Pályázati feltételek

Siegler Ügyvédi Iroda/Weil, Gotshal & Manges az Új Jogtár és az Arsboni 2016-os Cikkíró pályázatának részvételi feltételei

I. Általános tudnivalók

A Siegler Ügyvédi Iroda/Weil, Gotshal & Manges az Új Jogtár és az Arsboni pályázatot hirdet, melynek célja a tudományos munka és az újságírás ötvözése.

II. A pályamű formai és tartalmi feltételei

A pályaműnek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

a) A pályamű témájának a jog világához kell kapcsolódnia, alapvetően jogi jellegű érvelést kell tartalmaznia (politikai vagy más szempontú véleménycikkek elutasításra kerülnek).

b) A pályaművet szóközökkel számítva maximum 15 000 karakter terjedelemben lehet beküldeni. Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy a pályamű beküldésére szolgáló felület 15 000 karaktert meghaladóan nem kezeli a szöveget!

c) A pályamű nem került korábban publikálásra sem az Arsbonin, sem más felületen.

III. A pályamű beküldésének menete

A pályamű benyújtása elektronikus úton, a https://www.arsboni.hu/palyazat2016 oldalon keresztül történik a pályamű beküldésével és a személyes adatok megadásával. A beküldés menete:

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

a) A pályázó Facebook fiókjával bejelentkezik az Arsboni pályázati felületére

b) A pályázó kitölti a személyes adatait kérő mezőket (név, email cím, telefonszám, egyetem)

c) Az írás cím mezőt a pályázó egy maximum 60 karakter hosszú cím megadásával kitölti

d) Az alcím mezőt a pályázó egy maxium 140 karakter hosszúságú szöveg megadásával kitölti

e) A pályázó kiválasztja az írása által érintett jogterületeket

f) Az írás szövege mezőt a pályázó legfeljebb 15 000 karakter hosszú írása beillesztésével kitölti

(A beküldéssel a szöveg nem tartja meg a formázását (például kiemelt, dőlt karakterek)- ezért javasoljuk a mellőzését.)

g) A pályázó kitölti a megfelelő információ megadásával a Honnan hallottál rólunk? mezőt

h) A pályázó elfogadja a pályázati feltételek-et

i) A pályázó az Elküldés gombra kattint

A pályamű sikeres elküldéséről a pályázó megerősítő jelzést kap. A beküldött pályaművek közzététele előzetes értékelést követően folyamatosan történik a https://www.arsboni.hu/palyazat2016 felületen.

IV. Díjazás

Az Arsboni fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem érkezik be megfelelő színvonalú pályamű, egyes díjak kiosztását mellőzze.

A pénzdíjakat a pályázat győztesei az eredményhirdetést követő 60 napon belül, banki átutalással kapják kézhez, amennyiben a nyertes pályázó az átutaláshoz szükséges adatokat megadja. A tárgynyereményeket személyesen vagy meghatalmazott útján lehet átvenni előzetes egyeztetés alapján a Mathias Corvinus Collegiumban (1016 Budapest, Somlói út 51.)

a) A pályázat helyezettjei az alábbi jutalmakban részesülnek:

1. helyezett: 125 000 Ft

2. helyezett: 75 000 Ft

3. helyezett: 50 000 Ft

4-5. helyezett: 1 éves Új Jogtár előfizetés, 1 éves előfizetés a Polgári Jog online folyóiratra és az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című kiadványa.

6-8. helyezett: 1 éves Új Jogtár előfizetés és az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című kiadványa.

9-10. helyezett: 1 éves Új Jogtár előfizetés.

b) Közönségdíj:

A közönségdíjat az a pályamű nyeri el, amely a legtöbb szavazatot kapta a beküldött pályaművek közül. A szavazat leadása az https://www.arsboni.hu/palyazat2016 oldalon a Facebook azonosítóval történő bejelentkezést követően a Szavazás fül alatt lehetséges. Egy személy több pályaműre is adhat le szavazatot, de mindegyikre legfeljebb csak egyet. A közönségszavazás 2016. október 1-én indul, és 2016. november 30-án kerül lezárásra.

ba) A közönségszavazás győztese 50 000 Ft értékű pénzjutalomban részesül.

bb) A második helyezett jutalma 2 db napijegy a Wolters Kluwer Jogi konferenciára.

bc) A harmadik helyezett díja 1 db Btk kommentár.

c) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala különdíja

A legjobb szellemi tulajdon védelmével foglalkozó írás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  50.000 Ft-os különdíjában részesül. A győztes pályaművet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala választja ki.

