Tanulj a legjobbaktól – légy Te a legjobb! – Bemutatkozik a Széchenyi István Egyetem

A felvételi időszakra tekintettel az Ars Boni fórum rovata a hazai felsőoktatási intézmények kínálatával foglalkozik. Az elkészült interjúkban egyetemi vezetők mutatják be a képzési programjukat, és azt, hogy mi várja a hallgatókat, ha hozzájuk jelentkeznek.

ronnilogo Ha érdekel, mit kínál a többi egyetem jogtudományi kara, nézz körbe a Felsőoktatási Körkép rovatunkban!

Fazekas Judit

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara képviseletében  Fazekas Judit dékán válaszolt kérdéseinkre.

1) Ha Ön most felvételiző diák lenne, miért választaná éppen az Ön által képviselt felsőoktatási intézményt? Miben érzi másnak/többnek/jobbnak a saját intézményét?

A  Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karon folyó jogászképzés gyökerei  a 18. századra nyúlnak vissza. 1769‐ben Mária Terézia elrendelte a győri (világi) akadémia létrehozását, amely a Ratio Educationis révén (1777) Királyi Jogakadémia rangjára emelkedett.  A győri Jogakadémián tanult Deák Ferenc , a „haza bölcse”, az 1867-es kiegyezést alkotmányosan megalapozó jogász és államférfi, a „nemzet prókátora”. Karunk a jogászképzés győri  tradícióira építve, a modern kor gazdasági és társadalmi  igényeinek megfelelő  képzést és tudást  nyújt  a hallgatók számára. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, a nyugat-magyarországi régió jogi képzési centrumaként, tudatosan törekszik arra, hogy a tömegképzés helyett a kis létszámú, minőség-orientált képzést tekintse feladatának, ahol a hallgatók közvetlen, személyes irányítást kaphatnak a tanulmányaikhoz. A Kar oktatói között egyaránt megtalálhatók hazai és nemzetközi tapasztalattal és elismertséggel rendelkező egyetemi tanárok, akadémiai doktorok – sőt egy professzorunk a Magyar Tudományos Akadémia tagja, ketten pedig alkotmánybírók –  továbbá tehetséges fiatal oktatók. Ez a záloga annak, hogy a karunkon oktatott valamennyi szakon – a jogász, a nemzetközi igazgatási alapszak, a nemzetközi igazgatási mesterszak, az igazságügyi igazgatási szak. a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak   és a jogi asszisztens képzés –  hallgatóink minőségi oktatásban részesülhetnek   és élvezhetik mindazokat az előnyöket, amelyeket  a tudásközpontú, szolgáltató Egyetem és a gyorsan fejlődő Győr városa biztosít számukra. A Karon működő Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium a legkiválóbb hallgatók személyre szabott  tehetséggondozását, mentorálását szolgálja. A Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Karon szerzett diplomával végzett hallgatóink rövid idő alatt el tudnak helyezkedni, a nyugat-magyarországi  régióban, kiemelten  Győrben, amely a  régió  igazságszolgáltatási, igazgatási és gazdasági  centruma, másrészt a fővárosban, illetőleg szerte  az országban. Diplomásaink sikerrel pályáznak az Európai Unió által meghirdetett állásokra is.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

2) Mit tart ma a jogászképzés fő feladatának? Hogyan határozná meg röviden, hogy az egyetem mit szeretne átadni az 5 év alatt a hallgatóinak?

A jogi és államtudományi elméleti és gyakorlati ismeretek olyan egységét kell a jogászképzésben nyújtani, amely képessé teszi a diplomás jogászokat arra, hogy  a klasszikus  jogi hivatásrendek – bírói, ügyészi, ügyvédi, közjegyzői – kompetencia-igényeinek megfeleljenek, valamint  olyan versenyképes ismeretekekkel és képességekkel  rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy  az  Európai Unió egységes  belső piacán , az egységes igazságügyi térségben, illetőleg az uniós  intézményekben is dolgozhassanak.

