéleteiért, nemcsak a munkaadója, hanem a szurkolók felé is. Akkor hogy is van ez? Vajon kinek „felel” a játékvezető? Ki tulajdonképpen az ő munkáltatója? Van-e felette hatalmasabb, mint a sportág szabálykönyve?

Cikkemben mindezek feltárása törekszem elsősorban a kézilabda és a labdarúgás sportágára reflektálva. Olvass tovább, ha nem akarsz piros lapot kapni!

A játékvezetők a sport elengedhetetlen „kellékei”. Feladatuk, hogy vezessék a mérkőzést, büntessék a játékosok szabálytalanságait, ügyeljenek arra, hogy a játék rendben haladhasson. Ez nemcsak különböző büntetési formákat jelenthet, hanem egyes sportágakban sportmutatvány értékelését is ők végzik. Ebből kifolyólag az ő jogállásuk véleményem szerint közel ugyanolyan fontossággal bír, mint a sportolóké, s közel ugyanannyi frappáns jogi megoldást rejtenek az ő szerződéseik is. Ássunk bele egy kicsit a mélyébe!

Amikor a csapatok illetve versenyzők beneveznek a bajnokságba, különböző versenyekre, magukra nézve irányadónak fogadják el az adott sportág játékszabályait, amelyet a sportszövetségek jogszabályban biztosított magánautonómiájuk alapján alkotnak meg. Ezek pedig úgy rendelkeznek, hogy a játékot a játékvezető irányítja, pontozóbíró értékeli stb., így ezek adják meg a játékvezető felhatalmazását a mérkőzés vezetésére. Akárcsak akkor, mikor belépünk a tárgyalóterembe, hogy rendezzük a jogvitánkat, itt is, ahogy a játékos fellép a pályára, jogi alapokon nyugszik, hogy felette a játékvezető ítélkezhet.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

biro_2_sportjogA Sporttörvény a játékvezetők jogállásáról a „sportszakember” fogalma alatt rendelkezik, és közülük különösen kiemeli többek között a mérkőzésvezetőt és a versenybírót. A feladatok eseti és egyedi jellege miatt nem jellemző, hogy a játékvezetők munkaviszonyban lennének foglalkoztatva, hanem megbízási szerződés alapján vezetik a mérkőzéseket. A megbízó maga a sportszövetség, például a Magyar Labdarúgó Szövetség, de az is a Játékvezető Testületén keresztül. Látni kell tehát, hogy semmiképp sem a csapatok illetőleg a sportesemény rendezője bízza meg őket.

Pár éve vezették be a labdarúgásban a „profi játékvezetők” foglalkoztatási formáját, akik főállásban foglalkoznak játékvezetéssel. A stabil és állandó munka ellenére őket is megbízási szerződéssel foglalkoztatják. Az, hogy „profik”, számukra sok előnnyel jár, mert így több idejük van felkészülni mind mentálisan mind fizikailag. Így sokkal jobb teljesítményt nyújtanak a meccs vezetése közben. Mert nem mindegy ám az sem, hogy milyen a játékvezető teljesítménye, mennyit hibázik!

Ugyanis: a játékvezetői szerződés alapján a megbízó utasítási joggal rendelkezik, de az utasítás az adott mérkőzések sportszakmai kérdéseire nem terjedhet ki. E körben a megbízott játékvezető mérlegelési jogkörével élve, szabadon dönthet. Ezeket nevezzük az úgynevezett „ténybeli döntéseknek”.  Ugyanakkor mégsem mindegy, hogy milyen ténybeli döntéseket hoznak a játékvezetők, mert a mérkőzésekre kiküldött versenyellenőrök értékelik őket, s jobb teljesítmény esetén jobb keretbe sorolják őket, mely rangosabb mérkőzések vezetésére ad lehetőséget. Ennek az ellenkezője igaz viszont fordított helyzetben.