d) A Közép-európai Brókerképző Alapítvány különdíja

A legjobb pénzügyi jogi témájú írás pedig a Közép-európai Brókerképző Alapítvány 50.000 Ft-os különdíjában részesül.

e) Az Anglofon Studió különdíja

A legjobb magyar jogi témájún, angol nyelvű írás az Anglofon Studió 30.000 Ft-os különdíjában részesül. A győztes pályaművet az Anglofon Studió választja ki.

f) Egyéb jutalmak:

fa) Az első 30 pályázó között 2 db Btk kommentárt sorsolunk ki és 1 db éves előfizetést a Polgári Jog online folyóiratra.

fb) Azok között, akik az Arsboni Facebook oldalán közzétett pályázati kiírást október 10-ig nyilvános módon megosztják, 3 db 1 éves Jogtár előfizetést sorsolunk ki.

fc) Azok között, akik az Arsboni Facebook oldalán közzétett pályázati kiírást október 10 és október 31. között nyilvános módon megosztják, 2 db Ptk kommentárt sorsolunk ki.

fd) Azok között, akik az Arsboni Facebook oldalán közzétett, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának különdíjáról szóló nyilvános posztot október 31-ig nyilvános módon megosztják, 2 db Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez című kiadványt sorsolunk ki.

fe) Azok között, akik az Arsboni Facebook oldalán közzétett, A Közép-európai Brókerképző Alapítvány különdíjáról szóló posztot nyilvános október 31-ig nyilvános módon megosztják, 2 db Számviteli ismeretek – érthetően, szórakoztatóan című kiadványt sorsolunk ki.

ff) Azok között, akik az Arsboni Facebook oldalán közzétett, Az Anglofon Studió különdíjáról szóló  posztot nyilvános október 31-ig nyilvános módon megosztják, 2 db  Polgári Jog Angolul című kiadványt sorsolunk ki.

V. Benyújtás módja, határideje

A pályázaton bármely természetes személy részt vehet, aki önállóan elkészített jogi témájú pályaművéta a https://www.arsboni.hu/palyazat2016 oldalra (a továbbiakban: URL) a Facebook profillal történő belépését követően beküldi. Egy pályázó legfeljebb három pályaművet tölthet fel. Két vagy több pályázó által írt pályamű a pályázaton nem indulhat. A pályaművek beküldésének határideje 2016. november 21. 24:00.

VI. Pályázásból kizárva

A pályázaton nem vehetnek részt az Arsboni szerkesztőségének tagjai, a Wolters Kluwer Kft. munkavállalói, a Siegler Ügyvédi Iroda/Weil, Gotshal & Manges Iroda tagjai, munkavállalói, illetve az irodával munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses kapcsolatban álló személyek, valamint mindezen személyek hozzátartozói.

 VII. Részvételi feltételek

–  Az Arsboni fenntartja magának a jogot, hogy kizárja azt a pályázót, aki a pályázattal kapcsolatban a tisztesség követelményét sértőmagatartásával a pályázat tisztaságát veszélyezteti.

–   Az Arsboni fenntartja magának a jogot, hogy a szerzői jogokat sértő, illetve bármilyen más okból a pályázat komolyságát veszélyeztető írásokat kizárja.

–   Az Arsboni fenntartja magának a jogot, hogy a nem megfelelő színvonalú pályaművek közlését mellőzze.

–   A pályázó a pályamű beküldésével elfogadja megadott személyes adatainak az Arsboni általi, jogszabályoknak megfelelőkezelését.

– A pályázó a pályamű beküldésével elfogadja, hogy a Siegler Ügyvédi Iroda/Weil, Gotshal & Manges Iroda, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az SZNTH különdíjra pályázók esetében a pályázót a megadott elérhetőségein állásajánlatokkal, illetve egyéb szakmai lehetőségekkel kapcsolatban megkeresheti.

–   A pályázó elfogadja, hogy a dolgozatok előszűrését, és az újságírói pontszámot az Arsboni szerkesztősége végzi (a végleges pontszám 1/3-a), a szakmai pontszámokat pedig a Zsűri adja (a végleges pontszám 2/3-a).

–  A pályázó elfogadja, hogy a közönségdíjra csak 2016. szeptember 1. előtt létrehozott Facebook profillal lehet szavazatot leadni.

–   A pályázó elfogadja, hogy az Arsboni a Pályázati kiírás feltételeit a pályázat időtartama alatt egyoldalúan módosíthatja.

–   A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat lebonyolításában a Facebook nem vesz részt, a Facebookkal szemben a pályázattal kapcsolatosan igényt nem érvényesíthet.

