Ügyvédi reklám, ügyvédi honlap – az új szabályozás csak részben ügyvéd- és ügyfélbarát

A Magyar Ügyvédi Kamara módosította az ügyvédi reklámra és az ügyvédi honlapra vonatkozó szabályzatát. Pozitív újdonság többek között, hogy lehetővé válik az összehasonlító reklám és a keresőoptimalizálás. Pár pontja azonban kifejezetten versenykorlátozó jellegű (pl. a reklám nem utalhat az ügyvéd eredményességi mutatójára, illetve nem gyűjthetők a honlap-látogatók elektronikus levélcímei), emellett túl tág mérlegelési lehetőséget enged a kamarának (pl. az ügyvédi hivatás presztízse, illetve méltósága fogalmi értelmezése kapcsán).

A Pro/Lawyer Consulting elemzésének főbb megállapításait foglaljuk össze.

Ez a reklám vajon sérti az ügyvédi hivatás méltóságát? – A Magyar Ügyvédi Kamara mérlegelhet a hirdető ügyvéd helyett.

Gumiszabályok, bizonytalan tartalmú fogalmak

Aggályos az a szabály, miszerint a reklám továbbra sem sértheti az ügyvédi alapértékeket, összhangban kell lennie az ügyvédi hivatás méltóságával, és az ügyvédség társadalmi szerepével. Ebben a formában túl nagy szabadságot enged az etikai és a fegyelmi bizottságoknak a szabályozás tartalommal való megtöltésében.

A sajtónyilatkozatok tekintetében például ezt mondja a szabályzat:

„Az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult bírósági ügyekről, ítéletekről, az általa képviselt ügyekről való tájékoztatás és más közszereplés során tárgyilagosan, az ügyvédi hivatás presztízséhez méltó színvonalon jár el, egyúttal tartózkodik személyének előtérbe állításától.”

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A Pro/Lawyer Consulting megállapítja, hogy az ügyvédi hivatás presztízsének a definíciója hiányzik, illetve hasznos lenne pontosítani a személy előtérbe helyezésének a mértékét is. Nem egyértelmű továbbá, hogy milyen mértékben nyilatkozhat egy ügyvéd a nem saját ügyéről, és mennyiben kommentálhat egy bírósági ítéletet.

Ügyfélbarát tájékoztatási lehetőségek, versenykorlátozó kitételekkel

Jelentős előrelépés a korábbi szabályozáshoz képest, hogy lehetővé válik az összehasonlító reklám, ha azonos szolgáltatásokat, tárgyilagosan hasonlít össze. A Pro/Lawyer Consulting szerint ezzel közelebb került az ügyvédi szakma az átlátható, ügyfélbarátabb tájékoztatáshoz, akár az ügyvédi díjak tekintetében is.

Ezt beárnyékolja az a szabály, hogy az ügyvédi reklám – noha immár lehet összehasonlító – nem utalhat az ügyvéd eredményességi mutatójára, az ügyfelek számára, illetve fontosságára. A Pro/Lawyer Consulting hibásnak tartja a Kamara korábbi indoklását, mely szerint bizonyos ügyvédek, akiknek nagyobb ügyfeleik vannak, indokolatlan előnyre tehetnek szert. Álláspontja szerint egy kis iroda pontosan úgy tudja felvenni a versenyt a nagy irodákkal, ha be tudják mutatni a szakértelmüket – és ezt az ügyfeleken és ügyeken keresztül tudják hatékonyan megtenni.  A ténynek a leírása önmagában nem tisztességtelen. A gazdasági reklámtevékenység szabályai pontosan alkalmazhatóak lennének az ügyvédekre is, az ilyen kiegészítő korlátozások nélkül is.

Szintén új szabály, hogy a honlapon nem nevezhető meg konkrét ügy és képviselt ügyfél. Ez is versenykorlátozó kitétel, mellyel a Pro/Lawyer Consulting ellentétbe állítja, hogy a Budapesti Kamara alelnökének honlapján külön menüpontban, logókkal sorolják fel az ügyfeleiket.

A szabályozás alapján azonban csak a honlapon nem nevezhető meg konkrét ügyfél. A Pro/Lawyer Consulting szerint felvetődik a kérdés, hogy ezek szerint bármilyen nyomtatott anyagban, brosúrában, cégbemutatóban, prezentációban igen?

Honlap és közösségi média – együtt vagy külön?

Az új szabályozás az ügyvéd „valamely közösségi platformon létesített profilján, vagy az ügyvéd interneten való más megjelenését” is az ügyvédi honlap szabályozása alá szervezte. Tehát az ügyvédi honlapra vonatkozó szabályozást értelmezni kell például az ügyvéd Facebook-oldalára vagy LinkedIn-profiljára is. Sajnos azt nem tisztázza a szabályozás, hogy az ügyvéd személyes vagy ügyvédi irodai profiljára vonatkozik – például a Facebookon tipikusan kettéválhat a két fajta profil, de van aki csak a személyes profilját használja az ügyvédi tevékenysége népszerűsítésére. A Pro/Lawyer Consulting szerint további kérdések is felmerülnek:

  • A honlapra vonatkozó szabályokat egy az egyben kell-e alkalmazni a közösségi médiára is?
  • Tájékoztatni kell az ügyfelet a Facebook-oldalon is a kamarai elérhetőségekről?
  • Lehet egy ügyvédnek több honlapja?
  • Vendégkönyvnek minősül a Facebookon a komment-szekció vagy ha egy külső blogot tart fent az ügyvéd, az ott született hozzászólások?

Nehezen érthető korlátozás, hogy az ügyvédi honlapon nem gyűjthetők a látogatók elektronikus levélcímei sem. Ezzel gyakorlatilag ellehetetlenül a hírlevélre való feliratkozás. A Pro/Lawyer Consulting szerint ez a szabály szintén versenyjogi aggályokat vet fel.

 

A szabályzat továbbra sem tisztázza egyértelműen az árak feltüntetésének lehetőségét. A Pro/Lawyer Consulting felhívja a figyelmet arra, hogy számos ügyvéd körében máig él az a helytelen feltételezés, hogy nem írhatók ki az ügyvédi díjak a honlapra.

Pozitív új elem, hogy a Kamara innentől kezdve nem tiltja a keresőoptimalizálást (SEO-t). Emellett kikerült „a hivatás méltóságával össze nem egyeztethető hatáskeltő szlogen” tiltása is.

A Pro/Lawyer Consulting összefoglalóan megállapítja, hogy a szabályozás néhány kisebb lépést tett a XXI. század irányába, de pár pontja konkrétan versenykorlátozó és saját tagságát versenyhátrányba kényszerítő – ahelyett, hogy a Kamara inkább ösztönözné a tagságát a modern megoldások átvételére, és ezúton erősítené az ügyvédek pozícióját a szakmát fenyegető hatások ellen (pl. a közjegyzők vagy más alternatív jogi szolgáltatók piacszerzése).

Legalább ekkora problémát jelentenek a megfoghatatlan gumiszabályok, mint például az ügyvédi presztízsre vagy hivatás méltóságára vonatkozó utalások. Végezetül megállapítja, hogy a szabályozás figyelmen kívül hagyja a két legfontosabb szempontot, az ügyvédség és a jogkereső ügyfelek érdekeit.

 

A kép forrása itt.

 

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.