Technológiai adaptáció, mint szükségszerű jó?

Itt a negyedik ipari forradalom, 2019-et írunk, és a technológiai megújulás a jogi szektor ajtaján is erőteljesen kopogtat. Nyilvánvaló, hogy ez a globális méreteket öltő technológiai fejlődés nagyban meg fogja változtatni a teljes ügyvédi piac berendezkedését, illetve magát a jogi szektor egészét. Vajon mindenki képes lesz lépést tartani ezzel a jelenséggel?

Az elkövetkezendő években, évtizedekben a verseny akörül forog majd, hogy ki tud jobban lépést tartani a technológiai fejlődéssel. Már napjainkban érzékelhető egyfajta differenciálódás a jogi szektoron belül, amely bizonyos cégeket versenyelőnyhöz juttat. A Wolters Kluwer Legal & Regulatory üzletága által készített „A jövő jogásza” felmérés megállapításai szerint a jogászoknak olyan kihívásokkal kell szembenézniük, mint az egyre növekvő és komplexebb információk feldolgozása, effektivitás és produktivitás előtérbe kerülése, jogi technológiák megértése, az ügyfelek elvárásainak való megfelelés vagy éppen bizonyos pénzügyi kérdések, nevezetesen az árversennyel és az új díjstruktúrákkal kapcsolatos dilemmák. Természetesen ahhoz, hogy az ügyvédi piac megfeleljen ezeknek az új kihívásoknak, szükséges egy innovatív szemléletmódváltás, amely lerázza magáról azt a fajta tradicionális ügyvédi modellt, amit napjainkban a legtöbben képviselnek. Nem meglepő az a tény, hogy az ügyfelek egyre inkább szeretnének olcsóbb, gyorsabb és egyben minőségi megoldásokat a jogi problémájuk elhárítására. Azonban az erre való reflektáláshoz szükségszerű új technológiai megoldásokat segítségül hívni, még ha ez bizonyos feladatok automatizációjával is fog járni.

Mi lehet az oka annak, hogy mégis többségben vannak a tradicionális ügyvédi irodák, amelyek elzárkóznak a technológiai megoldásoktól annak ellenére, hogy az ügyvédi piac átalakulása már-már törvényszerű? A tanulmány szerint az új technológiai megoldásokkal szembeni ellenállás oka leginkább három tényezőre vezethető vissza. Egyfelől a technológiai tudás, készségek hiánya, amely a probléma legfőbb okaként jelölhető meg; másfelől szervezeti problémák, többek között a stratégia hiánya, a vállalati kultúra felkészületlensége; harmadrészt pedig a pénzügyi problémák azok, amelyek lassítják a technológia adaptációját az ügyvédi piacon, illetve a jogi szektor egészében. A tanulmány ezen kívül arra is rávilágit, hogy a generációs különbségek is hatással vannak a technológiai eszközök alkalmazási hajlandóságára. A felmérésből kiderül, hogy az ezredfordulós jogászok jobban fogják érteni a technológia hatását, illetve alkalmazni fogják annak eredményeit, mint az X és a Baby Boom generációk a következő három évben. Az előbbi tendencia természetes, hiszen az ezredfordulókor születettektől nem idegen a technológiai eszközök használata.

Mivel fog járni a sikeres technológiai adaptáció? Az ügyfelek differenciált és egyre növekvő igényeiknek teljes körű kielégítésével, amely az ügyvédi szolgáltatásokhoz való produktívabb, szélesebb spektrumú és kedvezőbb árú hozzáférést biztosít. Az előbb említett eredmény nagyrészt a különböző jogi szolgáltatások automatizálásával fog megvalósulni, amelynek leképződéseként számos olyan társadalmi réteg igényelhet jogi szolgáltatásokat a kedvezőbb árnak köszönhetően, amely korábban nem ellenőrzött, online forrásokból próbálta igényeit kielégíteni, főként a anyagi erőforrásaik szűkössége okán. Ez a tendencia természetesen együtt jár azzal a ténnyel is, hogy az egyénre szabott ügyvédi szolgáltatás alkalmazási köre változni fog, illetve adott esetben akár szűkül is majd., Azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség magas szintű egyénre szabott jogi megoldásokra. Mindemellett, ha automatizáció, akkor szót kell ejteni a fejlett adatbázisokról és keresőmotorokról, illetve a mesterséges intelligencián alapuló szoftverekről, mint az ügyvédi piacot és az automatizációt segítő technológiai eszközökről. Az előbbiekben említett kutatás alapján kiderül, hogy a technológiában élenjárok több, mint kétharmada valamilyen formában használni fogja a mesterséges intelligenciát. Ezen technológiai eszközök alkalmazása nagyban segíteni fogja az ügyvédi irodák kapacitását, hiszen ezáltal lesz képes az ügyvéd magas szintű egyéniesített jogi szolgáltatást nyújtani. Kézenfekvő ennek okán, hogy ez egy újabb kihívást támaszt az ügyvédi irodák számára, amiért szükségszerű lesz összekapcsolni a standardizált feladatokat az egyéniesített szolgáltatások nyújtásával. Kérdéses, hogy az ügyvédi piacon, pontosabban az ügyvédi irodákban kiket fog leginkább érinteni az automatizáció. A pályakezdők által ellátott feladatok, mint a jogszabálykeresés, a dokumentum- és beadványszerkesztés, jogi átvilágítás és más kevésbé komplex, de annál inkább precizitást igénylő feladatok lesznek a legkönnyebben helyettesíthetők a technológiai fejlődésnek köszönhetően.

Megjegyzendő azonban, hogy aggodalomra semmi ok, hiszen a technológiai fejlődés hatása az ügyvédi piacra nem azt jelenti, hogy az újszerű szolgáltatásoknak köszönhetően a régiek eltűnnének. Csupán arról van szó, hogy struktúrájukban változások várhatóak, amelyek révén próbál a piac alkalmazkodni a társadalom különböző rétegeinek változó igényeihez.

Végeredményképp elmondhatjuk, hogy a technológia adaptációja jóllehet szükségszerű, és sok problémát felvet, ennek ellenére célszerűbb lehetőségként, mintsem ördögtől való, az ügyvédi hivatást szétziláló jövőképként tekinteni rá. Természetesen a jövő majd eldönti, hogy az a bizonyos mérleg melyik irányba fog billenni. 

Lawtech Meetup Special Edition

Október 8-án (kedd) este, 19-21 óra között megnézzük, hogy milyenek ma a jövő jogászai!

Források:

*** Wulters Kluwer logo A Jog és Innováció rovat támogatója a Wolters Kluwer

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Arsbonit a Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.