–   A beküldéssel a pályázó kijelenti, hogy a beküldött pályamű az ő eredeti szellemi alkotása. A pályázó kijelenti továbbá azt is, hogy a szellemi alkotást meg nem engedett segítség nélkül, saját maga készítette, és csak az irodalomjegyzékben felsorolt forrásokat használta fel, valamint minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból vett át, egyértelműen, a forrás megadásával megjelölt.

–  A beküldéssel a pályázó a szerzői jogokat megtartja, azokról nem mond le.

–  A pályázó kijelenti továbbá azt is, hogy a beküldött szellemi alkotásra vonatkozóan nem tett olyan nyilatkozatot (például egy pályázaton), amely a szellemi alkotás közlését kizárja.

–  Az Arsboni és az arsboni.hu szerkesztői, illetve kiadója a beküldéssel jogosulttá válik a szellemi alkotás tárolására, kezelésére és megismerésére, továbbá a szellemi alkotás tartalmának változtatása nélkül a formázás átalakítására. Az Arsboni jogosult a beküldött szellemi alkotást az arsboni.hu valamint az arsboni.reblog.hu oldalon (a továbbiakban: az Arsboni felületei) közzétenni, vagy az oldalról eltávolítani, továbbá arra is, hogy a szellemi alkotást az Arsboni jogi folyóiratban elektronikusan (az arsboni.hu weboldalon) illetve nyomtatott formában közzétegye (a továbbiakban együtt: közzététel). A beküldéssel a pályázó nem szerez jogot arra, hogy a szellemi alkotása az arsboni.hu oldalon vagy az Arsboni jogi folyóiratban megjelenjen, erről az Arsboni dönt. Az Arsboni jogosult arra, hogy a beküldött szellemi alkotást bármilyen más formában, akár egészben, akár részben – a tartalom változtatása nélkül, a szerző megjelölésével – az Arsboni felületein nyilvánosságra hozza. Az Arsboni e körben jogosult az írás címét módosítani, valamint képekkel, illusztrációkkal ellátni a művet. Amennyiben a szerző e módosításokkal nem ért egyet, az Arsboni köteles a művet a szerző kérésének megfelelően módosítani, vagy eltávolítani a felületeiről.

– Az Arsboni kötelezettséget vállal arra, hogy a pályamű közzététele során mindenhol és folyamatosan megjelenteti a pályázó nevét.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az írása a zsűri döntése alapján az 1-20. helyen végez, a mű a pályázat lezárását követően megjelenjen a http://jogaszvilag.hu/ weboldalon is

– Az Anglofon Studió Különdíjára pályázatot benyújtók hozzájárulnak ahhoz, hogy pályaművüket az Arsboni az Arsboni – Hungary in Spotlight oldalon, illetve az Anglofon Studió a saját felületein részben vagy egészben felhasználja. Az Arsboni és az Anglofon Studió e körben jogosult az írás címét módosítani, valamint képekkel, illusztrációkkal ellátni a művet. Amennyiben a szerző e módosításokkal nem ért egyet, az Arsboni és az Anglofon Studió köteles a művet a szerző kérésének megfelelően módosítani, vagy eltávolítani a felületeiről.

VIII. Pályamű értékelése

A pályaművek értékelését szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai: Somssich Réka, Karsai Krisztina, Fézer Tamás, Fábián Adrián.

A zsűri értékelési szempontjai: A pályaművek értékelése a beküldött írások szakmai minősége, témaválasztása és megközelítésének újszerűsége alapján történik. A pályaművek rangsorolása során figyelembe vesszük továbbá a pályamű stílusának szabatosságát, világosságát, letisztultságát, valamint az írás okozta olvasói élményt is.

Az értékelés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

IX. Ajánlások:

A beküldött írásokat ajánlatos logikusan strukturálni (például alpontokkal), felhívjuk továbbá a pályázók figyelmét, hogy törekedjenek a jogilag szabatos érvelésre, amely a jogi érveket a nagyközönség számára is érthetően megfogalmazva érdemben elmagyarázza. A bevezetésben megfogalmazott világos problémafelvetés és az érvelésből következő konklúzió szintén növelheti a mű értékét.

A pályázat célja a tudományos munka és az újságírás ötvözése, ezért az irodalomjegyzék célja nem a tudományos alaposság, ezért kérjük, hogy csak a feltétlenül szükséges szerzőket, műveket tüntessék fel.

X. Tájékozódás a pályázatról

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseket, észrevételeket az arsboni@arsboni.hu e-mail címre várjuk.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.