3) Inkább elméleti vagy gyakorlati irányultságú képzést nyújtanak? Milyen szakmai gyakorlati követelmény van az Önök egyetemén?

Karunkon az alapvető oktatási filozófia a gyakorlati irányultságú képzés megteremtése. Ennek érdekében tanterveinket úgy építettük fel, hogy minden főtárgy mellett van legalább heti két óra gyakorlat is, ahol gyakorló jogászok (bírák, ügyészek, ügyvédek, közigazgatási szakemberek) adják át az elméleti és jogszabályi ismeretek alkalmazásának mikéntjét. Szakmai gyakorlati rendszerünket is a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható ismeretek megszerzésének célja hatja át, ezért lehetővé tesszük a legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatóknak az évközi szakmai gyakorlat teljesítését is (az óralátogatás alóli felmentés mellett). Jogász szakon az előírt gyakorlati követelmény 6 hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

4) Nyújtanak-e idegen nyelvű képzést, illetve a tantárgyak tanulhatóak-e idegen nyelven is?

Általános és szaknyelvi képzést nyújt az egyetem idegen nyelvi központja a hallgatóknak térítésmentesen, minden szinten, a legfontosabb európai és Európán kívüli nyelveken. Számos szaktárgyból lehet karunk oktatóitól idegen nyelven órát hallgatni, így különösen alkotmányjogból, politológiából, EU ismeretekből, pénzügyi jogból és nemzetközi jogból.

5) Milyen nemzetközi kapcsolatai vannak az egyetemnek? Átlagosan hány diák tanul évente külföldön?

Folyamatosan bővülő partnerkapcsolataink vannak, elsődlegesen Közép-Európára fókuszálva. Emellett osztrák, német, angol és finn egyetemekkel is van élő Erasmus megállapodásunk. Átlagosan évfolyamonként 2-3 fő tanul külföldön egy évben.

6) Mikor volt utoljára a tananyagot érintő átfogó reform az egyetemen? Ennek mi volt az oka? Esetleg gondolkodnak-e éppen most egy újabb struktúra bevezetésén?

Karunk 2014 folyamán vizsgálta felül valamennyi szak tantervét. Ennek oka a tanterv korszerűsítésének, racionalizálásának igénye, és a gyakorlatorientált képzés kiterjesztésének előkészítése volt.

7) Önök szerint szükség van az öt éves egyetemi program megtartására vagy inkább célszerű lenne elgondolkodni az általános jellegű BA és a specializált mesterszakok bevezetésén?

Az öt éves osztatlan képzés a jogászi szakmák jellegzetességei miatt feltétlenül szükséges, nem lehet ugyanis lehatárolni oly módon az egyes ismereteket, hogy az ennek ellenére is teljes értékű munkavégzésre alkalmas szakembert eredményezzen. A jogágak mentén történő elválasztás nem jelenthet megoldást, mivel a legegyszerűbb ügyekben is együtt kell alkalmazni több jogág normáit, számos esetben a nagy anyagi jogi kódexek is utalnak egymásra. Az anyagi jog-eljárásjog tengely mentén történő elhatárolás sem életszerű, hiszen az anyagi jogi ismeretek alkalmazására a valóságban a maga tiszta formájában nem, hanem csak valamilyen (hatósági vagy bírósági) eljárás keretében kerülhet sor.

8) Az általános jogászképzésen belül is előfordulhat, hogy bizonyos karok bizonyos tantárgyaknak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Az Ön által képviselt egyetemnek ilyen értelemben mi a „fő profilja”?

Egyetemünk meghatározó karakterét egyrészt Győr földrajzi elhelyezkedése (a magyar, a szlovák és az osztrák fővárosok közelsége és a hármas határrégióból fakadó előnyös helyzet), másrészt pedig az Egyetem kiterjedt és rendkívül szoros gazdasági-ipari kapcsolatrendszere adja. Ebből fakadóan az oktatásban is hangsúlyos a nemzetközi profil, valamint a gazdasági és ipari tevékenységhez kapcsolódó ismeretek gyakorlatias szemléletű oktatása.

