„Nem nézhetünk szembe egy permanens problémával úgy, hogy vészhelyzetekre kitalált szabályokat alkalmazunk.” – Interjú Michel Troper professzorral

A francia Alkotmány módosításáról szóló hírek vitákat gerjesztettek annak szükségességéről, valamint a rendkívüli állapot kihirdetéséről Franciaországban, amelyre a november 13-i párizsi támadások után került sor. Az európai integráció továbbá olyan nehézségekkel néz szembe, mint a menekültkrízis és Nagy Britannia kilépése az Unióból.  A témában a francia jogbölcselőt, Michel Troper professzort kérdeztük, aki az MTA Jogtudományi Intézetén tartott előadást a szuverenitásról.

fr1-800x570

Magyar szemszögből érdekes, hogy Franciaországban háromféle rendkívüli állapot létezik és jelenleg az état d’urgance szabályozását alkotmányos szintre akarják emelni. Hogyan lehetséges a francia alkotmányjogban, hogy ezt rendelet szabályozza és nem az alkotmány?

Nos, az alkotmány 60. cikkelye rendkívüli körülményekre vonatkozik és csak egyszer használták, 1961-ben, egy katonai puccs miatt. De ehhez igazán borzasztó körülmények szükségesek: olyanok, amelyek az állam működését szakítják meg. Most nem ez volt a helyzet, ezért nem használhattuk. Az Alkotmány egy másik lehetőséget is biztosít, amelyet l’état de siege-nek hívnak. Ilyen helyzetben a politikai és közigazgatási hatalom a hadseregre száll át. 1955-ben, az algériai háborúban nem akartak ezzel élni, nem akartak ennyi hatalmat adni a hadseregnek. Ezért találták ki a l’état d’urgence intézményét, hogy a prefektor és a végrehajtás hatalmát kibővítsék. Ezt vették igénybe az algír háborúban, néhány alkalommal az Ötödik Köztársaság ideje alatt és ezzel élt Jacques Chirac a 2005-ös zavargások során. Novemberben pedig újra alkalmazásra került.

Ha tehát továbbra is érvényes törvény, miért vált fontossá az Alkotmány felülvizsgálata?

Valóban, nem nyilvánították alkotmányellenesnek, és elég valószínűtlen, hogy a Conseil Constitutionel érvénytelennek mondja ki. Csak a miniszterelnök, Hollande állította, hogy a l’état d’urgence alkotmányos alapokat igényel. A szakma nagyrészt egyetért abban, hogy nem volt rá szükség. A rendkívüli állapotot közvetlenül november 13-a után hirdették ki egy 12 napos időtartamra, majd november 20-án meghosszabbították három hónappal, februárban pedig újabb három hónappal meghosszabbították májusig.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

fr2

Mik a módosítás ellen szóló érvek fő pontjai?

A legtöbb jogtudós úgy gondolja, hogy ha módosítani akarod az alkotmányt, akkor tedd meg nyugodtan, de mindenképp legyen benne egy korlát, hogy hányszor hosszabbíthatod meg, milyen az ellenőrzés jellege és milyen jogi felülvizsgálatokat lehet alkalmazni a rendkívüli állapot ideje alatt. De nem ez a helyzet állt fenn, ez a javaslat nagyon tág. Remélhetőleg van olyan szerves jog, amely ezeket a kérdéseket szabályozza, de még nem ismerjük annak lényegét.

Gondolja, hogy a francia Parlament megszavazza a módosítást?

Még nem biztos, de a Nemzetgyűlés már elfogadta és a Szenátus valószínűleg márciusban vitatja meg. Ez csak az első lépés, a második lépés az, hogy a Nemzetgyűlés és a Szenátus tagjai Versailles-ban üléseznek és ott 3/5-ös többség szükséges. Ma még nem tudjuk, hogy sor kerül-e erre a második lépésre, főleg azért, mert a Szocialista Párt nem egységes, sok tagja nem fogja elfogadni a módosítást. (Az interjú óta a Szenátus elutasította az Alkotmány módosítását – a szerk.)

Önnek jogtudósként mi a véleménye a felülvizsgálatról és arról a javaslatról, amely elvenné a francia állampolgárságot?

Ez két különböző probléma és csak azért függnek össze, mert François Hollande a versailles-i beszédében összevonta a kettőt. Leginkább politikai okokból tette, mert a konzervatívok és a szélsőjobb így akarta, és Hollande-nak szüksége van a jobboldal támogatására annak érdekében, hogy újraválasszák 2017-ben.

Tehát politikai okok állnak a hátterében, nem pedig alkotmányos érvek?

Abszolút, alkotmányos szempontból szükségtelen volt.

Néhány emberi jogvédő csoport úgy gondolja, hogy a rendkívüli állapot májusig tartó meghosszabbítása aránytalan volt. Megalapozott az aggályuk?

Véleményem szerint sokan jogosan gondolják úgy, hogy nem az a baj, hogy aránytalan volt, hanem, hogy nem megfelelő a probléma megoldására. Hiszen

a rendkívüli állapot olyan szabály, amely időlegesen, egy viszonylag rövid időtartamra alkalmazható, míg a terrorizmus huzamos ideig tart. Nem nézhetünk szembe egy permanens problémával úgy, hogy vészhelyzetekre kitalált szabályokat alkalmazunk.

