Van új a nap alatt! Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjasok Szakmai Napja az Igazságügyi Minisztériumban

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) Jogászképzés Támogatását Koordináló Programirodája (Programiroda) idén másodjára szervezte meg az általuk koordinált Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj-programban részt vevő hallgatókat vendégül látó Szakmai Napját 2018. november 9-én. Az ösztöndíjasok mind vidéki jogi karok hallgatóiként lettek kiválóságok, idén a 2.-4. évfolyamosok képviselték karaikat a rendezvényen.

Fókuszban a jogászösztöndíj-programok

A Programiroda tevékenységi körébe tartozik a kutatás- és oktatásfejlesztési támogatási programok mellett a tanulmányi- és a kiválósági jogászösztöndíjakon keresztül a tehetséggondozás is.

A Kormány az egyes fontos közpolitikai célokhoz kapcsolódó jogtudományi kutatásokhoz és tehetséggondozáshoz szükséges források biztosításáról szóló 1311/2015. (V. 21.) Korm. határozatában a jogászképzés fenntartását és továbbfejlesztését olyan közpolitikai célként határozta meg, amelynek megvalósításához a jogtudományi kutatásokat és a jogtudományi tanulmányi tehetséggondozást támogató rendszer kialakítására van szükség.

Az IM a fenti szükségleteknek és céloknak megfelelően kutatási és oktatásfejlesztési programokkal, illetve jogászösztöndíjak támogatásán keresztül járul hozzá a jogászképzés színvonalának emeléséhez, a jogászi hivatás védelméhez és a jogászi identitástudat növeléséhez. Két típusú jogászösztöndíjat hozott létre és támogat az IM, melyekben már a frissen felvételt nyert jogászhallgatók is részesülhetnek, felvételi pontszámaik konverziója, illetve egyéb eredményeik alapján.

Kutatás a jogi munkaerőpiacról

A kitöltők között a nyertes választása szerint kisorsolunk 4 db Szigetjegyet, egy 75.000 Ft-os IKEA utalványt vagy egy 75.000 Ft-os Repjegy.hu utalványt!

Lássuk most ezeket a programokat részletesebben is.

IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

A nem budapesti egyetemeken nappali képzésben résztvevő összes jogászhallgató számára nyújtható ösztöndíjról van szó, amelyet a jogi karok egységes és összetett – tanulmányi eredményt, szakmai munkát, egyéb teljesítményt (publikációk, nyelvvizsga, demonstrátori aktivitás, stb.) figyelembe vevő – értékelési rendszer alapján kialakított intézményi rangsor szerint ítélnek oda. A pályázatok meghirdetése, leadása és elbírálása minden félév elején az adott vidéki jogi karon történik. Az ösztöndíjat az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják az adott félév során, havi szinten 60 ezer Ft összegben.

IM Tanulmányi Jogászösztöndíj

Az IM a nem budapesti jogi karok nappali képzésben résztvevő önköltséges hallgatói számára – az adott Egyetem tanulmányi ösztöndíjrendszerébe tagozódva, azzal megegyezően – a tanulmányi eredmény alapján tanulmányi ösztöndíjat biztosít. Fontos, hogy ebben nem részesülhetnek azok, akik az adott félévre elnyerték a Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat.

Van új a nap alatt – Hogyan zajlik egy IM Szakmai Nap?

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjas hallgatók a Programiroda tehetséggondozási portfóliója keretében szervezett Szakmai Napokon az IM munkatársai közül felkért szakmai vezetők és szakemberek előadásait hallgatják meg plenáris ülés, illetve panelbeszélgetések keretében. Ezek tematikája az IM munkájához, az előadók által gondozott nagyobb szakterületekhez igazodik.

A plenáris előadáson rendszerint maga a miniszter, Prof. Dr. Trócsányi László (az SZTE és a KRE professzora) tart bevezető, köszöntő előadást a hallgatóknak, és ez idén sem volt másképp. Idén a jogalkotás,

a jogszabályok területén való eligazodást egy dzsungelharc-hasonlattal tette szemléletessé

az ösztöndíjasok számára, részletezve azt, hogy egy „dzsungelharcos jogásznak” milyen készségekre van szüksége az őserdőben való eligazodáshoz, és azokat hogyan lehet fejleszteni. Hangsúlyozta, hogy a kiválósági jogászösztöndíj a tanulmányokon felül teljesített plusz eredményekért jár, érdem-alapon, és annak megtartásáért dolgozni kell, erőt kell fektetni abba, hogy az ember az ezért vívott harcban eredményes legyen.

