„Persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem!” Beszélgessünk a bírságokról 1. rész

Az adójogi alrovatunk következő három cikkében a bírságokról, valamint az adózói minősítésekről fogunk beszélgetni. Nem véletlenül idéztem Angelo Provolone (akit Sylvester Stallone alakít) híres felkiáltását az Oscar című filmből. Sok-sok fogalom van ezen a területen is, amivel a hétköznapokban találkozunk, sőt, rosszabb esetben elszenvedői is vagyunk egy-egy bírságnak, de a megannyi jogszabályi hivatkozás között nem könnyű kiismerni magunkat. Miért kaptunk bírságot? Miért ekkora összeg lett? Mi a különbség az adóbírság és a mulasztási bírság között? Ezeknek járunk most utána, a későbbiekben pedig megnézzük, hogy milyen lefegyverző bűbájjal tudunk élni a bírságokkal szemben.

A tömörsége miatt nem lesz lehetőségünk egy cikkben tárgyalni a témakört, mert akkor – bár tudom minden Olvasó titkon ezt szeretné –, egész nap itt ülnénk és olvasnánk az okosságokat, azonban a minősítés során felbukkanó alapfogalmakkal és néhány, a gyakorlatban is használható fortélyokkal az első részben megismerkedünk:

 1. Adóbírság: Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Adóbírságot állapít meg az adóhatóság akkor is, ha az adózó jogosulatlanul nyújtotta be támogatási, adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, vagy igénylésre, támogatásra, visszatérítésre vonatkozó bevallását. Az adóbírság mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik – az adóhiány, illetve jogosulatlan igénylés 50 %-a (Art. 215. §). Mértéke az adóhiány 200 %-a, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, hamis bizonylatok, könyvek, nyilvántartások előállításával, felhasználásával, illetve a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Itt ismerkedjünk is meg a feltételes adóbírság kedvezményével, melynek értelmében, ha az adózó az utólagos adómegállapításról hozott első fokú határozat elleni fellebbezési jogáról lemond, és esedékességig a határozatban előírt adókülönbözetet megfizeti, mentesül a kiszabott adóbírság ötven százalékának megfizetése alól.

 

 1. Adóhiány: Adóhiánynak minősül az adózó terhére megállapított adókülönbözet, önadózás esetén csak akkor, ha az adókülönbözetet az esedékesség időpontjáig nem fizették meg, illetve a költségvetési támogatást igénybe vették (Art. 217. §). Az adókülönbözet 2.000.000 Ft abban az esetben, ha 5.000.000 Ft-ot kellett volna megfizetnünk pl. társasági adóként 05.31-ig, de mi csak 3.000.000 Ft-ot fizettünk be az esedékesség időpontjáig. A 1. pont alapján a 2.000.000 Ft után kell megfizetnünk az adóbírságot, ami 1.000.000 Ft, továbbá értelemszerűen az adóhiányt is be kell fizetnünk, ami pedig 2.000.000 Ft.

 

 1. Mulasztási bírság: Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót 200.000 Ft-ig, nem természetes személy adózót 500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja (Art. 220. §). Mulasztási bírság az adóbírság megállapítása mellett is alkalmazható. Néhány példa a mulasztási bírság kiszabásával kapcsolatban: adószám nélkül folytatunk adóköteles tevékenységet, vagy a már tárgyalt beszámolót nem helyezzük letétbe és nem tesszük közzé, de mulasztási bírság kerül megállapításra akkor is, ha megsértjük a számla-, nyugtakibocsátási kötelezettségünket. Ha a tényállások külön-külön is megvalósulnak, akkor helye van egy határozatban több tényállás miatt is bírság kiszabására.

 

 1. Késedelmi pótlék: Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól (mint kezdőnaptól) késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része (Art. 206. § és 209. §). A késedelmi pótlék nem pótlékolódik, valamint az 5.000 Ft-ot el nem érő késedelmi pótlékot nem írják elő. Pl. a társasági adót nem fizetjük be határidőre (05.31.), hanem csak augusztus 31-én. Ebben az esetben a kezdőnap 2021. június 01. Tegyük fel, hogy 5.000.000 Ft lett volna az adó, amit esedékességig nem fizettünk meg. Egy gyors fejszámolással megállapítható, hogy a késedelmi pótlék összege 72.500 Ft. Na jó, kicsit csaltam: https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/potlekszamitas.

 

 1. Önellenőrzési pótlék: Ha az adózó az adót, a költségvetési támogatást az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti, önellenőrzési pótlékot fizet. Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat háromszázhatvanötöd része (Art. 212. §). Ugyanúgy tudjuk használni a kalkulátort itt is: https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/potlekszamitas.