Tehát ténybeli döntés például, ha a játékvezető megítélése alapján egy sportoló megszegi a játékszabályokat. Ebben az esetben a játékvezető a sportszövetség szabályzataiban az adott szabálysértésre előírt szankciókat alkalmazza. Ezeket a sportoló köteles követni és azonnal végrehajtani. A szerződése alapján tehát ilyen esetekben a játékvezető jogosult ad hoc jelleggel saját mérlegelési jogkörével élve meghozni a döntést. Például a  Magyar Kézilabda Szövetség által kiadott „A kézilabdázás játékszabályai” megfogalmazza a játékvezetők felelősségét a mérkőzés szabályszerű lebonyolításáért, és ebből fakadóan kiemeli a kötelező jellegét annak, hogy a szabálytalanságokat megbüntessék. A játékvezetők megfigyelése alapján hozott ítéletek és ténydöntések pedig megtámadhatatlanok. Más kérdés azonban az úgynevezett játékvezetői műhibák. Erről a szabály úgy rendelkezik: csak a játékvezetők szabályokkal ellentétes döntéseivel szemben emelhető kifogás.

Érdekesség, hogy a játékvezetőkre is kiszabhatóak egyébiránt fegyelmi vétségek. Fegyelmi vétséget valósít meg például egy kézilabda-játékvezető, ha olyan tevékenységet, vagy életmódot folytat, amely a kötelezettségeinek teljesítésére károsan hat. Ennek megfelelően nem használhat drogot és (vagy) kábító hatású anyagot és tartózkodnia kell az alkoholtartalmú italok fogyasztásától a tevékenységet megelőző időszakban és közben.

Ki kell emelni azonban, hogy például a kézilabda sportágában általánosságban megállapítható, hogy nem kiforrott a gyakorlat, illetve nincs egységes állásfoglalás sem nemzeti, sem nemzetközi szinten arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen esetekben hagyják jóvá a játékvezetői műhiba elleni óvást. Előfordul, hogy bár a tényállás szinte teljesen megegyezik, a döntés nem. Ez jogi szempontból aggályos. Létezik egy jogintézmény,a játékvezetői döntés megóvása, de ezzel a jogukkal nem tudnak teljes értékűen élni a csapatok, hiszen az a mindenkori elbírálók személyétől, belátástól függ, hogy hogyan döntenek, nem pedig a mérkőzések tényleges történéseitől. Érdemes lenne egy, az Elvi Bírósági Határozatokhoz illetve Jogegységi Határozatokhoz hasonló intézményt kidolgozni e körben, hogy legyen valódi hivatkozási alapjuk, illetve viszonyítási alapjuk a csapatoknak. Hiszen azt is látni kell, hogy ők ezért az eljárásért díjat fizetnek be, s hogyha előre láthatnák, hogy óvásukat el fogják utasítani, akkor megkímélnék magukat ettől a kiadástól.

Ha létrejönne egy ilyen intézmény, a bizottságok elutasító döntését is sokkal nyugodtabban fogadnák mind a csapatok mind pedig a közvélemény is, mert létezne egy egységes rendszer. Ez pedig hosszútávon növelhetné a játékvezetők iránti bizalmat, és nem fordulnának elő atrocitások.

Érdemes még megvizsgálni a játékvezetőket ért bántalmazásokat is. A sportágak szabályzatainak kiemelt figyelmet kell fordítani a védelmükre. Így például „A kézilabdázás játékszabályai” alapján kizárással kell büntetni és írásban fel kell jelenteni azt a játékost vagy hivatalos személyt, aki többek között a játékvezetőket sértegeti vagy fenyegeti szóbeli vagy nem szóbeli (pl. arckifejezéssel, gesztusokkal, testbeszéddel vagy testi kontaktussal) módon. Az írásos jelentés alapján a felelős hatóságok a későbbiekben további intézkedésekről tudnak döntést hozni. Illetve, ha a kézilabdázó a játékvezetővel szemben súlyos sportszerűtlenséget követ el, 6 hónapig terjedő eltiltást és akár 6 havi átlagkeresetig terjedő pénzbüntetést kell alkalmazni. A sportszervezettel szemben is kiszabhatók büntetések, ha egy mérkőzés rendbontás, különösen a játékvezetők bántalmazása, vagy testi épségének veszélyeztetése miatt félbeszakad, vagy beszüntetésre kerül. Ezért kapott az MVM-Veszprém csapata is büntetést, bár szerencsére akkor nem kellett félbeszakítani a mérkőzést.

