Egyedülálló angol nyelvű jogi képzések Szegeden

Egyedülálló, angol nyelvű jogi LL.M. és szaktanácsadó képzéseket indít megfizethető áron a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézete. 

Az Intézet Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói LL.M. és szaktanácsadó képzése több mint tíz éves múltra tekint vissza. A program során a hallgatók elsajátíthatják az angol-magyar és magyar-angol jogi szakfordítás alapjait, a szükséges terminológiát és megismerkednek az angolszász jogrendszerek egyes jogterületeivel. A képzés ötvözi az analitikus, gyakorlat közeli szemléletmódjának, másrészt a hazánkban továbbra is keresett jogi szakfordítói kompetenciáknak az előnyeit. Ennek eredményeként a programunk a hazai piacon hiánypótló szerepet tölt be, és a jogász végzettségű résztvevők számára az angol jogi nyelv alkalmazását (bármilyen formában) megkövetelő munkalehetőségek nyílhatnak meg. A képzést sikerrel teljesítőknek arra is lehetősége nyílhat, hogy egy nyári szakmai gyakorlati úton vegyenek részt amerikai ügyvédi irodáknál. 

„Napjaink lingua francaja, közvetítő nyelve az élet szinte minden szegmensében az angol. Ez maradéktalanul igaz a jogászi munkára is. Az Európai Unió tagjaként és a világgazdaság részeseként Magyarországon is folyamatosan növekvő igény mutatkozik olyan szakemberek képzésére, akik jártasak az angol szaknyelvi fordításban és ismerik az angolszász országok jogrendszereinek sajátosságait” – véli Harkai István, a képzés koordinátora.

Intézetünk legújabb programja az Összehasonlító szellemi-tulajdonvédelmi LL.M. és szaktanácsadó képzés. Ennek résztvevői megismerhetik az európai és nemzetközi szellemi tulajdonvédelem és az azzal határos jogterületek joganyagát, megérthetik az európai uniós és a nemzetközi, illetve mintaadó nemzeti jogok működési mechanizmusait. A képzést olyan jogászoknak és jogi végzettséggel nem rendelkező diplomásoknak ajánljuk, akik a szellemi tulajdonvédelem alapvető és speciális, részletkérdéseivel is meg akarnak ismerkedni, s a szerzett ismereteket munkájukban kívánják felhasználni. Célunk az általános jogászi ismeretek specializált kiegészítése, a jogászi diploma piacképesebbé tétele. A végzettség szellemi tulajdonvédelemmel foglalkozó ügyvédi és szabadalmi irodáknál, hivataloknál, jogalkotói és jogalkalmazói szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, érdekérvényesítési szervezeteknél biztosíthat elhelyezkedést.

„A szellemi tulajdonvédelem a gazdaság egyik motorja, s mint ilyen számos gyakorlati kihívást rejt magában. Magyarország nemzetközi és uniós jelenléte pedig elengedhetetlenné teszi, hogy ne csak a magyar szabályozást ismerjék az e területen dolgozók. Ezt az igényt törekszik kielégíteni képzésünk” – jegyezte meg Mezei Péter, a képzés vezetője.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A képzések magas tudományos színvonaláról neves magyar és külföldi professzorok, mély elméleti és szakmai tapasztalattal és tekintéllyel rendelkező oktatók gondoskodnak. Jogi diplomával LL.M. cím, egyéb társadalomtudományok területén megszerzett diplomával szaktanácsadó végzettség szerezhető.

Mindkét képzésre a jelentkezési határidő: 2020. szeptember 10.

Bővebb információ: https://bit.ly/2WBcuSH

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.

MEGOSZTÁS