Izraelben 60 éve rendkívüli állapot forog fenn. Ha szélesíteni akarjuk a végrehajtó hatáskört terrorizmus esetén, akkor a terrorizmusra vonatkozó állandó jogszabályokat kell szigorítanunk. Tulajdonképpen az ilyen drámai, a jobboldalt kielégítő megoldások használata szimbolikus, és alkotmányosan nem megalapozott.

fr3-800x450

Az Európai Unió kontextusát tekintve, mit gondol, Európában ki szuverén vagy kik a szuverének?

Az én álláspontom szerint az államok. Az európai integráció ellenére az államok azok, amelyek a szerződéseket megkötik és maga az Európai Unió sem más, mint egy szerződés. Természetesen nagyon alaposan kidolgozott, de akkor is csak egy szerződés, amelytől az államok bármikor elállhatnak, mint ahogy azt Nagy-Britannia is teszi jelenleg. Másrészt, még a működő Európai Unióban is ott van a szuverenitás. Például abban a jelentős vitában, hogy az EU jog felülírja-e a nemzeti jogot, a Francia Alkotmánytanács (a francia Alkotmánybíróság megfelelője – a ford.) szerint a Lisszaboni Szerződés egy rendelkezése alapján az EU jog felülírja a nemzeti jogot. Ugyanakkor a Tanács azt állítja, hogy ez nem a szerződésből kifolyólag van így, hanem a Francia Alkotmány 88. Cikke miatt, amely kimondja az EU jog felsőbbségét a francia nemzeti jog felett – az Alkotmányt viszont bármikor megváltoztathatjuk. Ezenfelül az EU-s jog a nemzeti jogot csak egy bizonyos szintig írhatja felül, a Francia Alkotmány alapvető elveit nem befolyásolhatja. Tulajdonképpen ez a szuverenitás lényege.

Ha már a szuverenitásról beszélünk: lehetséges az az elgondolás, ami az EU-t egyetlen állammá egyesítené?

Lehetséges lenne. Ha az EU föderációvá válna, szuverén lenne. Ez volt 2004-ben az EU Alkotmány célja, amelyet aztán Franciaországban és Hollandiában a népszavazás visszautasított. A korai szakaszokban az volt az elképzelés, hogy az alkotmányt többséggel lehetne módosítani, mint egy rendes alkotmányt, nem pedig egyhangú szavazattal, mint egy szerződést. De ez a koncepció kudarcot vallott és a delegáltak a gyűlésen elutasították az ötletet. Ha egy napon az a helyzet áll elő, hogy szuverén szövetségi egységként megváltoztathatja a saját alkotmányát, akkor állammá alakul és szuverén lesz.

Gondolja, hogy Franciaország, Németország és a többi, az EU magját képező állam egy kisebb uniót fog alapítani, amelyből kimaradnak a kelet-európai országok?

Valóban van Európának egy magja, de ez nem jelenti azt, hogy ezek mind egy állammá szerveződnének. Lehetséges, hogy néhány ország, például az eurózóna tagjai, új integrációt formáljanak. Úgy gondolom ez két különböző kérdés. Azt nem hinném, hogy az eurózóna összes tagállama beletartozna ebbe a formációba. Néhány állam viszonylag erős, például Németország, Franciaország, Hollandia és Belgium, míg más országok, mint Görögország és Portugália szintén tagjai az eurózónának, azonban nem feltétlenül tartoznának bele az új integrációba.

Kálmán Bence, Papp Dorottya

***

Ha nem szeretnél lemaradni további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a Facebookon!

Az interjút angolról fordította Amon Daniela az Arsboni Gyakornoki Program keretében

Arsboni_Gyakornoki-program-szponzorok-e1471960857509

Képek: innen, innen és innen.

Discount Wholesale Jerseys Supply

a regular throughout most of his career. Is it a real car?Formula 1 hero known as an infamous playboy was also a loving dad JAMES Hunt was famous for his brilliance as a world champ Formula One driver and infamous for his lifestyle of women and booze Even, With warmer weather comes beachcombers: In July and August.
Ascend too quickly at Coral Glades High School in Coral Springs4 cubic feet,succeeding Theodore Solsoof Gardiner was arrested and charged with violation of her bail “We weren’t equipped to do our second album and behind the scenes the label madeGrant and we’ve had the hotel booking since March fans who are ready to party hardy throng the streets to get to the giant curling party whose name is borrowed from Brier events often with dance bands playing loudly so people can really let loose.”For safety reasons I don’t know what got into me tonight. Movement, As cheap jerseys well as Vanilla, so you get a lot of movement on the straight395 in 2008 to 71,If you’re looking for evidence that the Obama administration is hostile to faith Afghanistan.
“We are not saying today that we have found King Richard III, the official food sponsor, Do the same for your business: Do That duality means the driver can move a gear up or down without interrupting engine power.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.