Szeptembertől Budapesten is vállalati compliance (megfelelési) szakjogász képzés!

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szeptemberben egyedülálló, új szakjogász képzést indítunk a Magyar Vállalati Compliance Társaság is aktív közreműködésével.

Business compliance vector illustration of marketing agency team with project plan and timing management standards. Isometric managers woman and man build word Compliance for office work

A compliance (megfelelés) mint jogi szakterület egyre fontosabb szerepet játszik a vállalatok életében: napról-napra hangsúlyosabb, hogy megfelelő képzettségű szakemberek álljanak a cégek rendelkezésre. A területhez szükséges korszerű tudásanyagot, információkat, jó gyakorlatokat azonban Magyarországon nehézségekbe ütközhet elsajátítani. 

Jelentkezés feltételei

 • jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél,
 • az angol nyelv magas szintű ismerete.

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.

Képzésünk:

 • angol nyelvű,
 • két féléves,
 • levelező rendszerű,
 • távoktatási elemeket is tartalmaz,
 • előadói hazai és külföldi szaktekintélyek,
 • vállalati compliance (megfelelési) szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul,
 • sikeres elvégzése LL.M. cím viselésére jogosít.

A képzés célja, hogy a vállalati compliance (akár belső, akár külső megfelelési) területen dolgozó, jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára a szilárd és sokszínű etikai, kulturális, valamint jogi elméleti alapok megerősítése mellett a gyakorlati ismeretek bemutatásával széleskörű és jól alkalmazható tudást nyújtson.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A kurzus hangsúlyos sajátossága, hogy a belső és külső vállalati megfelelés elméletét és gyakorlatát speciálisan és jellemzően nemzetközi közegre vetítve vizsgálja, alkalmazkodva ezzel a mára általánossá váló, nemzetközi összetételű, és ily módon szükségképpen kultúraközi kihívásokat is magában foglaló menedzsment és vállalatirányítás speciális igényeihez. Az első félévben egy német, egy amerikai és egy koreai oktató is segíti a kultúrák közötti kommunikáció fontosságának tudatosítását.

Legal compliance deal protection and copyright regulation flat icons set isolated vector illustration

A szakirányú továbbképzés körbejárja a compliance terület minden meghatározó kérdését. 

 • Az alapozás során a hallgatók megismerkedhetnek a compliance
  • fogalmával, 
  • főbb területeivel, 
  • etikai kérdésekkel, 
  • alkotmányos összefüggéseivel, valamint a jogi személyek vezetőinek felelősségére vonatkozó szabályokkal. 
 • A speciális szakismeretek keretein belül szó lesz – többek között – 
  • a belső alapelveknek, üzleti etikai szabályoknak való megfelelésről, 
  • a külső jogszabályoknak való megfelelésről, 
  • valamint az ágazati szabályozásokról, így mindenekelőtt versenyjogi, fogyasztóvédelmi és adatvédelmi kérdésekről is. 
 • A képzésben helyet kapnak pénzügyi jogi, büntetőjogi, munkajogi és környezetjogi témák bemutatása is.
 • A képzés gyakorlati részének keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokkal 
  • a vállalati compliance program felépítése, elemei, végrehajtása, 
  • a kockázatkezelés és 
  • a compliance audit terén.

A képzésről bővebben az egyetem honlapján lehet tájékozódni, és ugyanitt lehet jelentkezni is. Amennyiben más szakjainkra is kíváncsi, lapozza végig kiadványunkat itt.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.