A kártérítési jog felmerülő problémáira keres választ a Pázmány Jogi Kar új képzése

2019. szeptemberi indulással hirdette meg a PPKE JÁK kártérítési szakjogász képzését, ami két félév alatt speciális szakismereteket és LL.M. címet biztosít az azt sikeresen elvégzőknek. Böszörményiné dr. Kovács Katalin kúriai tanácselnököt, az új képzés szakfelelősét kérdeztük a terület égető kérdéseiről, a képzés összeállításáról és várható kimenetéről.

A képen egy felmosás utáni figyelmeztető tábla látható

 

Mik a kártérítési jog jelenleg aktuális kérdései?

Néhány évvel ezelőtt új anyagi jogi kódex született. Ezt a jelenleg gyakorló munkatársak közül sokan még nem tanulták az egyetemen. Az új kódex új fogalmakat is bevezetett, új problémák merülhetnek fel, ezeket a gyakorlatnak kell megoldania. Lehetnek persze olyan kérdések, amik a régi Ptk. gyakorlatával is megoldhatóak, de nem minden. Alapvető változtatás a korábbi szabályozáshoz képest a non cumul elve. Ez azt jelenti, hogy a kontraktuális és a deliktuális felelősségi alakzat egymás mellett már nem alkalmazható, pedig erre korábban volt még lehetőség, arra utaló szabály is volt. Ez különböző kérdéseket vet fel, például, hogy a tömegközlekedés esetén melyik felelősségi rendszer szabályait kell alkalmazni. Értelmezést igénylő kérdés még az előreláthatóság klauzulája, ami különösen a szerződésszegéssel okozott kártérítés területén merül fel. Ennek alapján a jogosultnak minden általa előre ismerhető körülményről tájékoztatnia kell az ellenérdekű szerződő felet.

Végül megemlíteném a vezető tisztségviselők felelősségét és a gondossági kötelmek témáját, ahol szintén fel fognak még merülni kérdések, különös tekintettel az orvosi és az ügyvédi kártérítésre. Ezek izgalmas témák, amik új szemléletet követelnek a jogalkalmazóktól.

Milyen területen dolgozóknak a leghasznosabb ez a képzés?

A jogászi pálya folyamatos képzést igényel, különösen a mai környezetben, amikor rengeteg jogszabályváltozás, új anyagi és eljárásjogi kódex van. A bírói pályázatok elbírálásánál az adható pontszámok között szerepel a szakjogászi végzettség, vagyis a pályázók rangsorában előnyt élvez, aki ilyet végzettséget szerez. Továbbá az OBH szakjogász képzésre jelentkező bírók részére hirdeti a Werbőczy Universitas ösztöndíjat, aminek keretében a győztes pályázóknak az OBH finanszírozza a tanulmányi költségeket. Ez jelentős segítség lehet. Az ügyvédek esetében az ügyvédi tevékenységről szóló törvény kötelezővé teszi az ügyvédek és jogtanácsosok számára a rendszeres továbbképzést.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

A képen Böszörményiné dr. Kovács Katalin látható

A kártérítési szakjogász képzés hasznos lehet számukra is. Igyekeztünk úgy összeállítani a képzés anyagát, hogy az általános ismereteken túl mindenki megtalálja az érdeklődési pontjait, amivel foglalkozni szeretne, vagy ami egyébként is a tevékenységi körébe tartozik. De azt gondolom, a közjegyzők, a jogtanácsosok és a közigazgatásban dolgozók számára sem érdektelen ez a képzés. Valójában mindenkit szeretettel látunk, aki szeretne

mélyebbre ásni a kártérítési jogi ismeretekben, és ezáltal piacképesebbé tenni saját magát is.

Milyen szempontok szerint állt össze a végleges tanterv?

Szempont volt, hogy legyenek általános elméleti ismeretek is – különös tekintettel az új kódexekre -, de az egyetemi képzettségre alapozva alapvetően gyakorlati kérdésekre próbáljunk választ adni, és összegezzük a képzés folyamán a tapasztalatokat. Nagyon szeretném, hogy friss bírósági döntések ismertetése hangozzon el az órákon. Ezért sok speciális területről került tanegység a programba. A kártérítési jognak széles spektruma van, így az alapvetően meghatározó területeket választottuk ki. Szerződésszegéssel okozott károk, veszélyes üzemi felelősség, munkaügyi területek, egészségügyi jogviták és mások.

Hogyan állt össze az oktatói gárda?

Nagy sikernek könyvelem el, hogy ilyen színvonalas oktatói csapatot sikerült összeállítani, ezért sikeres képzést várok. Négy kúriai bíró – köztük két tanácselnök – és egy kúriai főtanácsadó vesz részt a képzésben. Mindegyik előadó bíró a saját szakterületét fogja  ismertetni. Szerintem náluk jobban senki nem ismeri a bírói gyakorlatot, a felmerülő problémákat. Rajtunk kívül olyan elismert szaktekintélyek csatlakoztak a képzéshez, akik szintén az adott szakterület szakemberei: ügyvédek, egyetemi oktatók. Azt gondolom, már csak miattuk is érdemes lesz jelentkezni erre a képzésre. Ha több infomációt szeretnél megtudni, kattints ide.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.