A joghallgatók pályaképét, karrier-elképzeléseit is orientálhatták azok a gondolatok, amelyek szerint az IM méretét tekintve a legkisebb tárca, de munkáját tekintve a legfontosabbak közé tartozik, hiszen feladata a jogalkotás, a jogszabályok előkészítése, az EU-val és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, és a jogászi hivatásrendekkel való kapcsolattartás. Fentiek miatt gyakran „jogászminisztériumnak” is nevezik, amely a kutatás- és oktatásfejlesztési programok, valamint az ösztöndíj-programok révén az állam- és jogtudományi karok oktatóival és különösen hallgatóival is nagyon szoros kapcsolatokat ápol.

Bóka János európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár is a miniszteri hasonlat szellemében, a dzsungelharcos jogász nézőpontjából beszélt az ösztöndíjasoknak az Európai Unió jogának őserdejéről. A kölcsönös elismerés elvéről és a kölcsönös bizalomról tartott nyitó előadásának végén akként szólt a hallgatókhoz, hogy

munkájukban „minden nap meg kell élniük a döntést”, hogy miért akartak jogászok lenni.

Meglátása szerint lesznek majd időszakok, amikor megkérdőjelezik választásukat, de reményei szerint időről-időre találkoznak majd olyan kihívásokkal is, amelyekre visszatekintve elmondhatják, hogy megérte.

A Szakmai Nap következő programpontja a panelbeszélgetések előtt az ebédszünet volt, ahol a hallgatók egymással, illetve az IM jelenlévő munkatársaival is ismerkedhettek, építhették szakmai kapcsolataikat. A panelbeszélgetések során pedig szakmai közegben tehették fel kérdéseiket közvetlenül az IM szakembereinek.

Az idei párhuzamos panelbeszélgetések témái igazodtak a jogásztársadalmat és az IM-et jelenleg foglalkoztató jelentősebb jogi kihívásaihoz. Alapvetően három témát érintettek, amelyek az egyes évfolyamokból érkezett ösztöndíjasok már megszerzett alkotmányjogi, emberi jogi, eljárásjogi, illetve EU- és nemzetközi jogi tudására építkeztek.

Az első panel a jogalkotás mindennapjai, valamint a jogbiztonság és jogállamiság magyar és európai vonatkozású kérdéseivel foglalkozott, amelynek előadói az IM szakmai vezetéséért felelős Közigazgatási Államtitkárság munkatársai közül kerültek ki (Jogszabály-előkészítés összehangolásáért és közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkárság, Alkotmányjogi Főosztály).

A második panel Magyarország és a nemzetközi, valamint az EU-jog egyes kérdéseivel foglalkozott, ahol az IM Európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkársága alá tartozó Nemzetközi büntetőjogi és Emberi jogi Főosztály, és az Európai Uniós Jogi Főosztály munkatársai tartottak előadások a nemzetközi bűnügyi együttműködés, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtti állami képviselet, valamint a luxemburgi Európai Unió Bírósága előtti állami képviselet egyes kérdéseiről. Mindannyian érdekes ügyekről, eljárásokról beszéltek – mintegy egyfajta betekintést adva a mindennapi munka kulisszái mögé.

A harmadik panelban az igazságszolgáltatás aktuális kérdéseiről esett szó, többek között jelenlegi és volt miniszteri biztosok, valamint miniszteri kabinetmunkatársak részvételével, kitérve a közigazgatási és polgári eljárásjog, valamint az alternatív vitarendezés egyes kérdéseire.

A Szakmai Nap programja keretében az IM igyekszik mindenkor áttekintő képet adni a szervezetében dolgozó szakemberek munkájáról az ösztöndíjas hallgatóknak. A hasonló rendezvények célja, hogy motiválja a hallgatókat egy későbbi esetleges szakmai gyakorlat eltöltésére az egyes egységeknél, vagy a diploma megszerzését követően akár arra is, hogy jogászi pályájuk kezdetén, illetve akár később is, eltöltsenek pár évet ennek a „jogászminisztériumnak” a kötelékében.

A Jogászképzés rovat támogatója az Igazságügyi Minisztérium.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról, kövesd az Ars Bonit a facebookon.