 

 1. Eljárási bírság: Ha az adózó vagy az adózónak nem minősülő személy az eljárást akadályozza, eljárási bírsággal sújtható. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként 000 Ft, legmagasabb összege természetes személy esetén 500.000 Ft, nem természetes személy esetén 1.000.000 Ft (Air. 69. §). Hozzuk példának a már tárgyalt jogkövetési vizsgálatot. Ha a vizsgálat során kapunk egy hiánypótlásra felhívó végzést, amelyben 3 munkanapunk van dokumentumok beküldésére és ezt a kötelezettségünket nem teljesítjük, akkor eljárási bírsággal sújthatnak minket.

 

 1. Adóteljesítmény: Az adóteljesítmény értékét az adóteljesítmény-elemek egy évre vetített átlagának összegeként kell kiszámítani. Aki esetleg szeretne jobban elmerülni a témában, itt megteheti: 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 96-99. §. Kiemelendő rész, hogy az adóteljesítmény elemek számítása során kizárólag az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott bevallások adatai, illetve az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő adatok vehetők figyelembe. Az adóteljesítményünket az eBev portálon is le tudjuk kérdezni. A lépéseket a cikk végén találjuk.

A minősítés célja, hogy az adókötelezettségeiket önként és határidőben teljesítő adózók előnyökre tegyenek szert a nem jogkövető adózókkal szemben. Az Adóhatóság negyedévenként vizsgálja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett adózók, az áfaregisztrált, valamint a csoportos adóalanyok megfelelnek-e a megbízható adózókra, illetve a kockázatos adózókra vonatkozó feltételeknek. A vizsgálat eredményeként az adózók megbízható vagy kockázatos minősítést kapnak.

Az első minősítésről a NAV elektronikusan értesít minket. Ha a későbbiekben nem történik változás a minősítésben, akkor a NAV az értesítést mellőzi. Az eBEV portálon is lekérdezhető a minősítés eredménye. Ezt a következőképpen tudjuk megtenni:

 1. Ügyfélkapu adatainkkal belépünk az eBev portálra: https://ebev.nav.gov.hu/.
 2. „Szolgáltatások” menüpont alatt kattintsunk az „Adózói minősítés lekérdezése” lehetőségre.
 3. Rákattintunk az „Új lekérdezés”-re, válasszuk ki az adott adózót (be tudunk állítani évet és időszakot is) és kattintsunk a „Lekérdezés indítása” lehetőségre.
 4. Várjunk egy pár pillanatot és meg fog jelenni kék színnel (ameddig nem jelenik meg, addig nem tudjuk letölteni a pdf dokumentumot), hogy „Elkészült eredmények”. Kattintsunk rá és már le is tölthető a pdf formátumú dokumentum. A megbízható és a kockázatos mellett az általános minősítés is szerepelhet.

Az adóteljesítményünket az alábbiak szerint tudjuk lekérdezni:

 1. Ugyanúgy belépünk az ügyfélkapu adatainkkal az eBev portálra: https://ebev.nav.gov.hu/.
 2. „Szolgáltatások” menüpont alatt kattintsunk az „Adóteljesítmény lekérdezése” lehetőségre.
 3. Kattintsunk az „Új lekérdezés”-re, válasszuk ki az adott adózót (adóévet tudunk beállítani) és kattintsunk a „Lekérdezés indítása” lehetőségre.
 4. Ugyancsak várunk egy keveset és az „Elkészült eredmények” szövegre kattintás után már le is tudjuk tölteni a kimutatást Excelben.

Az Adóhatóság honlapján közzéteszi a minősítési eljárásban megbízható adózónak minősített adózók nevét, adószámát. Ezt itt tudjuk leellenőrizni az adószám és az adózó nevének megadásával: https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/megbizhato_adozok

Most, hogy a végsőkig fokoztam az izgalmakat azzal, hogy a világ végéről kezdtük a téma megtárgyalását (előbb tudjuk megnézni a minősítésünket, minthogy tudnánk mik a feltételei), megnyugtatom a kedves Olvasót, hogy a következő részünkben megnézzük a megbízható és a kockázatos adózói minősítés feltételeit, valamint a vonatkozó kedvezményeket és a hátrányokat.

A cikk dr. Hancz Patrik Arsbonin indult rovatának ötödik része. Az eddigieket itt találod.

A szerző jogász-közgazdász, az Arsboni Közösség tagja.

Források

 1. 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról (Air.)
 2. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
 3. 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól (Rendelet)
 4. https://www.nav.gov.hu/data/cms540627/71_Tudnivalok_az_adozoi_min_sitesr_l_20210119.pdf

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.