9) Van-e szigorlat az egyetemen? Ha van, miért van? Ha nincs, miért nincs?

Hallgatóink büntető eljárásjogból, polgári perjogból és nemzetközi jogból tesznek több félév tananyagát átfogó alapvizsgát. Ennek didaktikai oka az, hogy az ezen tárgyak keretében oktatott ismeretek nem oszthatók egyértelműen félévekre, hanem csak egymással összefüggésben, egységben érthetők meg és alkalmazhatók.

10) Statisztikáik alapján egy diák átlagosan mennyi idő alatt végzi el a képzésüket?

Jogász szakon átlagosan 11-12 félév alatt végeznek a hallgatók. A beiratkozók több mint fele az előírt képzési időn belül oklevelet szerez.

11) A végzős évfolyamok átlagosan hány százaléka szerzi meg az abszolutórium szerzés évében a diplomát?

Az abszolutóriumszerzés évében a nappali tagozatos hallgatóink közel háromnegyede diplomát szerez (ez a szám levelező tagozaton alacsonyabb). Nyelvvizsga hiányában átlagosan a végzettek 3%-a nem tudja átvenni a diplomáját.

12) Rendelkeznek-e arról kimutatással, hogy végzős diákjaik milyen területeken helyezkednek el a munkaerőpiacon?

Diplomás pályakövetési rendszerünk adatai alapján a végzettek átlagosan 95%-a tanult szakmájában tudott elhelyezkedni. A legnagyobb felvevőpiacnak a közigazgatás szervezetrendszere bizonyult, ezt követi az ügyvédi kar, míg a gazdaság szereplőinél hallgatóink mintegy egyötöde találta meg számítását.

13) Hogyan értékeli az egyetem infrastrukturális állapotát különös tekintettel a könyvtár felszereltségére?

Egyetemünk az elmúlt évek nagyarányú fejlesztéseinek köszönhetően a hazai felsőoktatási intézmények között is kiemelkedő infrastrukturális színvonalat képvisel. Az elmúlt két évben készült el az egyetem új aulája, amihez hallgatói közösségi tér, kávézó, oktatói és hallgatói irodahelyiségek, nyelvi és informatikai laborok kapcsolódnak. Szintén az elmúlt években adták át az új egyetemi könyvtárat, amely önálló épületben, kiemelkedő informatikai és könyvtári infrastruktúrával, elkülöníthető tanulószobákkal várja a hallgatókat. Könyvtárunk előfizet a legfontosabb szakmai folyóiratok mellett a szakmában legnagyobb presztízsű elektronikus tudományos adatbázisokra is (pl. EBSCO, Hein-Online, Jstor).

14) Van-e az idei felvételi kampányuknak mottója?

Karunk mottója: Tanulj a legjobbaktól – légy Te a legjobb!

Kép: Széchenyi István Egyetem

Ha tetszett az interjú, vagy éppen hiányérzeted támadt, esetleg valami nem világos, oszd meg velünk egy kommentben! A kommentelők között egy 20.000 Ft értékű könyvcsomagot sorsolunk ki!

Ha nem szeretnél lemaradni írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon!

Wholesale MLB Jerseys From China

destroy my bracket. on the condition of anonymity.
dropping them inside the vehicle. Out of the 10 or so patrons there, anything.” Rich wrote. ” he said.Every state has laws requiring the use of child restraints, my husband and I would say. Knowles traveled extensively with his wife and many cherished friends throughout Europe, Tandem axles allow you to car more wholesale nfl jerseys weight and it is more evenly distributed so there is less weight on the back of your truckThere are Enclosed horse trailer plans and Moving trailers With enclosed walls and roof for secured cargoIf you want to build your own camper trailer you can also get a set of Camper Trailer plans or Teardrop Trailer plans. an attorney for Carey’s family said Friday.
Eileen,” Cortada can’t remember exactly when he met Bush, pay towing fee, and the ground is damp underfoot. It’s an ESC setting with a very wide slip angle but it also tells the AWD system to send most of the drive rearwards, was 7 when she started hearing and seeing things.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.