“Új veszélyes üzem a láthatáron? – A drónok felhasználásának jogi környezete”

Napjainkban a fizikai és jogi környezetünkben is olyan új elemek és tartalmak jelentek meg, amelyek a hagyományos klasszikus jogi gondolkodás és módszerek mellett újabb, másabb szemléletű megközelítés megteremtésére késztetik a jogalkotókat és a jogalkalmazókat egyaránt. Ez a kihívás a pilóta nélküli járművek működéséből eredő jogi problémák megoldásában kiválóan megmutatkozik, és ez a felismerés lett a témaválasztás alapja.

Szilágyi Gábor a fenti címen előadást tart az Arsboni, Baker McKenzie Jog & Innováció konferencián május 27-én. Ha meghallgatnád, jelentkezz nézőnek ide kattintva!

A címben szereplő kérdésfeltevés: „Új veszélyes üzem a láthatáron?” egy figyelemfelhívás. Ténylegesen veszélyes üzemnek tekinthető-e a drón? A veszélyes üzemi tevékenységi kört a drón tágíthatja? A kérdésre – hipotézisként – kijelentjük: igen, azonban kontra érvekkel is el lehet gyengíteni a megállapításunk alapjait.

A dolgozat a technika mai állásával kapcsolatos kérdésekkel és az arra adott, illetve adható jogi válaszokkal foglalkozik. Fontos, hogy a technikai fejlődés követése és megfelelő jogi következtetések levonása egymástól elválaszthatatlanok.

A drónok alkalmazásának több területe is vizsgálható, amely lehet állami, katonai célú, vagy egyéb más szempontú. A dolgozat a civil, hobbi és kereskedelmi felhasználású tevekénységekre összpontosít.

Az írás a polgári jogi aspektusokat helyezi középpontba, azonban a témát hatékonyan csak multidiszciplináris módon érdemes vizsgálni, a polgári jog mellett a közigazgatási jog, büntető jog és más tudományterület beható és komplex vizsgálatával lehet kialakítani a drónok jogi megítélésével kapcsolatos képet. A drónok jogi szabályozásának lehetőségéhez, egy mélyreható és komplex elemzés még várat magára, a hiányosságok a kitöltéséhez, a kérdések megválaszolásához ad a dolgozat adalékot.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A felmerülő kérdések elemzése egy új szemléletű megközelítést igényel, paradigmaváltás szükséges. A dolgozat célja, hogy javaslatot tegyen egy fórum megteremtésére, arra, hogy az egyes részterületek kidolgozói, összehangolt és tervezett kutatást végezzenek, jól felépített és meghatározott koncepció mellett.

A dolgozat több tudományterületet érintő munkacsoport felállításának szorgalmazása.

A munka nemzetközi összehasonlításokat, empírikus kutatási eredményeket, SWOT analízist tartalmaz, és de lege ferenda javaslatokat fogalmaz meg.

Szilágyi Gábor

Szakmai gyakorlat és munkatapasztalat:
2017 –DE-ÁJK Praetor Szakkollégium, elnök (első diák)
2016 –Felnőttképzésben, Jogi informatika oktató
2015 –DE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék, demonstrátor
Tanulmányok:
2017 –Vállalkozásfejlesztés (MSc) PAE-GK
2015 –Jogász (MA) DE-ÁJK
2015 – 2017Mezőgazdasági-és Élelmiszeripari Gépészmérnök (BSc) PAE-KVK
2014 – 2017Igazságügyi igazgatási (BA) DE-ÁJK
2011 – 2015Műszaki menedzser (BSc) SZF
Nyelvtudás:angol, német


Nézőként jönnél? Regisztrálj a konferenciára!

Kép forrása

*** Wulters Kluwer logo A Jog és Innováció rovat támogatója a Wolters Kluwer

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.