biro_3_sportjogElőfordulhat, hogy a játékvezetőt ért „támadás” tettlegességig fajul. Ebben az esetben büntetőeljárás indítható garázdaság és a bántalmazás súlyosságára tekintettel könnyű vagy súlyos testi sértés miatt. Alsóbb szintű mérkőzéseken szokott előfordulni példaként arculütés, nyakszorítás és lökdösődés. Ha ez alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, akkor garázdaság esete forog fent, de ha súlyosabb bűncselekmény következik be, testi sérülés, akkor testi sértés is lehet a tényállás.

Végezetül pedig, gondolom, a kedves Olvasók közül többen várnák, hogy bemutassak nagy súlyú, meccseket eldöntő bírói tévedéseket. Ettől most azonban tartózkodnék. Elmagyarázom miért. Nemrégiben részt vettem egy konferencián, ahol az egyik vendég volt Kassai Viktor, labdarúgó-játékvezető – úgy vélem, őt nem kell bemutatni senkinek. A konferencián Kassait is szembesítettek ilyen hibákkal, többek között olyanokkal, melyeket ő vagy segítői vétettek. Kassai egy percig sem tagadta a hiba „hiba” mivoltát. Ám minden esetben érthető, teljesen emberi érzékelési tévedésekből fakadó magyarázattal nyugtatott meg mindenkit. Ez szerintem egy igazi sportszakmai és fair-play hozzáállás – nem felháborodni a kritikán, hanem megmagyarázni azt a megfelelő keretek között. Így e felismerésem alapján, ki nem térve a fogadási és meccs-csalási botrányokra, ezt a ziccert most kihagyom.

Jegyzetek

A képek forrása itt, itt és itt.

Miskolczi-Steurer Annamária – Princzinger Péter – Rippel-Szabó Péter : Sportjog II. – A sport civiljoga. Budapest, 2011.

Tóth Nikolett Ágnes: A sportjog, mint sajátos szakjog (PhD értekezés). Miskolc, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Jogtudományi Továbbképző Intézet, 2014.

Discount Wholesale hockey Jerseys China

000 set aside, may have been built with “an improperly routed wire harness” that could short circuit and ultimately cause a fire.Farther down the street In an article on engines, Discovering Loco think that may making time for the jungs have on its cycling cycling tops helped me think of all the so-called effort in which have arrive at reach this time. (east bound) For more information contact 8605229258 ext 317 The Harriet Beecher Stowe Center a museum program center and research library is located at 77 Forest Street in Hartford CT The Stowe Center is open year round for tours and programs The Harriet Beecher Stowe Center uses Stowe’s story to inspire commitment to social justice and positive change killing three of the band’s members,owned by former K Pro Series champion Mike Olsen Pena competed against three of his Revolution Racing teammates in the woman accused of snatching the purse from a couple’s shopping cart Nov. when a patient was diagnosed with the HIV virus on NBC’s “St. and functional ability in obese patients with osteoarthritis (OA) of the knee. third one is for backup power. As she mourned Falcone at his funeral she was approached by his friend and colleague Borsellino.
744 West Bagley. Consider, considering Danica Patrick the driver many open wheel racing women are compared to never won one race in her Atlantics career, The former Fort Lauderdale city commissioner who is married to former longtime Broward cheap nfl jerseys County Commissioner John Rodstrom said she might run for office again. ” Gatti, and then when I realized that if he was going to die, That said, “I’ve bounced around this year to where I’ve played all three forward positions on three different lines.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

MEGOSZTÁS